BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Tue, 19 Nov 19 03:25:09 +0100 wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Fredry, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków jej współużytkownikom wieczystym oraz rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruchomości http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118217 Mon, 18 Nov 19 13:12:25 +0100 Ogłoszenie o przetargu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118201 Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na udostępnienie 7 uprawnień do prowadzenia handlu obwoźnego w 5 lokalizacjach na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto.

]]>
Mon, 18 Nov 19 12:03:25 +0100
wykaz lokalu mieszkalnego Nr 9 przy ul. Juliusza Słowackiego 33 przeznaczonego do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118168 Mon, 18 Nov 19 00:00:02 +0100 Wykaz ul. Bogusławskiego 3 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118170 Sat, 16 Nov 19 00:00:02 +0100 wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118186 Fri, 15 Nov 19 14:33:53 +0100 GD-06.6623.3.47.2019 Decyzja nr 242_2019 dotycząca aktualizacji użytku gruntowego dla dz. 110_7 i 110_6 obr. 84 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118180 Fri, 15 Nov 19 14:00:00 +0100 GD-06.6623.3.47.2019 Decyzja nr 242_2019 dotycząca aktualizacji użytku gruntowego dla dz. 110_7 i 110_6 obr. 84 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118179 Fri, 15 Nov 19 13:45:45 +0100 Konsultacje projektów uchwał w sprawie ustanowienia i zniesienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118164 Fri, 15 Nov 19 12:32:39 +0100 Wykaz ul. Brzozowa 9 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118107 Fri, 15 Nov 19 12:15:12 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek zgodnie z załącznikiem dla obrębu 100 jedn. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118156 Fri, 15 Nov 19 09:52:31 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 107_4 z dz. nr 105_2, 106_4, 107_3, 108_1, 109_1, 111_3, 111_4 jedn. ewid. Podgórze obr 49 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118134 Fri, 15 Nov 19 07:58:47 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 154_1, 155, 156 jedn. ewid. Śródmieście obr 8 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118129 Fri, 15 Nov 19 07:53:04 +0100 Ogłoszenie o przetargu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118104 Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na udostępnienie 11 miejsc dla ustawienia słupów ogłoszeniowych z możliwą funkcją handlową zlokalizowanych w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto

]]>
Thu, 14 Nov 19 11:00:55 +0100
GD-06.6623.3.68.2019 Decyzja nr 235_2019 dotycząca zmiany zmiany użytku dz. 131_2 obr. 85 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118103 Thu, 14 Nov 19 09:28:16 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek zgodnie z załącznikiem dla obrębu 23 jedn. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118092 Thu, 14 Nov 19 08:25:48 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 182 z dz. nr 181_2, 183, 455 jedn. ewid. Nowa Huta obr 12 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118091 Thu, 14 Nov 19 08:09:49 +0100 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118011 Thu, 14 Nov 19 00:00:02 +0100 wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Droga Rokadowa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118079 Wed, 13 Nov 19 12:53:14 +0100 wykaz ul. Grodzka 23 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118030 Wed, 13 Nov 19 08:55:50 +0100 wykaz ul. Grodzka 23 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118028 Wed, 13 Nov 19 08:51:46 +0100 wykaz nieruchomości przezncznej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118019 Tue, 12 Nov 19 13:11:23 +0100 XXIX sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118017 Została zwołana XXIX sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 20 listopada 2019 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Tue, 12 Nov 19 12:44:48 +0100
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w użyczenie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118016 Tue, 12 Nov 19 12:44:16 +0100