BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Mon, 17 May 21 21:59:23 +0200 OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:25. wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141181 Mon, 17 May 21 15:22:53 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu -budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku hali produkcyjnej przy ul. Nadbrzezie w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141183 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 17 May 21 15:21:03 +0200
obwieszczenie ds_AU-02-6.6733.122.2021.DBO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141184 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 102, 97, 105/1 obr. 9 Nowa Huta przy ul. Podrzecze w Krakowie.

]]>
Mon, 17 May 21 14:58:18 +0200
Miejski Program Ochrony Zdrowia "Zdrowy Kraków 2022-2024" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141168 I etap konsultacji społecznych

]]>
Mon, 17 May 21 14:50:49 +0200
obw . zaw z art 10 kpa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141180 obwieszczenie o wydaniu zawiadomienia z art. 10 kpa dotyczące przedsięwzięcia przy ul. cementowej 2 w Krakowie.

]]>
Mon, 17 May 21 14:46:26 +0200
Zgłoszenie budowy instalacji wewnetrznej gazu ul.Darwina dz. 500/2 obr.11 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141178 Zgłoszenie budowy instalacji wewnętrznej gazu 

]]>
Mon, 17 May 21 14:31:49 +0200
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141174 Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 11184_L95_Krakow_501 systemu GSM-R na linii kolejowej NR 95 (…), dz. nr 281, 282, 285, obr. 20, j. ew. Nowa Huta

]]>
Mon, 17 May 21 14:26:34 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Bunscha/Mochnaniec dz.355/6 obr.41 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141176 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

]]>
Mon, 17 May 21 14:23:40 +0200
INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141173 Budowa podstacji trakcyjnej 110/15 KV Kraków Płaszów.

]]>
Mon, 17 May 21 14:19:24 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej wraz z budową przyłącza gazowego al.29 Listopada dz.278,277,201 obr.22 Kraków, Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141172 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej wraz z budową przyłącza gazowego 

]]>
Mon, 17 May 21 14:17:03 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141169 Budowa sieci wodociągowej DN150 na działkach nr 304/72, 304/27, 343/2, 343/3, 343/10, 343/11, 343/12, 343/14, (…) obr. 43 Podgórze przy ul. Zawiłej w Krakowie

]]>
Mon, 17 May 21 14:10:32 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci wodociągowej na dz.nr 62/4, 207, 194/15 obr. 14 jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Figlewicza w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141167 Informacja o braku wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Mon, 17 May 21 12:55:41 +0200
ds. AU-01-2.6740.1.2159.2020.MSR http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141158 Budowa budynku wielorodzinnego na dz. nr  363/2, 363/1 obręb 1 - Nowa Huta przy ul. Piasta Kołodzieja w Krakowie

]]>
Mon, 17 May 21 12:47:31 +0200
Zgłoszenie budowy i przebudowy osiedlowej sieci cieplnej ul.Obrońców Krzyża dz. 310,309,315 obr.8 dz. 203/4,204/4,141/1,541,542 onr.9 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141161 Zgłoszenie budowy i przebudowy osiedlowej sieci cieplnej 

]]>
Mon, 17 May 21 12:38:48 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Sucharskiego dz. 415,421/6 obr.103 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141160 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

]]>
Mon, 17 May 21 12:32:44 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Sucharskiego dz. 415,421/6 obr.103 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141157 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej 

]]>
Mon, 17 May 21 12:27:28 +0200
Au-02-5.6730.2.103.2021.MKW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141155 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na dz. 71, 83/2, 83/4, 107/11 obręb 35 Podgórze przy ul. Konopczyńskiego w Krakowie"

]]>
Mon, 17 May 21 11:52:34 +0200
obwieszczenie ds_AU-02-6.6733.114.2021.DBO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141153 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90 na dz. nr 119/2, 203, 204, 31, 32 obr. 31 Krowodrza przy ul. Pękowickiej w Krakowie.

]]>
Mon, 17 May 21 11:23:30 +0200
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży - wyjazdy” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141140 Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 7 czerwca 2021 roku o godz. 12.00.

]]>
Mon, 17 May 21 11:11:29 +0200
Obwieszczenie ds. AU-01-5.6740.1.1117.2019.KBS http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141152 Budowa budynku biurowo- usługowego (…) na działkach: 132/18, 122/14, 132/13, 133/1, 134/6 obr. 31, j. ew. Podgórze w rejonie ulic Kapelanka/Brożka (…)

]]>
Mon, 17 May 21 10:27:26 +0200
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 49 - Intensywne opady deszczu 1 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141147 Mon, 17 May 21 08:53:52 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci gazowej DN90 oraz budowa czterech przyłączy gazu DN25 średniego ciśnienia w Krakowie, ul. Hamernia dz. 389/3, 389/4, 389/5, 389/6, 389/7, 432/4, 432/10 obr. 6 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141146 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 17 May 21 08:30:41 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu decyzją nr 73/6743.6/2021 z dnia 17.05.2021r., ul. Żóławskiego, dz. nr 59, obr. 116, jedn.ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141145 Informacja o wniesieniu sprzeciwu decyzją nr 73/6743.6/2021 z dnia 17.05.2021r.

]]>
Mon, 17 May 21 08:16:51 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul.Bluszczowa dz. 270/4,270/5,272/4 obr.68 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141141 Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej 

]]>
Mon, 17 May 21 07:55:09 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej oraz dwóch przyłączy gazu ul.Pod Strzechą dz. 124/21,124/17,156/2,156/3 obr.45 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141137 Zgłoszenie budowy sieci gazowej oraz dwóch przyłączy gazu

]]>
Mon, 17 May 21 07:40:37 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przebudową sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego ul.Chałupnika dz. 165/8,165/28,672/6,761,762,764,671/3,165/15 obr.4 Kraków, Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141136 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przebudową sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego

]]>
Mon, 17 May 21 07:33:16 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej i dwóch przyłączy gazu ul.Becka dz. 307/4,303/4 obr.48 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141135 Zgłoszenie budowy sieci gazowej i dwóch przyłączy gazu 

]]>
Mon, 17 May 21 07:25:56 +0200
Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141132 Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

]]>
Fri, 14 May 21 15:26:41 +0200
Obwieszczenie w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141131 Obwieszczenie w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

]]>
Fri, 14 May 21 14:51:36 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141130 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ul. Powstańców w Krakowie, na działkach nr 38/8, 41/1, 41/2, 42, 43/2, 44, 45/1, 45/2, (…) obr. 1 Nowa Huta

]]>
Fri, 14 May 21 14:51:25 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej wraz z przyłączami gazu ul.Studzienna dz. 532/1,651,652 obr.11 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141127 Zgłoszenie budowy sieci gazowej wraz z przyłączami gazu 

]]>
Fri, 14 May 21 14:45:22 +0200
Nagrody Miasta Krakowa 2021 - ogłoszenie konkursu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141126 Fri, 14 May 21 14:30:43 +0200 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141125 „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 515/6 obr. 28 Nowa Huta przy ulicy Szlifierskiej w Krakowie”

]]>
Fri, 14 May 21 14:26:07 +0200
Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141123 Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

]]>
Fri, 14 May 21 13:28:39 +0200
ds. AU-01-6.6740.1.328.2021.EŚW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141120 Budowa i rozbiórka sieci elektroenergetycznej przy ul. Stefanowicza

]]>
Fri, 14 May 21 12:55:47 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141119 "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE 100RC SDR11 na działkach nr 5/5, 5/13, 5/14 obr. 60 Podgórze przy ulicy Sadka w Krakowie"

]]>
Fri, 14 May 21 12:55:29 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141118 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 313 obr. 41 Podgórze przy ul. Federowicza w Krakowie"

]]>
Fri, 14 May 21 12:51:31 +0200
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141117 Budowa sieci elektroenergetycznej (…) na działkach nr 64/45, 51, 52, 53/2, 48/4, 48/3, (…) obr.43 Nowa Huta (…) przy ulicach Giedroycia i Igołomskiej w Krakowie

]]>
Fri, 14 May 21 12:47:57 +0200
Obwieszczenie ds. AU-01-5.6740.1.200.2021.ŁŚW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141116 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (…) na działkach nr 432/8, 433/6 obr. 71 Podgórze w Krakowie (…) + zjazd z dz. nr 433/4 na dz. nr 433/6 obr. j.w (…)

]]>
Fri, 14 May 21 12:41:24 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141115 Budowa schodów zewnętrznych przy lądowisku dla śmigłowców ratunkowych (...) na działce nr 166/10 obr. 59 Podgórze przy ul. Wielickiej 265 w Krakowie

]]>
Fri, 14 May 21 12:27:59 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa instalacji gazowej dla istniejącego budynku usługowego przy ul. Biskupińskiej 14 w Krakowie na dz. 30/80 j.ewid. Podgórze, obręb 27 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141112 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 14 May 21 12:19:38 +0200
ĆWICZENIE RENEGADE/SAREX http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141111 Fri, 14 May 21 12:08:26 +0200 wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141109 Fri, 14 May 21 10:56:33 +0200 obwieszczenie ds_AU-02-6.6733.77.2021.DBO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141108 Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

]]>
Fri, 14 May 21 10:53:02 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 44, jedn. ewid. Podgórze, obr 16 z dz. 6_1,67_15,66_7,264_1,264_5,264_14,264_17,233.jedn. ewid. Podgórze, obr 14 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141107 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 44, jedn. ewid. Podgórze

]]>
Fri, 14 May 21 10:50:56 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa wewnętrznej instalacji centralnej cieplej wody użytkowej w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym os. Na Skarpie 12, dz. 292 obr. 47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141105 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 14 May 21 10:39:27 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 158_1 z dz. sąsiednimi, jedn. ewid. Krowodrza, obr.17 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141102 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 158_1 z dz. sąsiednimi, jedn. ewid. Krowodrza, obr.17

]]>
Fri, 14 May 21 10:24:30 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 192 z dz. 190,191,193_1,531,551_6, jedn. ewid. Podgórze, obr.100 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141101 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 192 z dz. 190,191,193_1,531,551_6, jedn. ewid. Podgórze, obr.100

]]>
Fri, 14 May 21 10:17:45 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 1602 oraz 1606 z dz. 1497_2,1598,1606, jedn. ewid. Krowodrza, obr 33 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 1602 oraz 1606 z dz. 1497_2,1598,1606, jedn. ewid. Krowodrza, obr 33

]]>
Fri, 14 May 21 10:09:57 +0200
budowa sieci wodociągowej/Nazaretańska/ Kraków/ dz. 18/14, 18/5, 11/3, 13/2 obr. 62 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141089 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 14 May 21 09:00:56 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 190 z działkami zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Nowa Huta obr 29 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141085 Fri, 14 May 21 08:43:59 +0200 Informacja o wynikach przetargów z dnia 29.04.2021 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141025 Fri, 14 May 21 00:00:13 +0200 wykaz dzierżawa SP ogródek działkowy nr 98, ul. Rozdroże http://www.bip.krakow.pl/?news_id=140958 Fri, 14 May 21 00:00:11 +0200 wykaz dzierżawa SP ogródek działkowy nr 97A i 97B, ul. Rozdroże http://www.bip.krakow.pl/?news_id=140957 Fri, 14 May 21 00:00:02 +0200 Obwieszczenie o wydaniu decyzji WZ przy ul. Brzeskiej w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141058 Obwieszczenie o wydaniu decyzji WZ przy ul. Brzeskiej w Krakowie.

]]>
Mon, 17 May 21 12:03:27 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji WZ przy ul. Brzeskiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141054 Obwieszczenie o wydaniu decyzji WZ przy ul. Brzeskiej w Krakowie

]]>
Mon, 17 May 21 11:59:59 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji WZ przy ul. Brzeskiej w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141056 Obwieszczenie o wydaniu decyzji WZ przy ul. Brzeskiej w Krakowie.

]]>
Mon, 17 May 21 11:54:36 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141060 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. ,,Klub Rodziców z dziećmi do lat 3"

]]>
Thu, 13 May 21 13:54:14 +0200
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Lato w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141010 Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 7 czerwca 2021 roku o godz. 12.00.

]]>
Thu, 13 May 21 13:16:35 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej w użytkowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym na dz. nr 317, obr. 47, j.e. Nowa Huta os. Centrum A4 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141043 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 13 May 21 09:53:20 +0200
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141037 Thu, 13 May 21 09:52:38 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do szafki gazowej w linii proj. ogrodzenia dla budynku jednorodzinnego na dz. nr 71/11, 71/6, 71/7 obr. 14 j.e. Nowa Huta przy ul. Cypriana Godebskiego w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141038 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 13 May 21 09:50:56 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o umorzeniu postępowania dla części zamierzenia inwestycyjnego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141034 „Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 864 (część), 359/5, 359/3 obr. 44 Krowodrza przy ulicach Wybickiego i Łokietka w Krakowie”

]]>
Thu, 13 May 21 09:41:44 +0200
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141035 Thu, 13 May 21 09:40:12 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 162, 163_1 z działkami sąsiednimi jedn. ewid. Nowa Huta obr 28 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141029 Thu, 13 May 21 09:14:46 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 121, 316 z działkami z godnie z załącznikiem jedn. ewid. Nowa Huta obr 17 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141028 Thu, 13 May 21 09:08:53 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 54_3, 54_7, 54_9, 182_4 z działkami zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Podgórze obr 17 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141024 Thu, 13 May 21 08:37:36 +0200 Obwieszczenie ds AU-02-2.6732.150.2021 GPL http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141023 Umorzenie postępowania ws wygaszenia decyzji nr AU-2/7331/1850/08 z dn. 16.05.2008 r.

]]>
Thu, 13 May 21 08:29:51 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 284_3 z dz. nr 242, 243, 244_2, 283, 284_1, 284_2, 285_5, 286, 287, 288_2 jedn. ewid. Podgórze obr 9 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141022 Thu, 13 May 21 08:25:16 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 153 z dz. nr 152_1, 152_2, 154, 156_1, 689_1, 690, 786 jed. ewid. Śródmieście obr 22 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141021 Thu, 13 May 21 08:16:02 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci wodociągowej DN100 mm na działkach nr 225, obręb 14 oraz nr 85/8, obręb 15 j. ewid. Nowa Huta w rejonie ul. Bystronia w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141020 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 13 May 21 08:10:58 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek zgodnie z załącznikiem dla obrębu 11 jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141019 Thu, 13 May 21 08:06:50 +0200 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141017 Wed, 12 May 21 15:57:29 +0200 Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141016 Zawiadomienie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy ul. Łowińskiego w Krakowie.

]]>
Wed, 12 May 21 15:15:10 +0200
OGŁOSZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141015 Budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek realizacyjny nr III od km 640+600 węzeł Widoma (bez węzła) do km 658+896,30 węzeł „Igołomska” (…)

]]>
Wed, 12 May 21 14:38:30 +0200
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141013 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 110 kV, relacji Łęg-Dajwór, Kotlarska-Dajwór, przebiegającej przez działkę nr 277/7, obr. 17, j. ew. Śródmieście (…)

]]>
Wed, 12 May 21 14:33:30 +0200
OBWIESZCZENIE o ponownie prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141012 Budowa Domu Opieki Społecznej (…) na dz. 442/2, 1/12, 1/2, 441/11, 2/10, 1/27, 2/12, 2/34 obr.4 Nowa Huta (…) przy ul. Gustawa Morcinka w Krakowie

]]>
Wed, 12 May 21 14:27:32 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci wodociągowej Ø110 w rejonie ul. Okulistów w Krakowie na działce nr 38/7 obr. 29, j. ew. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141011 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 12 May 21 14:23:33 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141008 „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej na działce nr 333/1 obr. 42 Krowodrza przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie”

]]>
Wed, 12 May 21 14:22:05 +0200
ds. AU-01-2.6740.1.1925.2020.GGO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141009 Zamienny projekt budowlany dla inwestycji „Zabudowa mieszkaniowa z usługami w parterze, częścią biurową od ul. Grzegórzeckiej (...)"

]]>
Wed, 12 May 21 14:21:14 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Poległych w Krzesławicach dz.554,550,326/50,601,320,318,317 obr.10 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141006 Budowa sieci kablowej.

]]>
Wed, 12 May 21 14:16:38 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141004 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Jasnogórskiej - Gaik na odcinku (...) w Krakowie, na działce nr 415 obr.24 Krowodrza

]]>
Wed, 12 May 21 14:15:54 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Nad Fosą dz.67/1 obr.96 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141005 Budowa instalacji wewnętrznej gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

]]>
Wed, 12 May 21 14:12:46 +0200
Lista zakwalifikowanych wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141002 Wed, 12 May 21 14:10:23 +0200 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141001 Budowa i przebudowa sieci gazowej (…) na działkach nr 3/4, 971/1, 973, 951/2, 951/1,904/2, 899, 922/2, (…) obr. 34 Krowodrza przy ulicy Ojcowskiej w Krakowie

]]>
Wed, 12 May 21 14:09:30 +0200
Zgłoszenie zamiru budowy ul.Nad Fosą dz.67/1 obr.96 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141003 Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego ze zbiornikiem naziemnym.

]]>
Wed, 12 May 21 14:09:29 +0200
OGŁOSZENIE O NABORZE PROPOZYCJI DO PROGRAMU XI NOCY POEZJI 2021 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=141000 Wed, 12 May 21 13:11:38 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydanych decyzjach w sprawie usunięcia drzew przy ul. Okólnej 20, 22 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=140997 Wed, 12 May 21 12:47:36 +0200 obwieszczenie ds. AU- 02-5.6730.2.1629.2017.JRM http://www.bip.krakow.pl/?news_id=140982 Bud. trzech bud. mieszk. wielorodz. z garażami podziemnymi dz. nr 121, 122 zjazdem na dz. nr 110/8, 110/9 obr. 43 Podgórze przy ul. Obozowej w Krakowie

]]>
Wed, 12 May 21 11:54:43 +0200
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji w sprawie drzew przy ul. Akacjowa 10 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=140977 Wed, 12 May 21 11:46:40 +0200 obwieszczenie ds. AU- 02-5.6730.2.135.2021.JRM http://www.bip.krakow.pl/?news_id=140973 Budowa dwóch bud. mieszk., wielorodz. z garażami podziemnymi, drogą wewnętrzną na dz. nr 82 i cz. dz. nr 78/7 obr. 30 Podgórze przy ul. Rydlówka w Krakowie

]]>
Wed, 12 May 21 11:42:07 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji WZ przy ulicy Ujastek 1 ws. AU-02-3.6730.2.852.2020.ŁOK http://www.bip.krakow.pl/?news_id=140970 Obwieszczenie o wydaniu decyzji WZ  dla przebudowy walcowni drobnej wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Ujastek 1  ws. AU-02-3.6730.2.852.2020.ŁOK

]]>
Wed, 12 May 21 11:02:35 +0200
obwieszczenie ds. AU-01-6.6740.2.125.2921.EŚW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=140968 "Przebudowa oraz budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków przy ul. Bosaków, Miechowity, Lublańskiej, Młyńskiej w Krakowie

]]>
Wed, 12 May 21 10:51:31 +0200
Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=140962 Zawiadomienie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy ul. Gromadzkiej w Krakowie.

]]>
Wed, 12 May 21 09:44:48 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Wodnej w Krakowie, na dz. nr 427, 428, 431 obr. 15 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=140960 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 12 May 21 09:27:45 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu decyzją nr 69/6743.6/2021 z dnia 11.05.2021r. ul. Lasówka w Krakowie, działka nr 92 obr. 18 j.ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=140956 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Wed, 12 May 21 09:06:19 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wodzickich dz.54/1 obr.26 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=140954 Budowa sieci gazu.

]]>
Wed, 12 May 21 08:42:46 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=140953 Budowa toalety miejskiej przystosowanej do osób niepełnosprawnych (…) na działce nr 187/3 obr. 43 Podgórze przy ul. Żywieckiej w Krakowie.

]]>
Wed, 12 May 21 08:41:40 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Ireny Kosmowskiej dz.183/1 obr.52 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=140952 Przebudowa stacji gazowej.

]]>
Wed, 12 May 21 08:39:39 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=140951 Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 20kV (…) na działce nr 296/7 obr. 56 Podgórze w sąsiedztwie ul. Stacyjnej w Krakowie, w ramach przebudowy Linii (…)

]]>
Wed, 12 May 21 08:25:33 +0200
Obwieszczenie ds. AU-01-6.6740.1.413.2021.EŚW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=140950 Budowa magistrali wodociągowej DN600 (…) w rejonie ul. Kustronia na działkach 20/2, 19/2, (…) obr. 90 Podgórze oraz 350/1, 418, (…) obr. 67 Podgórze w Krakowie

]]>
Wed, 12 May 21 08:14:25 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 6_3 z działkami zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Podgórze obr 94 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=140949 Wed, 12 May 21 07:47:46 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 136 z dz. nr 135, 285, 475, 137, 138_2, 138_1, 133, 134 jedn. ewid. Podgórze obr 8 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=140947 Wed, 12 May 21 07:33:46 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 58 z dz. nr 57, 59, 120_21, 123_1 oraz dz. nr 56 z dz. 54, 57 jedn. ewid. Krowodrza obr 28 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=140946 Wed, 12 May 21 07:25:18 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 161 z dz. nr 487, 486_6, 160 jedn. ewid. Podgórze obr 87 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=140945 Wed, 12 May 21 07:16:51 +0200 Obwieszczenie ds. AU-02-3.6730.2.832.2019.JPR http://www.bip.krakow.pl/?news_id=140940 Budowa budynku biurowo-usługowo-wielorodzinnego z garażem podziemnym na działkach nr 208/39, 214/3, 215/3,(…)obr. 50Podgórze(...) przy ul. Wielickiej w Krakowie

]]>
Tue, 11 May 21 13:23:39 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 368, 345/2, 175/10, 175/6 obr. 73 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Lutego Tura http://www.bip.krakow.pl/?news_id=140919 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 11 May 21 10:50:05 +0200
termin przetargu:17.06.2021 przetarg ustny ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=140915 na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Działkowej/ul. Łazy

]]>
Tue, 11 May 21 10:27:51 +0200
termin przetargu: 17.06.2021 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Heltmana i ul. Rusieckiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=140912 Tue, 11 May 21 10:14:40 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu - rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu przy ul. Popławskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=140911 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 11 May 21 09:49:45 +0200
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miejskiej Kraków położonych w rejonie ulicy Na Chałupkach, http://www.bip.krakow.pl/?news_id=140909 Tue, 11 May 21 08:46:17 +0200 Ogłoszenie o naborze kandydatów do Rady Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=140313 Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942 – 1945) (w organizacji)

]]>
Mon, 17 May 21 13:34:20 +0200
Przejęcie obsługi zgłoszeń z numeru alarmowego 998 przez operatorów CPR numeru alarmowego 112 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=140168 Sun, 16 May 21 09:17:21 +0200 INFORMACJA DOTYCZĄCA POŁOŻENIA NIERUCHOMOŚCI NA OBSZARZE REWITALIZACJI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137461 Wed, 12 May 21 13:58:07 +0200