Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-02-07 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o terminie składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację.

Metka i dziennik zmian2018-01-31 XVI Przegląd Teatralno-Muzyczny O Buławę Lajkonika

Urząd Miasta Krakowa i Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana serdecznie zapraszają do udziału w XVI Przeglądzie Teatralno-Muzycznym "O Buławę Lajkonika".

Metka i dziennik zmian2018-01-25 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.”Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego – Kraków – Warszawa - Sulejówek”.

Metka i dziennik zmian2018-01-16 NOC TAŃCA w Krakowie

17 czerwca 2018 r. odbędzie się w Krakowie pierwsza NOC TAŃCA. Wydarzenie to będzie kolejnym komponentem KRAKOWSKICH NOCY, projektu, który od lat cieszy się olbrzymim zainteresowaniem zarówno mieszkańców Krakowa, jak i turystów.

Metka i dziennik zmian2018-01-09 OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ W SPRAWIE WYKUPU LASU BORKOWSKIEGO PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW

 PETYCJA WIELOKROTNA W SPRAWIE WYKUPU LASU BORKOWSKIEGO PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11