BIP MJO - Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

 
 

 

 

MISJA

"DOBRO CHOREGO NAJWYŻSZYM PRAWEM - SALUS AEGROTI SUPREMA LEX"

 


ISO 9001:2015CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY

NADANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA

2016-2019

 

 
 www.narutowicz.krakow.plJnformacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie "na wniosek".
W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Dyrektora Szpitala.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej winien zawierać określenie przedmiotu wniosku, sposób i formę udostępnienia informacji oraz dane umożliwiające skuteczne doręczenie.
Informacji publicznej udziela się bez zbędnej zwłoki, w terminie do 14 dni od daty wpływu wniosku. Natomiast w przypadku, gdy nie może być ona udostępniona w ww. terminie, podmiot zobowiązany jest do powiadomienia
(również w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku) wnioskodawcy o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku).
Udostępnienie informacji publicznej następuje w sposób i w formie określonej we wniosku, o ile pozwalają na to środki techniczne, jakimi dysponuje podmiot.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. 


 

AKTUALNOŚCI