Raporty i opracowania zdrowotne

Raporty

 

Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach 2019 r.

 

 Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach 2018 r. [pdf]

 

 

Wykaz uwag do Raportu o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach (2017) oraz propozycje do kolejnego wydania Raportu.

 

Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach 2017 r. [pdf]

 

Raport  o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach 2016 r. [pdf]

 

Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach 2015 r. [pdf]

 

Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach 2014 r.[pdf]

 

Korekta prognozy liczby ludności Krakowa powyżej 65 roku życia

 

 

Sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowie Psychicznego 2019- 2021

 

Sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowie Psychicznego 2016 - 2018

 

Sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia "Zdrowy Kraków 2016 - 2018"

 

 

 

Sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 2013 - 2015

załącznik do sprawozdania z realizacji MPOZP na lata 2013 - 2015 - opis pragramu

 

 

Sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia "Zdrowy Kraków 2013 - 2015"

 

 

 

 

 Opieka zdrowotna nad osobą starszą i osobą przewlekle chorą na terenie miasta Krakowa [pdf]

 

 

 

 ARCHIWUM

 

Podsumowanie realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2010 – 2012”

 

Sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia "Zdrowy Kraków 2010 - 2011"

 

 Szczegółowe informacje dostępne są w Referacie ds. Zdrowia Wydziału Politykli Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa pod nr tel.12 616 93 99, 12 616 94 92