Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-07-25 Bezpłatne znakowanie psów.

Urząd Miasta Krakowa informuje, że każdy właściciel psa zamieszkujący na terenie Krakowa może bezpłatnie oznakować swojego psa.

Metka i dziennik zmian2018-06-28 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.” Dzień sportu”.

Metka i dziennik zmian2018-06-14 Odstrzał sanitarny dzików

Informacja o rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Metka i dziennik zmian2018-06-06 NIECZYNNA KASA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

SZANOWNI PAŃSTWO,

 

W DNIACH OD 6-06-2018r. DO 12-06-2018 r., KASA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI JEST NIECZYNNA.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10