Alfabetyczna lista planów sporządzanych
Dział zawiera informacje na temat aktualnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Krakowie
Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać z aktywnej mapy z planami sporządzanymiPrzekierowanie do aktywnej mapy z planami sporządzanymi
      Przekierowanie do alfabetycznej listy planów uchwalonych - oczekujących na wejście w życieLista planów uchwalonych (oczekujących na wejście w życie)


 
|  A-B  |  C-D  |
  E-F  |  G-H  |  I-J  |  K-Ł  |  M-N  |  O-P  |  R-S  |  T-U  |  W-Z  |


SPORZĄDZANE miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

       A-B

 1.  
  C-D 2. Przekierowanie do strony planu CENTRUM NOWEJ HUTY DWA - CZĘŚCI A, B, CCENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C   (Wyłożenie do publicznego wglądu projekt planu do dnia 8 października 2018 r.) 3. Przekierowanie do strony planu CENTRUM NOWEJ HUTY DWA - CZĘŚĆ DCENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚĆ D   (Termin składania wniosków do planu do dnia 31 października 2018 r.)

 4.  
  E-F


 5.  
   
  G-H


 6.  
  K-Ł 7. Przekierowanie do strony planu KAZIMIERZA WIELKIEGOKAZIMIERZA WIELKIEGO   (Termin składania wniosków do planu do dnia 16 listopada 2018 r.)
 8. Przekierowanie do strony planu KOBIERZYŃSKAKOBIERZYŃSKA   (Termin składania wniosków do planu do dnia 30 listopada 2018 r.)


 9. Przekierowanie do strony planu ŁĄKI NOWOHUCKIEŁĄKI NOWOHUCKIE  (Przekazany pod obrady RMK do uchwalenia)


 10.  
  M-N

 11.  
  O-P

 12.  
  R-S
 13. Przekierowanie do strony planu REJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGOREJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGO  (Przekazany pod obrady RMK do uchwalenia)


 14.   15. Przekierowanie do strony planu REJON ULICY PRZEWÓZREJON ULICY PRZEWÓZ    (Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projekt planu do dnia 6 listopada 2018 r.)
   

 16.  

 17.  
  W-Z
 18.  

 19.  


Strona Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne