Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - odmienne zasady odnośnie wystąpienia „Każdy ma prawo do ochrony zdrowia” – treść konstytucyjnego prawa podmiotowego wynikającego z art. 68 Konstytucji - Pan Profesor Andrzej Zoll – Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 1993-1997 i sędzia TK w stanie spoczynku.

 

1. Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa – Biuro ds. Ochrony Zdrowia: dysponent niniejszego materiału. Zakres wykorzystania nie może naruszać dóbr osobistych osoby wygłaszającej referat.

2. Korzystający z wystąpienia zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać stosowną zgodę na rozpowszechnienie wystąpienia w przypadku jeżeli jest to wymagane prawem.

3. W przypadku posiadania zgody na wykorzystanie niniejszego wystąpienia Korzystający zobowiązany jest do jego oznaczenia imieniem i nazwiskiem: Pan Profesor Andrzej Zoll – Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 1993-1997 i sędzia TK w stanie spoczynku oraz źródła jego pochodzenia: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

4. Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa – Biuro ds. Ochrony Zdrowia nie ponosi odpowiedzialności za:

- szkody spowodowane pozyskaniem informacji publicznej lub ponownym wykorzystaniem informacji publicznej z naruszeniem warunków udostępnienia i ponownego wykorzystania informacji publicznej zamieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępnionej na wniosek;

- szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji publicznej przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnienie informacji publicznej z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych.