Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-03-24 Obwieszczenie ds. AU-01-2.6740.2.60.2020.EPI

"Przebudowa i nadbudowa budynku garażu o kondygnację mieszkalną wielorodzinną wraz z instalacjami: wod.,-kan., elektryczną, c.w.u. Z bojlerów el. i ogrzewania el. oraz rozbudowa kanału wentylacji mechanicznej z garażu do wyrzutni dachowej na dz. nr 44/1 obr. 17 Śródmieście przy ul. Chodkiewicza 15, oraz podniesieniu kominów na garażach dz.nr 42/14 przy ul. Wincentego Pola i podniesienie kominów na bud. oficyn dz.nr 10 obr.17 Śródmieście przy ul. Wincentego Pola 4 w Krakowie."

Metka i dziennik zmian2020-03-24 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

„Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w energię elektryczną obejmująca budowę agregatu prądotwórczego w obudowie kontenerowej oraz linii kablowych nN-0,4 kV stanowiących instalację wewnętrzną doprowadzającą prąd do budynku szpitala przy ul. Kopernika 21a w Krakowie, na działce nr 12/19 obr. 52 Śródmieście”

Metka i dziennik zmian2020-03-24 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

„Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w energię elektryczną obejmująca budowę agregatu prądotwórczego w obudowie kontenerowej oraz linii kablowych nN-0,4 kV stanowiących instalację wewnętrzną doprowadzającą prąd do budynku szpitala przy ul. Botanicznej 3 oraz Kopernika 50 w Krakowie, na działce nr 124/2 obr. 50 Śródmieście”

Metka i dziennik zmian2020-03-24 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności dla decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

"Budowa drogi gminnej dojazdowej ze skrzyżowaniem z ulicą Klimeckiego (droga nr 2278K, powiatowa klasa zbiorcza) w km AB 0+021.53 - km 0+174.47 oraz rozbudowa ulicy Pana Tadeusza drogi gminnej dojazdowej od skrzyżowania z ul. Nowohucką (droga nr 776, wojewódzka klasa główna) w km CD 0+003.75 - km 0+273.41 (...)" 

Metka i dziennik zmian2020-03-24 Obwieszczenie ds. AU-01-3.6740.1.1724.2018.GGO.SLE

Wznowienie postępowania zakończonego wydaniem decyzji Nr 986/6740.1/2019 z dnia 29.05.2018 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: znak: „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, wraz z lokalami usługowymi, garażem podziemnym, z wewnętrznymi instalacjami: elektrycznymi, teletechnicznymi, wodno-kanalizacyjnymi w tym odcinkami poza budynkiem, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i oddymiania a także ciągami pieszymi przy ul. Masarskiej w Krakowie; dz. nr 197/5, 197/8 obr. 17 Śródmieście, (sprawa znak: AU-01-3.6740.1.320.2018.MBF)

Metka i dziennik zmian2020-03-24 Postanowienie

Postępowanie Nr AU-02-4.6730.2.848.2019.APŁ  w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  wraz z rozbudową i przebudową istniejących budynków garażowo-gospodarczych z przeznaczeniem na cele mieszkalno-garażowe,  na działce nr 29/3 obr. 63 Podgórze, przy ul. Ossowskiego w Krakowie”.