Alfabetyczna lista planów sporządzanych
Dział zawiera informacje na temat aktualnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Krakowie
Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać z aktywnej mapy z planami sporządzanymiPrzekierowanie do aktywnej mapy z planami sporządzanymi
      Przekierowanie do alfabetycznej listy planów uchwalonych - oczekujących na wejście w życieLista planów uchwalonych (oczekujących na wejście w życie)


 
|  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L-Ł  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  | S  |  T  |  U  |  W  |  Z-Ż  |


SPORZĄDZANE miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

       A


 1.  
  B 2. Przekierowanie do strony planu BRONOWICE - REJON KONCENTRACJI USŁUGBRONOWICE - REJON KONCENTRACJI USŁUG  (Termin wyłożenia do publicznego wglądu do dnia 13 lipca 2020 r.) 3.  
  C 4. Przekierowanie do strony planu CENTRUM NOWEJ HUTY DWA - CZĘŚCI A, B, CCENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C   (Termin wyłożenia do publicznego wglądu do dnia 10 lipca 2020 r.) 5.  
  D 6.  
  G 7. Przekierowanie do strony planu GÓRKA NARODOWA - OS. GOTYKGÓRKA NARODOWA - OS. GOTYK  (Termin wyłożenia do publicznego wglądu do dnia 10 lipca 2020 r.)
   
  K 8. Przekierowanie do strony planu KAMPUS UPKAMPUS UP   (Termin wyłożenia do publicznego wglądu do dnia 20 lipca 2020 r.)
 9. Przekierowanie do strony planu KLEPARZKLEPARZ   (Termin wyłożenia do publicznego wglądu do dnia 10 lipca 2020 r.) 10. Przekierowanie do strony planu KOBIERZYŃSKAKOBIERZYŃSKA   (Termin wyłożenia do publicznego wglądu do dnia 14 lipca 2020 r.)
 11.  
  L-Ł

 12.  
  M 13. Przekierowanie do strony planu MAZOWIECKAMAZOWIECKA  (Termin składania wniosków do 31 sierpnia 2020 r.)

 14. Przekierowanie do strony planu MORELOWAMORELOWA   


 15.  
  N 16.  
  O

 17.  
  P
 18. Przekierowanie do strony planu PIASEKPIASEK  


 19.  
  R 20.   21.  


 22. Przekierowanie do strony planu RUSZCZA - PÓŁNOCRUSZCZA - PÓŁNOC  (Termin składania wniosków do 31 sierpnia 2020 r.)


 23.  
  S 24. Przekierowanie do strony planu SIEWNASIEWNA  


 25.  
  T


 26.  
  W

 27. Przekierowanie do strony planu WIEDEŃSKAWIEDEŃSKA   (Termin wyłożenia do publicznego wglądu do dnia 13 lipca 2020 r.)
 28.  
  Z-Ż


 29. Przekierowanie do strony planu ŻABINIECŻABINIEC   
   


Strona Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne