Alfabetyczna lista planów sporządzanych
Dział zawiera informacje na temat aktualnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Krakowie
Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać z aktywnej mapy z planami sporządzanymiPrzekierowanie do aktywnej mapy z planami sporządzanymi
      Przekierowanie do alfabetycznej listy planów uchwalonych - oczekujących na wejście w życieLista planów uchwalonych (oczekujących na wejście w życie)


 
|  A-B  |  C-D  |
  E-F  |  G-H  |  I-J  |  K-Ł  |  M-N  |  O-P  |  R-S  |  T-U  |  W-Ż  |


SPORZĄDZANE miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

       A-B


 1.  
  C-D 2.  
  G-H


 3.  
  K-Ł 4.  
  M-N


 5. Przekierowanie do strony planu MORELOWAMORELOWA    6. Przekierowanie do strony planu MYDLNIKIMYDLNIKI   
 7.  
  O-P


 8. Przekierowanie do strony planu PASTERNIKPASTERNIK   (Wyłożony do publicznego wglądu do dnia 16 grudnia 2019 r.) 9. Przekierowanie do strony planu PIASEKPIASEK  

 10.  
  R-S 11.   12.   13. Przekierowanie do strony planu SIEWNASIEWNA   14.  
  T-U


 15.  
  W-Ż
 16. Przekierowanie do strony planu ŻABINIECŻABINIEC   
   


Strona Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne

 

Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2005-04-01
Data publikacji:
2005-04-01
Data aktualizacji:
2019-11-21