Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-10-07 Nabór do Rady Krakowskich Seniorów zakończony. Wybory 28 października

30 września zakończył się nabór kandydatów do Rady Krakowskich Seniorów, spośród których uczestnicy Walnego Zebrania wybiorą 28 października nowy skład RKS na lata 2019-2022. Lista kandydatów zostanie opublikowana w BIP i na portalu Kraków dla seniora do 14 października, a kolejna kadencja RKS zostanie zainaugurowana najpóźniej 2 grudnia 2019 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14