Dokument archiwalny

 

I. Konsultacje w zakresie realizacji  Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia "Zdrowy Kraków" na lata 2013-2015

 

 

W związku z trwającymi pracami dotyczącymi opracowania Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” na lata 2013-2015, określającego działania Gminy Miejskiej Kraków w obszarze zdrowia publicznego, w tym obszary programów zdrowotnych w przyjętej perspektywie trzyletniej, zapraszamy do wyrażania opinii do Programu w postaci zgłoszenia propozycji lub uwag. Jednocześnie informujemy, że są to ostateczne konsultacje społeczne Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” na lata 2013-2015 przed przedłożeniem załączonego projektu uchwały Radzie Miasta Krakowa.

Propozycje, uwagi, opinie wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres e-mail: bz.umk@um.krakow.pl w terminie do 22 maja 2013 r. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Jadwigą Starnawską – Kasprzyk - Kierownikiem Referatu Zdrowia w Biurze ds. Ochrony Zdrowia UMK pod nr tel. 12 616 94 97 lub Panią Marią Piętak-Frączek pod nr tel. 12 616 94 90 (12 616 94 96 - Sekretariat Biura)

 

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji w zakresie MPOZ "Zdrowy Kraków" na lata 2013 - 2015 - II etap

  

 

KONSULTACJE ARCHIWALNE:

 

 II. Konsultacje w zakresie realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 - 2015

 

KONSULTACJA TRWAJACE:

 

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji w zakresie MPOZ Psychicznego na lata 2013-2015

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu MPOZ Psychicznego na lata 2013-2015