Alfabetyczna lista planów sporządzanych
Dział zawiera informacje na temat aktualnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Krakowie
Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać z aktywnej mapy z planami sporządzanymiPrzekierowanie do aktywnej mapy z planami sporządzanymi
      Przekierowanie do alfabetycznej listy planów uchwalonych - oczekujących na wejście w życieLista planów uchwalonych (oczekujących na wejście w życie)


 
|  A-B  |  C-D  |
  E-F  |  G-H  |  I-J  |  K-Ł  |  M-N  |  O-P  |  R-S  |  T-U  |  W-Z  |


SPORZĄDZANE miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

       A-B

 1.  
  C-D 2. Przekierowanie do strony planu CENTRUM NOWEJ HUTY DWA - CZĘŚCI A, B, CCENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C    (Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu do dnia 5 marca 2019 r.)


 3.  
  E-F 4. Przekierowanie do strony planu FREDRY SZKOŁAFREDRY SZKOŁA   (Termin składania uwag do projektu planu do 19 lutego 2019 r. )
   
  G-H


 5.  
  K-Ł

 6. Przekierowanie do strony planu ŁUCZANOWICE DWA - CZĘŚCI A, B, CŁUCZANOWICE II - CZĘŚCI A, B, C   (Wyłożenie do publicznego wglądu projekt planu do dnia 25 lutego 2019 r.)
   
  M-N

 7.  
  O-P 8. Przekierowanie do strony planu OLSZAOLSZA  
 9.  
  R-S 10.  


 11. Przekierowanie do strony planu REJON ULICY PRZEWÓZREJON ULICY PRZEWÓZ   (Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu do dnia 4 marca 2019 r.)
   

 12.   13. Przekierowanie do strony planu SKOTNIKI - PÓŁNOCSKOTNIKI - PÓŁNOC   (Termin składania uwag do projektu planu do 8 lutego 2019 r. ) 14.  
  W-Z 15.  

 16.  


Strona Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne