Dokument archiwalny
Konsultacje w zakresie Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia

Konsultacje w zakresie Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia "Zdrowy Kraków" na lata 2013 - 2015 - II etap

 

W związku z trwającymi pracami dotyczącymi opracowania Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” na lata 2013–2015, określającego działania Gminy Miejskiej Kraków w obszarze zdrowia publicznego, w tym obszary programów zdrowotnych w przyjętej perspektywie trzyletniej, zapraszamy do wyrażania opinii do projektu Programu w postaci zgłoszenia propozycji lub uwag.

 

Uwagi, opinie i propozycje wraz z uzasadnieniem proszę przesyłać w wersji pisemnej na adres Biura lub drogą elektroniczną (email: bz.umk@um.krakow.pl) do dnia 28 września 2012 r.

 

Szczegóły w załączeniu:

1. pismo przewodnie

2. projekt uchwały

3. zał. nr 1 do uchwały

4. zał. nr 2 do uchwały

5. materiały informacyjne:


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2012-08-10
Data publikacji:
2012-08-10
Data aktualizacji:
2012-09-17