BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Fri, 25 May 18 06:56:12 +0200 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97771 Miejskie Centrum Dialogu Wydział Rozwoju Miasta wraz z Biurem Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zapraszają mieszkańców, do wzięcia udziału w trwających do 24 czerwca 2018 r. konsultacjach projektu uchwały dotyczącej  zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wraz z dwoma załącznikami.

 

Projekt uchwały ma na celu regulację zakresu i formy konsultacji, inicjowania konsultacji, zasad wnioskowania o wszczęcie konsultacji, trybu ich przeprowadzania, zasad informowania o konsultacjach oraz zasad przygotowywania raportów z konsultacji.

]]>
Thu, 24 May 18 15:49:29 +0200
Wyniki konkursu uzupełniającego ofert na realizację dzielnicowych programów zdrowotnych w 2018 roku http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97759 Thu, 24 May 18 14:08:33 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 242, 359, 361, 425, 360 z działkami zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Podgórze obr 81 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97721 Thu, 24 May 18 10:24:12 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Podgórze obr 73 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97717 Thu, 24 May 18 10:11:59 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 113 z dz. nr 112, 115, 108_1, 108_3, 114, 108_2, 111_2, 109, 107_2 jedn. ewid. Krowodrza 47 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97715 Thu, 24 May 18 09:35:37 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 322 z dz. nr 321, 323_1, 230, 231_1 jedn. ewid. Podgórze obr 43 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97711 Thu, 24 May 18 08:51:59 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 107_1 z dz. nr 106 jedn. ewid. Nowa Huta obr 11 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97710 Thu, 24 May 18 08:18:39 +0200 Wykaz obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97675 Wed, 23 May 18 13:33:05 +0200 Wykaz obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97673 Wed, 23 May 18 13:25:41 +0200 Wykaz obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97672 Wed, 23 May 18 13:14:36 +0200 Zmiana operatora telefonii stacjonarnej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97627 Informujemy, że w związku ze zmianą operatora telefonii stacjonarnej w Urzędzie Miasta Krakowa planowane jest przełączenie usług telefonii stacjonarnych. W następstwie tej zmiany, w piątek 25 maja, jak i w poniedziałek 28 maja mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do usługi telefonii stacjonarnej łącznie z całkowitym brakiem dostępu do tych usług.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy, jednocześnie informujemy, iż dokładamy wszelkich starań, aby przełączenie odbyło się w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników.

]]>
Tue, 22 May 18 13:01:19 +0200
Ogłoszenie o zamówieniu. Udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom doprowadzonym do wytrzeźwienia do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97624 Tue, 22 May 18 11:06:29 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 279,280,281,282,283,287,427,286 z działkami zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Podgórze obr 81 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97619 Tue, 22 May 18 10:16:10 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 142_1, 143_2, 253, 256, 331_6, 382, 381 z dz. zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Podgórze obr 19 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97616 Tue, 22 May 18 10:05:13 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 328, 358_10, 358_5, 359, 360, 354, 357 jedn. ewid. Nowa Huta obr 30 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97614 Tue, 22 May 18 09:54:38 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 79 z dz. nr 77, 82, 76 jedn. ewid. Podgórze obr 92 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97612 Tue, 22 May 18 09:45:55 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 12_21, 12_23, 13_28, 286 jedn. ewid. Podgórze obr 61 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97611 Tue, 22 May 18 09:34:43 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 493_1 jedn. ewid. Śródmieście obr 5 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97609 Tue, 22 May 18 09:27:12 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek dla obrębu 11, jedn. ewid. Krowodrza w związku z modernizacją EGiB http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97608 Tue, 22 May 18 09:16:23 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek dla obrębu 14, jedn. ewid. Krowodrza w związku z modernizacja EGiB http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97607 Tue, 22 May 18 09:10:00 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 226 z dz. nr 225_2, 497_1, 219_2 jedn. ewid. Podgórze obr 90 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97606 Tue, 22 May 18 08:56:35 +0200 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NOWE STOISKA Z PAMIĄTKAMI I OBWARZANKAMI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97574 36 projektów wpłynęło w konkursie na wykonanie projektu stoiska handlu obwoźnego w dwóch wariantach - dla handlu obwarzankami oraz dla handlu pamiątkami na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie.

]]>
Mon, 21 May 18 11:25:09 +0200
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97565 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.” Zajęcia edukacyjno-praktyczne z zakresu treningu umiejętności społecznych dla grupy dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

]]>
Mon, 21 May 18 10:25:38 +0200
Konkurs UMK i SARP „Nowe Życie Pomiędzy Estakadami” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97562 Mon, 21 May 18 10:24:04 +0200 Wykaz części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę przez Gminę Miejską Kraków w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97550 Fri, 18 May 18 14:40:32 +0200 Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zawiłej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97549 Fri, 18 May 18 14:33:21 +0200 Wykaz obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97547 Fri, 18 May 18 14:29:43 +0200 Wykaz obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97546 Fri, 18 May 18 14:26:02 +0200 „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto” – rozstrzygnięcie konkursu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97536 Fri, 18 May 18 10:53:45 +0200 Zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97533 Fri, 18 May 18 09:11:25 +0200 OTWARTY KONKURS OFERT - KRAKOWSKI PRODUKT TURYSTYCZNY http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97379 Prezydenta Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej  na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa

]]>
Wed, 23 May 18 11:00:53 +0200
Informacja dotycząca Strategii Rozwoju Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97223  

 

]]>
Thu, 24 May 18 15:33:08 +0200