BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Sat, 17 Nov 18 20:59:18 +0100 Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103813 Fri, 16 Nov 18 15:34:43 +0100 Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103810 Fri, 16 Nov 18 14:36:29 +0100 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w latach 2019-2020 zadania publicznego w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103781 Fri, 16 Nov 18 07:33:19 +0100 Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bugaj, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103670 Fri, 16 Nov 18 00:00:02 +0100 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103727 Thu, 15 Nov 18 09:08:53 +0100 Wykazy obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103726 Thu, 15 Nov 18 08:51:06 +0100 Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103724 Thu, 15 Nov 18 08:23:53 +0100 Wykaz obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103723 Thu, 15 Nov 18 07:46:17 +0100 Wykazy obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103708 Wed, 14 Nov 18 11:32:30 +0100 Wykazy obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103706 Wed, 14 Nov 18 11:07:27 +0100 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej współużytkowników wieczystych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103703 Wed, 14 Nov 18 10:45:00 +0100 Wykaz obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103643 Wed, 14 Nov 18 07:05:07 +0100 Ogloszenie o przetargu na udostępnienie 11 miejsc dla ustawienia słupów ogłoszeniowych z możliwą funkcją handlową zlokalizowanych w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103665 Tue, 13 Nov 18 15:29:33 +0100 I sesja Rady Miasta Krakowa VIII kadencji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103667 Komisarz Wyborczy w Krakowie wydał postanowienie z dnia 6 listopada 2018 roku, postanawiając zwołać I sesję Rady Miasta Krakowa VIII Kadencji na dzień 21 listopada 2018 roku o godzinie 12:00, w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

]]>
Tue, 13 Nov 18 14:54:04 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103663 Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 08.11.2018 r. zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu dz. nr 254/4 obr. 55 Podgórze przy ul. Księdza Ściegiennego 55.

]]>
Tue, 13 Nov 18 14:29:42 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103661 Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew z terenu przy ul. Profesora Seweryna 2, 4, 6 dz. nr 325/2 obr. 50 Podgórze

]]>
Tue, 13 Nov 18 14:22:47 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103658 Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 10 szt. drzew z terenu dz. nr 138/1 obr. 20 Podgórze przy ul. Mały Płaszów 4.

]]>
Tue, 13 Nov 18 14:15:51 +0100
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej współużytkowników wieczystych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103657 Tue, 13 Nov 18 14:13:11 +0100 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103655 Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 50 szt. drzew z terenu przy ul. Aleksandry 5

]]>
Tue, 13 Nov 18 14:08:57 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103652 Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z terenu przy ul. Heleny 14 dz. nr 232/123 obr. 57 Podgórze, ul.Heleny 24 dz. nr 232/126 obr. 57 Podgórze.

]]>
Tue, 13 Nov 18 14:02:11 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 368_3 z dz. nr 367, 369_1, 369_2, 696, 697, 698 jedn. ewid. Krowodrza obr 44 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103640 Tue, 13 Nov 18 11:06:42 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 104_3, 456_1, 467_1, 471_3, 545, 466, 546 jedn. ewid. Śródmieście obr 5 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103639 Tue, 13 Nov 18 11:01:29 +0100 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103637 Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy ul. Zbrojarzy 21, 21A dz. nr 641/5 obr. 33 Podgórze.

]]>
Tue, 13 Nov 18 10:29:06 +0100