Zdrowie

 

      Komunikaty:

 

 

 

      Konkursy ofert:

 

      Zakończone konkursy ofert:

 

 

  1. Programy zdrowotne Gminy Miejskiej Kraków

 

 

  1. Sieć AED  "Impuls Życia"

 

  1. Opieka zdrowotna

 

      4. Opieka nad dzieckiem


 

  1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie zdrowia publicznego 

 

  1. Inne

 

  1. Przydatne informacje

 

      8.  Rodzicu, nie jesteś sam!

 

 

 

ARCHIWUM

Konsultacje w zakresie ustanowienia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” na lata 2019-2021

Konsultacje w zakresie ustanowienia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021

Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie zwiazanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Miejski Program Ochrony Zdrowia "Zdrowy Kraków 2010 - 2012"

Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2010 - 2012

KONSULTACJE SPOŁECZNE - MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA I MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2016-2018

WYKAZ REALIZATORÓW MIEJSKICH PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH

Miejski Program Ochrony Zdrowia "Zdrowy Kraków 2013-2015"

Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015

Konsultacje w zakresie realizacji miejskich programów profilaktycznych na lata 2013-2015

Miejskie Programy Polityki Zdrowotnej na lata 2016-2018

Kontrole Biura ds. Ochrony Zdrowia

„Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej” – Projekt współfinansowany ze środków MFEOG na lata 2009-2014 i NMF na lata 2009-2014.

Uzdrowisko Swoszowice

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - odmienne zasady