BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Sat, 21 Sep 19 11:36:41 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 257_10 oraz 257_15 z dz. sąsiednimi, jedn. ewid. Podgórze, obr. 63 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115570 Fri, 20 Sep 19 12:20:36 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 146_2 oraz 147_3 z dz. sąsiednimi, jedn. ewid. Podgórze, obr. 55 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115569 Fri, 20 Sep 19 12:18:42 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 236_13 z dz. sąsiednimi, jedn. ewid. Podgórze, obr. 47 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115568 Fri, 20 Sep 19 12:16:40 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 288 z dz. sąsiednimi, jedn. ewid. Podgórze, obr. 44 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115567 Fri, 20 Sep 19 12:14:40 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 199 z dz. sąsiednimi, jedn. ewid. Podgórze, obr. 32 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115566 Fri, 20 Sep 19 12:12:49 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 182_14 z dz. sąsiednimi, jedn. ewid. Podgórze, obr. 31 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115565 Fri, 20 Sep 19 12:05:45 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 186_1 oraz 188_8 z dz. sąsiednimi, jedn. ewid. Podgórze, obr. 90 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115564 Fri, 20 Sep 19 12:04:01 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 75_14 z dz. sąsiednimi, jedn. ewid. Podgórze, obr. 96 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115563 Fri, 20 Sep 19 12:02:18 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 26_9 z dz. sąsiednimi, jedn. ewid. Podgórze, obr. 87 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115562 Fri, 20 Sep 19 12:00:25 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 351 z dz. sąsiednimi, jedn. ewid. Podgórze, obr. 81 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115561 Fri, 20 Sep 19 11:56:48 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 170_5 z dz. sąsiednimi, jedn. ewid. Podgórze, obr. 74 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115560 Fri, 20 Sep 19 11:54:17 +0200 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Droga Rokadowa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115557 Fri, 20 Sep 19 11:08:42 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 168_3 oraz 260 z dz. sąsiednimi, jedn. ewid. Podgórze, obr. 74 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115555 Fri, 20 Sep 19 10:39:21 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 80_2 z dz. sąsiednimi, jedn. ewid. Podgórze, obr. 74 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115554 Fri, 20 Sep 19 10:37:05 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 24_6 z dz. sąsiednimi, jedn. ewid. Podgórze, obr. 7 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115553 Fri, 20 Sep 19 10:35:11 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 24_5 z dz. sąsiednimi, jedn. ewid. Podgórze, obr. 7 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115550 Fri, 20 Sep 19 10:32:59 +0200 XIII edycja akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem” - trwa nabór wniosków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115466 Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ogłasza nabór wniosków w ramach XIII edycji akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”. Celem akcji jest wsparcie organizacji pozarządowych. Wnioski należy składać w terminie od 20 września do 3 października 2019 r.

]]>
Fri, 20 Sep 19 08:02:30 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego „Program wzmacniania więzi rodzinnych: Mama, tata, teatr i ja” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115535 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Program wzmacniania więzi rodzinnych: Mama, tata, teatr i ja”. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 września 2019 r.

 

]]>
Thu, 19 Sep 19 14:07:52 +0200
ZMIANA ZASADY WJAZDU POJAZDÓW ZAOPATRZENIA DO ŚCISŁEGO CENTRUM MIASTA. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115530 Thu, 19 Sep 19 12:28:10 +0200 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115526 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie przedświąteczne połączone z opłatkiem wigilijnym dla osób represjonowanych przez III Rzeszę”

]]>
Thu, 19 Sep 19 10:41:57 +0200
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115525 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd integracyjny – zwiedzamy Warszawę”

]]>
Thu, 19 Sep 19 10:34:58 +0200
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115524 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Jubileusz 30-lecia działalności Fundacji”

]]>
Thu, 19 Sep 19 10:26:51 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Empatia i wielokulturowość” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115513 Thu, 19 Sep 19 09:48:53 +0200 Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kruszwickiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115511 Thu, 19 Sep 19 09:02:19 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 44_9 z działakami zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Śródmieście obr 6 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115512 Thu, 19 Sep 19 08:57:45 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 216 z dz. nr 214, 215, 523 jedn. ewid. Nowa Huta obr 11 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115509 Thu, 19 Sep 19 08:45:00 +0200 wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży - w trybie bezprzetargowym - na rzecz jego najemców wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115478 Thu, 19 Sep 19 00:00:41 +0200 wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży - w trybie bezprzetargowym - na rzecz jego najemcy wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115477 Thu, 19 Sep 19 00:00:40 +0200 wykaz dzierżawa SP http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115407 Thu, 19 Sep 19 00:00:37 +0200 Uzupełniający Konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115480 Prezydent Miasta Krakowa ogłosił uzupełniający konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego. Termin składania ofert upływa 23 września 2019 r. o godz. 15.00.

]]>
Wed, 18 Sep 19 09:37:57 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek zgodnie z załącznikiem dla obrębu 45 jedn. ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115481 Wed, 18 Sep 19 09:36:57 +0200 „Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej” - ogłoszenie otwartego konkursu ofert http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115395

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych". Tytuł zadania publicznego: „Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej”. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 9 października br. o godz. 15.00. Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa 24 września br. o godz. 15.00.

]]>
Tue, 17 Sep 19 14:02:12 +0200
INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115417 Tue, 17 Sep 19 10:05:30 +0200 wykaz dzierżawa SP http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115408 Thu, 19 Sep 19 00:00:38 +0200 XXV sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115409 Została zwołana XXV sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 25 września 2019 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Tue, 17 Sep 19 07:12:59 +0200
Zaproszenie do składania ofert http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115402 Gmina zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na nabycie lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym. Termin składania ofert - 4 października 2019 r.

]]>
Mon, 16 Sep 19 14:50:27 +0200
Trwa rekrutacja w charakterze skauta do programu "Skaut" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115380 Mon, 16 Sep 19 12:55:58 +0200 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym – na rzecz najemców http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115310 Mon, 16 Sep 19 00:00:06 +0200 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym – na rzecz najemcy http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115309 Mon, 16 Sep 19 00:00:05 +0200 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym – na rzecz najemców http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115308 Mon, 16 Sep 19 00:00:03 +0200 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym – na rzecz najemcy http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115307 Mon, 16 Sep 19 00:00:02 +0200 Nabór projektów do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113224 Nabór projektów do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa

]]>
Thu, 19 Sep 19 15:28:15 +0200