Dokument archiwalny

Wstępne konsultacje w zakresie Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia "Zdrowy Kraków" na lata 2013 - 2015

 

Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK ogłasza możliwość składania propozycji opinii i wniosków do opracowywanej kolejnej edycji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków", który będzie realizowany przez kolejne 3 lata tj. od 2013 r. do 2015 r.
Do wstępnej konsultacji Biuro zaprasza organizacje, instytucje oraz podmioty prowadzące działalność leczniczą w obszarze zdrowia publicznego w zakresach:

  1. lecznictwa otwartego;
  2. lecznictwa zamkniętego;
  3. ratownictwa medycznego;
  4. medycyny szkolnej;
  5. lecznictwa uzdrowiskowego - Uzdrowisko Swoszowice.

W celu ułatwienia sformułowania wniosków przestawiamy poniżej dwa sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków" 2010 - 2012, przyjętego przez Radę Miasta Krakowa w dniu 2 grudnia 2009 r. uchwałą Nr 1144/09:

 


Sprawozdanie za rok 2010

Sprawozdanie za rok 2011

 


Wnioski i opinie należy przesyłać na adres e-mail: bz.umk@um.krakow.pl w terminie do 30 kwietnia 2012 r. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Jadwigą Starnawską - Kasprzyk - Kierownikiem Referatu Zdrowia w Biurze ds. Ochrony Zdrowia UMK pod nr tel. 12 616 94 97 lub tel. kom. 797018755.


Powyższa konsultacja nie dotyczy miejskich programów zdrowotnych, które były objęte wcześniejszą konsultacją.