Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-05-26 Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu.

Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 10 szt. drzew z nieruchomości przy ul. Beskidzkiej 26,28 dz. nr 506/42 obr. 48 Podgórze, ul. Gołaśka 5 dz. nr 506/61 obr. 48 Podgórze, ul. Gołaśka 8 dz. nr 506/40 obr. 48 Podgórze, ul. Gołaśka 11 dz. nr 506/65 obr. 48 Podgórze, ul. Gołaśka 17 dz. nr 506/70 obr. 48 Podgórze, ul. Gołaśka 17 dz. nr 506/68 obr. 48 Podgórze, ul. Sanockiej 6 dz. nr 506/37 obr. 48 Podgórze, ul. Sanockiej 9 dz. nr 506/33 obr. 48 Podgórze, ul. Sas-Zubrzyckiego 5 dz. nr 506/16 obr. 48 Podgórze.

Metka i dziennik zmian2020-05-26 Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu.

Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 3 szt. drzew z nieruchomości przy skrzyżowaniu ul. Włoskiej i ul. Białoruskiej, dz. nr 811/66, obr. 49 Podgórze.

Metka i dziennik zmian2020-05-26 Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynek dwu-bryłowy z garażem podziemnym i budynek cztero-bryłowy z garażem podziemnymi) z wjazdem na działkę, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi, infrastruktura techniczną i sieciami wewnętrznymi na działkach nr 320, 321, 322, 323, 328 obręb 41 Podgórze przy ul. J.K. Federowicza w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2020-05-26 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej przy ul. Głogowiec w Krakowie, na działkach nr 168/5, 168/6 obr. 52 Krowodrza”

Metka i dziennik zmian2020-05-26 Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

"Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków usługowo - produkcyjno - magazynowych wraz z budynkiem biurowo-socjalnym, wiatą i stacją transformatorową oraz infrastrukturą techniczną, układem drogowym (dojściem, dojazdem i miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych) oraz wjazdami na działkach nr ewid. 1/63, 1/239, 1/649, 3 obr. 20, 415 obr. 44 j. ewid. Nowa Huta, przy ul. Blokowej / Łowińskiego w Krakowie ".

Metka i dziennik zmian2020-05-26 Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu.

Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 12 szt. drzew:  3 szt. drzewa z gatunku jarząb pospolity nr 1 o obw. pnia 55 cm z terenu przy ul. Na Błonie 3 dz. nr 455/67 obr. 6 Krowodrza, nr 2 o obw. pnia 60 cm z terenu przy ul. Na Błonie 3B dz. nr 462 obr. 6 Krowodrza, nr 8 o obw. pnia 63 cm z terenu przy ul. Na Błonie 11B, dz. nr 455/50 obr. 6 Krowodrza, 1 szt. drzewa z gatunku wierzba płacząca nr 14 o obw. pnia 146 cm z terenu przy ul. Na Błonie 7 dz. nr 455/16 obr. 6 Krowodrza, 2 szt. drzewa z gatunku robinia akacjowa nr 9 o obw. pnia 179 cm z terenu przy ul. Na Błonie 11A dz. nr 455/23 obr. 6 Krowodrza, nr 13 o obw. pnia 120+110 cm z terenu przy ul. Na Błonie 9 dz. nr 455/68 obr. 6 Krowodrza, 1 szt. drzewa z gatunku klon jawor nr 12 o obw. pnia 82 cm z terenu przy ul. Na Błonie 9 dz. nr 455/68 obr. 6 Krowodrza, 1 szt. drzewa z gatunku modrzew europejski nr 11 o obw. pnia 51 cm z terenu przy ul. Na Błonie 11 dz. nr 455/29 obr. 6 Krowodrza, 1 szt. drzewa z gatunku świerk pospolity nr 7 o obw. pnia 39 cm z terenu przy ul. Armii Krajowej 79 dz. nr 455/64 obr. 6 Krowodrza, 2 szt. drzew z gatunku topola mieszańcowa nr 5 o obw. pnia 173 cm i nr 6 o obw. pnia 130 cm z terenu przy ul. Armii Krajowej 87 dz. nr 455/70 obr. 6 Krowodrza, 1 szt. drzewa z gatunku wiąz szypułkowy nr 4 o obw. pnia 115 cm z terenu przy ul. Armii Krajowej 89 dz. nr 137/120 obr. 6 Krowodrza.