Całodobowy Telefon Informacji Medycznej: 12 661-22-40

 

 

Numer Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej 12 661-22-40 funkcjonuje całodobowo we wszystkie dni w roku. Usługa świadczona jest za pomocą bezpośrednich stanowisk informacyjnych. Koszt połączenia telefonicznego nie jest wyższy niż standardowy koszt połączeń telefonicznych, realizowanych w sieci Orange Polska S.A. i jest naliczany od momentu uzyskania połączenia z konsultantem. Mieszkańcy Krakowa mogą uzyskać tam informacje o bezpłatnych badaniach oraz o usługach świadczonych przez placówki medyczne.

 

Zakres udzielanych informacji obejmuje:

1) Adresy i numery telefonów świadczeniodawców wraz ze wskazaniem rodzaju udzielanych świadczeń medycznych oraz czasu oczekiwania na świadczenie z zakresu:

  • Podstawowej opieki zdrowotnej,
  • Specjalistycznej opieki ambulatoryjnej,
  • Pomocy doraźnej (medycyna ratunkowa),
  • Opieki całodobowej,
  • Leczenia szpitalnego,
  • Stomatologii (wraz z rodzajem udzielanych świadczeń),
  • Rehabilitacji leczniczej,
  • Leczenia uzdrowiskowego,
  • Opieki długoterminowej (zakłady opiekuńczo - lecznicze i zakłady pielęgnacyjno– opiekuńcze), z terenu Miasta Krakowa, udzielających świadczeń medycznych w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

2) Ośrodki udzielające bezpłatnej pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, ofiar przemocy domowej, klubów „Anonimowych Alkoholików (AA)” oraz telefony zaufania dla osób z terenu Miasta Krakowa;

3) Adresy i numery telefonów świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu pomocy społecznej i opieki paliatywno- hospicyjnej z terenu Miasta Krakowa;

4) Adresy i numery telefonów realizatorów miejskich (dzielnicowych) programów polityki zdrowotnej oraz leczenia uzależnień z terenu Miasta Krakowa, a także informacje na temat aktualnej dostępności do wyżej wymienionych programów;

5) Adresy i numery telefonów organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Krakowa, prowadzących działalność w dziedzinie ochrony zdrowia;

6) Udzielenia informacji o dostępności do świadczeń medycznych (czas oczekiwania w dniach na wykonanie usługi medycznej) u poszczególnych świadczeniodawców, o których mowa w pkt. 1) i 3);

7) Udzielenia informacji dotyczących numerów telefonów do krakowskich szpitali pod którymi można uzyskać informacje dotyczące ewentualnego pobytu osoby poszukiwanej w placówce.

 

Nadzór nad działalnością Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej sprawuje Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl; tel.: (12) 616 51 19.