BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Fri, 21 Feb 20 17:02:19 +0100 Obwieszczenie ds. AU-01-3.6740.1.2289.2019.JWI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122469 „Budowa węzła betoniarskiego z wewnętrznym układem komunikacyjnym, z wew. instalacjami: wod-kan., elektryczną, zewn. odcinkami wew. instalacji kanalizacji sanitarnej i opadowej oraz rozbiórką zewn. odcinków instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, opadowej i wody przy ul. Igołomskiej w Krakowie, na dz. nr 13 obr.42 j. ewid. Nowa Huta”

]]>
Fri, 21 Feb 20 15:19:40 +0100
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.452.2019.DBO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122468 Budowa przepompowni ścieków wraz z drogą dojazdową i zjazdem, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rurociągu tłocznego na działkach nr 349/3 obr. 60 Podgórze oraz na dz. nr 200/5, 201/6, 201/7, 202/5, 175/7, 175/6, 174, 176/8, 176/9, 176/13, 176/14, 185/2, 185/1, 186/1, 186/2, 187, 190/11, 189/18, 191/4, 189/17, 189/12, 190/8, 190/10, 191/3, 189/11, 190/9, 190/5, 192/2, 190/7, 191/6, 191/5, 193, 198/1, 199/1, 199/3, 199/4 obr. 62 Podgórze w rejonie ul. Niebieskiej oraz do Luboni w Krakowie.

]]>
Fri, 21 Feb 20 15:18:24 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Potrzask / Hoyera dz. 533/29,533/44,528/1,528/2,528/3 obr.101 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122464 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 21 Feb 20 14:52:39 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Potrzask / Hoyera dz. 533/29,533/44,528/1,528/2,528/3 obr.101 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122462 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 21 Feb 20 14:50:22 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Benedyktyńska dz. 16/9,16/10,188/1 obr.73 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122460 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 21 Feb 20 14:47:50 +0100
Zgłoszenie rozbudowy oraz przebudowy sieci oświetlenia miejsckiego wraz z budową przyłącza Plac Niepodległości dz. 374 obr.13 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122459 Zgłoszenie rozbudowy oraz przebudowy sieci oświetlenia miejsckiego wraz z budową przyłącza

]]>
Fri, 21 Feb 20 14:44:50 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazowej oraz budowa przyłącza gazowej ul.Stare Wiślisko dz. 107/31,107/40 obr.59 Kraków,Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122458 Zgłoszenie budowy sieci gazowej oraz budowa przyłącza gazowej

]]>
Fri, 21 Feb 20 14:39:51 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Glinik w Krakowie, budowa sieci gazowej PE dn 63 i przyłącza gazu PE dn 25 średniego ciśnienia na dz. nr 363, 366, 347, 131/5, 131/1 obr. 17 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122457 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 21 Feb 20 14:32:41 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. ks. Jana Hyca w Krakowie, budowa sieci gazowej PE dn 63 i przyłącza gazu PE dn 25 średniego ciśnienia na dz. nr 302/1, 301/3 obr. 11 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122456 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 21 Feb 20 14:30:46 +0100
Zgłoszenie rozbiórki z przebudową fragmentu sieci elektroenergetycznej oraz oświetleniowej z budowa fragmentu sieci elektroenergetycznej i budową fragmentu przyłącza kablowego ul.Miejscowa/ Dębskiego dz. 504/7,504/6 obr.87 Kraków ,Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122453 Zgłoszenie rozbiórki z przebudową fragmentu sieci elektroenergetycznej oraz oświetleniosej z budowa fdragmentu sieci elektroenergetycznej i budową fragmentu przyłącza kablowego

]]>
Fri, 21 Feb 20 14:30:36 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Podgórki Tynieckie w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem średniego ciśnienia do ZRP na dz. nr 12/3, 12/5, 12/9 obr. 80 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122455 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 21 Feb 20 14:28:12 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122454 „Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN wraz ze stanowiskiem słupowym oraz elektroenergetycznej sieci kablowej SN przy ul. Szarotki w Krakowie, na działkach nr 20/11, 1055/17, 127/1 obr. 34 Krowodrza”

]]>
Fri, 21 Feb 20 14:27:30 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122452 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 630/1, 633, 634/1 obr. 24 Krowodrza przy ulicy Gaik w Krakowie”

]]>
Fri, 21 Feb 20 14:23:06 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122451 „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach nr 495, 496, 497, 498, 400 obr. 44 jedn. ewid. Nowa Huta oraz nr 4/15, 4/21, 4/16, 4/11, 4/2 obr. 20 jedn. ewid. Nowa Huta przy ulicy Ujastek w Krakowie”

]]>
Fri, 21 Feb 20 14:18:56 +0100
Obwieszczenie ds. AU-01-2.6740.1.2591.2019.EDS http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122450 „Budowa budynku usługowego hotelowo-handlowego z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, oddymiania, c.o., elektryczną, teletechniczną tryskaczową, z garażem podziemnym, z budową wnętrzowej stacji transformatorowej dla budynku oraz przeniesieniem istniejącej stacji transformatorowej Tauron, linii kablowych ŚN i nN oraz rozbiórką istniejących budynków i obiektów budowlanych (murowanego budynku gospodarczego, stacji trafo, 12 obiektów budowlanych typu kiosk, ceglanego muru ogrodzeniowego, linii kablowych elektroenergetycznych przy Długa 68, Szlak 16,) - na działkach 112/1, 112/2, 113, 152/3 obr.116 Śródmieście, 185/1, 173/1 obr. 119 Śródmieście w Krakowie przy ul. Długiej oraz Szlak w Krakowie”

]]>
Fri, 21 Feb 20 14:12:56 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej z budową przyłącza gazowgo ul.Rzepakowa dz. 306/12,306/9 obr.36 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122449 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej z budową przyłącza gazowgo

]]>
Fri, 21 Feb 20 14:09:46 +0100
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122448 Budowa dwóch linii kablowych 110 kV relacji Bieżanów - PT Kraków Płaszów i PT Podłęże - PT Kraków Płaszów wraz z kablem światłowodowym, w ramach inwestycji: "Budowa dwóch napowietrzno-kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów", na działkach nr 99/1, 99/2, 101 obręb 54 j. ewid. Podgórze, Miasto Kraków.

]]>
Fri, 21 Feb 20 14:08:09 +0100
INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122447 Budowa dwóch linii kablowych 110 kV relacji Bieżanów - PT Kraków Płaszów i PT Podłęże - PT Kraków Płaszów wraz z kablem światłowodowym, w ramach inwestycji: "Budowa dwóch napowietrzno-kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów", na działkach nr 99/1, 99/2, 101 obręb 54 j. ewid. Podgórze, Miasto Kraków.

]]>
Fri, 21 Feb 20 13:59:55 +0100
Rozpatrzenie wniosków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122442 Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KAMPUS UP" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

]]>
Fri, 21 Feb 20 13:46:12 +0100
Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn.: „Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych” w zakresie: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122429 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje o ogłoszeniu konkursu ofert oraz naborze na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn.: „Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych”

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 13 marca 2020 roku o godz. 15.00.

]]>
Fri, 21 Feb 20 13:06:34 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazowej oraz przyłacza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Insurekcji Kościuszkowskiej w Krakowie na dz. nr 145/3, 347/1, 183, 141, 138/2, 136/6, 135/7, 135/8, 424, 425 obr. 51 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122432 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 21 Feb 20 12:58:17 +0100
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.43.2020.DBO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122430 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 507/1, 133/7, 133/6, 133/2 obr. 39 Nowa Huta przy ul. Kąkolowej w Krakowie.

]]>
Fri, 21 Feb 20 11:31:56 +0100
SKORYGOWANE OBWIESZCZENIE dot decyzji ds AU-02-6.6730.2.931.2017.WMA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122428 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym, ciągiem pieszo jezdnym i naziemnymi miejscami postojowymi na działkach nr 42/18, 42/19, 42/20, 42/21 obr. 34 Podgórze wraz z budową drogi i ciągu pieszego na działkach nr 230/10 (część), 42/23, 42/26 obr. 34 Podgórze oraz budowa zjazdu z ul. Zachodniej na działce nr 230/10 (część) obr. 34 Podgórze przy ul. Zachodniej w Krakowie”.

]]>
Fri, 21 Feb 20 11:25:57 +0100
obwieszcvzenie do sprawy AU-02-6.6730.2.930.2017.WMA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122427 „Budowa akademika z częścią usługową, garażem podziemnym, ciągiem pieszo jezdnym i naziemnymi miejscami postojowymi na działkach nr 42/18, 42/19, 42/20, 42/21 obr. 34 Podgórze wraz z budową drogi i ciągu pieszego na działkach nr 230/10 (część), 42/23, 42/26 obr. 34 Podgórze oraz budowa zjazdu z ul. Zachodniej na działce nr 230/10 (część) obr. 34 Podgórze przy ul. Zachodniej w Krakowie”.

]]>
Fri, 21 Feb 20 11:18:12 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122426 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GÓRKA NARODOWA – OS. GOTYK" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 2 marca 2020 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 21 Feb 20 10:53:14 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122425 OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KLEPARZ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 3 marca 2020 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 21 Feb 20 10:51:44 +0100
Zawidomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 78 z dz. nr 75, 76, 80_1, 80_2, 633, 634, 642_9 jedn. ewid. Podgórze obr 92 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122406 Fri, 21 Feb 20 08:56:30 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 179_1 z działkami sąsiednimi jedn. ewid. Podgórze obr 77 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122405 Fri, 21 Feb 20 08:50:46 +0100 Obwieszczenie ds. AU-01-1.6740.1.2565.2019.AFR http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122400 Obwieszczenie ds. AU-01-1.6740.1.2565.2019.AFR dotyczącej wydania decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej każdy z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji, gazu, c.o., en. Elektrycznej, zewnętrznymi odcinkami: WLZ - od budynku do ZPP , kanalizacji sanitarnej od budynku do studzienki przyłączeniowej, kanalizacji deszczowej od budynku do zbiornika szczelnego, budowa czterech zbiorników szczelnych na wody opadowe, a także budowa dojść i dojazdów na dz. nr 86, 87 obr. 49 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Balickiej w Krakowie”

]]>
Fri, 21 Feb 20 08:47:11 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 101 z dz. nr 89, 91, 92, 98, 99, 100, 102, 385, 386, 387 jedn. ewid. Podgórze obr 97 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122398 Fri, 21 Feb 20 08:44:41 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 90, 249 z działakami sąsiednimi jedn. ewid. Nowa Huta obr 54 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122391 Fri, 21 Feb 20 08:38:21 +0100 Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 10/6743.6/2020/ ul. Błonie-Beszcz w Krakowie /dz. nr 135 obr. 55 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122388 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 21 Feb 20 08:36:03 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 154_2 z dz. nr 155 jedn. ewid. Nowa Huta obr 41 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122387 Fri, 21 Feb 20 08:31:49 +0100 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122385 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd na turnus rehabilitacyjny z zajęciami sportowo – rekreacyjnymi i turystycznymi”

]]>
Fri, 21 Feb 20 08:29:42 +0100
Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy Placu Szczepańskim, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste do dnia 31.12.2093r. w drodze bezprzetargowej. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122386 Fri, 21 Feb 20 08:29:34 +0100 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122384 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych ruchowo”

]]>
Fri, 21 Feb 20 07:45:53 +0100
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122336 Fri, 21 Feb 20 10:15:11 +0100 OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122381 „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 179/2, 3/5, 3/8, 3/7 obr. 19 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Rzepichy w Krakowie”

]]>
Thu, 20 Feb 20 15:09:31 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przebudowa wraz z budową sieci gazowej oraz przyłaczy gazu średniego ciśnienia do czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych przy ul. Rysiewicza w Krakowie na dz. 791/9, 682/2, 849, 680/1, 686, 687, 688/1, 689/3, 690/2, 728/1, 728/2, 728/13 obr. 40 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122378 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 20 Feb 20 13:54:07 +0100
obwieszczenie do sprawy AU-2-5.6730.2.931.2017.WMA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122371 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym, ciągiem pieszo jezdnym i naziemnymi miejscami postojowymi na działkach nr 42/18, 42/19, 42/20, 42/21 obr. 34 Podgórze wraz z budową drogi i ciągu pieszego na działkach nr 230/10 (część), 42/23, 42/26 obr. 34 Podgórze oraz budowa zjazdu z ul. Zachodniej na działce nr 230/10 (część) obr. 34 Podgórze przy ul. Zachodniej w Krakowie”.

]]>
Thu, 20 Feb 20 13:33:40 +0100
Obwieszczenie ds. AU-02-2.6732.131.2019.WWY http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122364 Nadbudowa budynku mieszkalno-usługowego na cele mieszkalne na działce nr 189/1 obr. 17 Śródmieście przy ul. Semperitowców 13 w Krakowie

]]>
Thu, 20 Feb 20 12:12:40 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazowej oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 1551, 1017/2 obr. 33 Krowodrza przy ul. Stelmachów w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122361 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 20 Feb 20 11:57:05 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Zakrzowiecka dz.305/9,306/9,349 obr.7 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122362 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Thu, 20 Feb 20 11:55:28 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Dobrowolskiego dz. 257,278/1 obr.40 dz.454 obr.71 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122359 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Thu, 20 Feb 20 11:50:56 +0100
Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci gazu ul.Morelowa dz. 62/5,62/7,468 obr.10 dz.30/57 obr.9 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122358 Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci gazu

 

]]>
Thu, 20 Feb 20 11:39:43 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Nałkowskiej dz.227/1,216/1,216/2 obr.85 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122355 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Thu, 20 Feb 20 11:33:59 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia rozbudowy sieci wodociągowej z istniejącej sieci zlokalizowanej na działce nr 124, w działce nr 101/9 obr. 75 Podgórze przy ul. Toporczyków w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122341 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Thu, 20 Feb 20 10:57:25 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122343 „Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w wodę obejmująca budowę zbiornika ze stacją podnoszenia ciśnienia wraz z instalacją wodociągową, kanalizacyjną i elektroenergetyczną przy ul. Botanicznej 3 w Krakowie, na działce nr 124/2 obr. 50 Śródmieście”

]]>
Thu, 20 Feb 20 10:19:43 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122342 „Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w wodę obejmująca budowę zbiornika ze stacją podnoszenia ciśnienia wraz z instalacją wodociągową, kanalizacyjną i elektroenergetyczną przy ul. Śniadeckich 10 w Krakowie, na działce nr 3/9 obr. 63 Śródmieście”

]]>
Thu, 20 Feb 20 10:14:46 +0100
OBWIESZCZENIE PGW WP RZGW w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122335 Thu, 20 Feb 20 10:05:06 +0100 Informacja z zakresu planowania przestrzennego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122340 Od dnia 20 lutego 2020 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - OS. DYWIZJONU 303 I 2 PUŁKU LOTNICZEGO" (-> Odnośnik do strony planu)

]]>
Thu, 20 Feb 20 09:22:16 +0100
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122338 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Osoby z Zespołem Downa aktywnie świętują Światowy Dzień ZD”

]]>
Thu, 20 Feb 20 09:13:21 +0100
wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży - w trybie bezprzetargowym - na rzecz jego najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122297 Thu, 20 Feb 20 00:00:08 +0100 Wykaz lokali mieszkalnych Nr 8 i Nr 9 przy Pl.Na Groblach 15 przeznaczonych do zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122241 Thu, 20 Feb 20 00:00:04 +0100 wykaz dzierżawa SP http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122139 Thu, 20 Feb 20 00:00:02 +0100 Obwieszczenie ws. AU-02-3.6730.2.930.2019.JĆE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122326 Obwieszczenie w sprawie dopuszczenia Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody w postępowaniu ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (do 5 budynków) wraz z garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu, położonego na części dz.nr 1/27 obr.4 Nowa Huta, a także w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na częściach dz.nr 2/34, 302/2, 301 obr.4 Nowa Huta oraz na dz. nr 177/1 i częściach dz. nr 176/3, 176/10, 177/5 i 477obr. 3 Nowa Huta wraz ze zjazdem z działek drogowych nr 302/2 i 2/34 obr. 4 Nowa Huta na teren inwestycji kubaturowej przy ul. Gustawa Morcinka w Krakowie.”

 

 

]]>
Wed, 19 Feb 20 14:49:06 +0100
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Prowadzenie działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122299 Wed, 19 Feb 20 14:02:35 +0100 ds. AU-02-5.6730.2.862.2019.EDA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122325 „budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na działce nr 343/1 obr.3 Podgórze budowa dojścia i dojazdu na działce nr 343/1 obr.3 Podgórze, budowa odcinka drogi dojazdowej na działce nr 343/2 obr.3 Podgórze, budowa infrastruktury technicznej na działkach nr 343/2 i 194/5 obr.3 Podgórze, przy ul. Prof. Jana Ślaskiego w Krakowie”.

]]>
Wed, 19 Feb 20 14:01:30 +0100
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122309 Rozbudowa ul. Glinik w Krakowie, od skrzyżowania z ul. Bystronia do skrzyżowania z ul. Wadowską

]]>
Wed, 19 Feb 20 13:25:36 +0100
Obwieszczenie ds. AU-02-2.6732.139.2019.WWY http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122300 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zabudowie plombowej wraz z garażem podziemnym, na dz. nr 26/1 obr. 17 Śródmieście, z wjazdem, infrastrukturą techniczną na dz. nr 26/1, 27/4 obr. 17 Śródmieście w rejonie ulicy Grzegórzeckiej i al. Daszyńskiego w Krakowie

]]>
Wed, 19 Feb 20 13:00:31 +0100
wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122296 Wed, 19 Feb 20 11:58:44 +0100 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122295 "Budowa miejskiej sieci wodociągowej DN 110 i miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej DN63 na działkach nr 11/13, 11/5, 11/15, 11/11, 11/14, 312, 12/4, 12/1, 12/2, 13, 14 obr. 8 Krowodrza przy ul. Kazimierza Wyżgi w Krakowie"

]]>
Wed, 19 Feb 20 11:23:37 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkani oferta nr 2020/3/1 al. Daszyńskiego 21a http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122293 Wed, 19 Feb 20 10:44:58 +0100 obwieszczenie do sprawy au-02-6.6730.2.1056.2017.WMA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122292 „Budowę budynku usługowego z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach nr 205/3, 204/8 obr. 43 Podgórze w rejonie ul. Obozowej/8-go Pułku Ułanów w Krakowie”

]]>
Wed, 19 Feb 20 10:31:43 +0100
obwieszczenie do sprawy AU-02-6.6730.2.1056.2017.WMA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122291 „Budowę budynku usługowego z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach nr 205/3, 204/8 obr. 43 Podgórze w rejonie ul. Obozowej/8-go Pułku Ułanów w Krakowie”

]]>
Wed, 19 Feb 20 10:25:27 +0100
wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Czeczotta, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z rozłożeniem jej ceny na raty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122263 Wed, 19 Feb 20 09:19:10 +0100 Zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej arza budowa i przebudowa sieci wodociągowej ul.Sidzińska dz. 24/31,272/4,24/22,29/3,29/4,269/2,280/1,280/2 obr.69 dz. 170/1 obr.70 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122264 Zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej arza budowa i przebudowa sieci wodociągowej

]]>
Wed, 19 Feb 20 09:18:49 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej ul..Hynka dz. 177/5,157/101,157/103 obr.7 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122261 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 19 Feb 20 09:13:57 +0100
Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Św. Tomasza, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122256 Wed, 19 Feb 20 09:12:30 +0100 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Sucharskiego dz. 421/6,239/13,239/15,239/26,271/1 obr.103 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122257 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 19 Feb 20 09:09:02 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 403/6, 277/2, 274/6, 274/5, 274/4, 274/3, 222/1, 225/3, 225/5 obr.103 Podgórze przy ul. Czarnochowickiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122235 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 18 Feb 20 15:12:02 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Lema dz. 1/24,1/94,1/114,55 obr. 52 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122234 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 18 Feb 20 14:53:30 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Hyca dz. 527/1,302/1 obr.11 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122233 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 18 Feb 20 14:49:16 +0100
Zgłoszenie przebudowy sieci wodociągowej wraz zbudową sieci wodociągowej ul.Niwy dz. 291,292,290obr. 14 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122232 Zgłoszenie przebudowy sieci wodociągowej wraz zbudową sieci wodociągowej

]]>
Tue, 18 Feb 20 14:42:10 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Lema dz. 1/24,1/94,1/114 obr.52 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122230 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 18 Feb 20 14:36:42 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci wodociągowej na dz.nr 897/1 i 897/2 obr. 33 Krowodrza oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dz.nr 1615/17 i 897/2 obr.33 Krowodrza przy ul. Stelmachów w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122228 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 18 Feb 20 14:13:32 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122227 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn225 przy ul. Blokowej w Krakowie, na działkach nr 400 obr. 44 Nowa Huta, 12/21, 12/12, 12/28, 12/29, 12/18, 12/13, 12/1, 12/30, 12/11, 6/11, 28, 12/2 obr.20 Nowa Huta”

]]>
Tue, 18 Feb 20 13:57:14 +0100
Obwieszczenie ds AU-01-2.6740.1.2678.2019.EDS http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122226 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwoma segmentami nadziemnymi zlokalizowanymi na wspólnym garażu podziemnym z wewnętrznymi instalacjami wewnątrz budynku: wentylacji mechanicznej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wody, c.o., elektrycznymi, wewnętrznymi podziemnymi instalacjami: kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, kanalizacji sanitarnej, elektrycznymi, wewnętrznym układem drogowym z parkingami po wcześniejszej rozbiórce budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem oraz istniejącymi elementami infrastruktury: przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej, napowietrznego przyłącza energii elektrycznej na działkach nr 580/11, 580/12, 580/13, 594/1, 595 obr. 29, jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w Krakowie.”

]]>
Tue, 18 Feb 20 13:50:34 +0100
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122189 „Budowa i przebudowa miejskiej sieci wodociągowej DN 100/250 mm w ul. Tadeusza Kościuszki w dz. nr 511, 392/6, 392/5, 508, 394, 398, 393/3, 399/6, 401/1, 403/2, 495 obr. 14 jedn. ewid. Krowodrza w Krakowie oraz w ul. Zwierzynieckiej w dz. nr 139/5, 153, 143/8, 140 obr. 145; dz. nr 79, 84, 85 obr. 146 jedn. ewid. Śródmieście w Krakowie”

]]>
Tue, 18 Feb 20 11:28:10 +0100
OBWIESZCZENIE o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122188 „Budowa i przebudowa miejskiej sieci wodociągowej DN 100/250 mm w ul. Tadeusza Kościuszki w dz. nr 508 (odc. A-B, C-D), 394, 398, 393/3, 399/6, 401/1, 403/2, 495 obr. 14 jedn. ewid. Krowodrza w Krakowie oraz w ul. Zwierzynieckiej w dz. nr 139/5, 153, 143/8, 140 obr. 145; dz. nr 79, 84, 85 obr. 146 jedn. ewid. Śródmieście w Krakowie.”

]]>
Tue, 18 Feb 20 11:22:52 +0100
Obwieszczenie ds. AU-01-2.6740.1.2492.2019.SLE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122186 "Budowa dwóch budynków mieszkalno-usługowych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z instalacjami wewnętrznymi wewnątrz budynków: wodociągową , kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, elektryczną, słaboprądową (w tym SSP i DSO), grzewczą, wentylacji mechanicznej bytowej, wentylacji grawitacyjnej, hydrantową, oddymiania klatek schodowych i wind, a także instalacjami wewnętrznymi na zewnątrz budynków: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ze zbiornikiem retencyjnym spowalniającym spływ wód opadowych i przepompownią ścieków, kanalizacji deszczowej tłocznej, wewnętrzną linią zasilającą oraz oświetleniem terenu - realizowanych w ramach etapu I i etapu II, z wewnętrznym układem komunikacyjnym z miejscami postojowymi, murami oporowymi, drogą wewnętrzną na dz. nr 68/22, 68/23, 68/24, 68/28, 68/29, 68/30 obr. 28 jedn. ewid. Krowodrza oraz zjazdem na dz. nr 292, 133/1 obr. 28 jedn. ewid. Krowodrza w pobliżu al. 29 Listopada w Krakowie".

]]>
Tue, 18 Feb 20 11:18:28 +0100
Obwieszczenie ds. AU-01-3.6740.1.1898.2019.JWI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122181 „Budowa dwóch budynków handlowo-usługowych A1 i B1 z garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi w budynkach: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, ciepłowniczą, wentylacji mechanicznej klimatyzacji: instalacjami wewnętrznymi w terenie: kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową z retencją kanałową i zbiornikami retencyjnymi, wodociągową, elektryczną, teletechniczną, oświetlenia zewnętrznego, instalacją rurociągową dla kolektorów gruntowych, murami oporowymi, obsługą komunikacyjną i miejscami parkingowymi na terenie oraz zagospodarowaniem terenu, wraz z rozbiórką istniejących, nieczynnych instalacji wewnętrznych w terenie: wodociągową, ciepłowniczą, elektroenergetyczną, teletechniczną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, na działkach nr: 216/195, 216/196, 216/206, 264 obr. 54 Nowa Huta, ul. Galicyjska w Krakowie”

]]>
Tue, 18 Feb 20 11:17:04 +0100
XXXVI sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122167 Została zwołana XXXVI sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 26 lutego 2020 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Tue, 18 Feb 20 10:46:15 +0100
Obwieszczenie ds. AU-01-4.6740.1.2352.2019.GPA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122157 „Budowa dwusegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze z wielostanowiskowym garażem podziemnym z instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan., c.o., elektryczną niskoprądową, teletechniczną, wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej i oddymiania) z zewnętrzna infrastrukturą techniczną oraz usunięciem kolidującego uzbrojenia wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw (dojścia, dojazdy, naziemne miejsca postojowe) oraz budową zjazdu przy ul. Jerozolimskiej w Krakowie - na dz. nr 122/5, 122/6, 122/7, 122/8, 122/13, 122/14, 163/4 obr.-29 Podgórze”

]]>
Tue, 18 Feb 20 10:39:51 +0100
Informacja o powołaniu komisji konkursowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122149 W dniu 13 lutego 2020 r., Prezydent Miasta Krakowa podpisał zarządzenie w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 30 kwietnia 2022 roku w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Kurczaba 2 w Krakowie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.  Link do zarządzenia:  https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=121943

]]>
Tue, 18 Feb 20 10:10:42 +0100
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.427.2019.DBO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122150 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 247/4, 249/8, 249/6 obr. 52 Krowodrza przy ul. Olszanickiej w Krakowie.

]]>
Tue, 18 Feb 20 10:10:18 +0100
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122147 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "RYBITWY - REJON ULICY GOLIKÓWKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 18 lutego do 17 marca 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Tue, 18 Feb 20 09:54:00 +0100
Obwieszczenie ds. AU-01-2.6740.1.1457.2019.SPI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122146 "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym dwupoziomowym wraz z wewnętrzną instalacją wodną, kanalizacyjną, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, oddymiania garażu, centralnego ogrzewania i c.w.u., elektryczną, oświetleniową, siły i gniazd wtykowych, odgromową, uziemienia, wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej na zewnątrz budynku wraz z oświetleniem terenu, śmietnikiem wbudowanym, wraz z budową wewnętrznego układu komunikacyjnego z zewnętrznymi miejscami postojowymi, murów oporowych oraz zagospodarowaniem terenu działek nr: 143/4, 143/12, 143/14, 143/21, 143/22, 144/5, 144/8, 145/6, 145/9, 145/10, obr. 44, jedn. ewid. Krowodrza"

]]>
Tue, 18 Feb 20 09:52:17 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Czajna w Krakowie, budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem na dz. nr 144/18, 144/19 obr. 60 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122145 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 18 Feb 20 09:39:25 +0100
Wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 2 usytuowany w budynku położonym przy na os. Na Skarpie 15 w Krakowie przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz jego najemców z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122045 Tue, 18 Feb 20 09:32:30 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Rydlówka w Krakowie, budowa sieci gazowej wraz z rozbiórką istniejącej sieci i instalacji zewnętrznej gazowej na dz. nr 17/4, 18/4, 19/4, 20/3, 20/4, 21, 22, 290/2 obr. 30 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122119 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 17 Feb 20 15:20:59 +0100
„Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej” - ogłoszenie otwartego konkursu ofert http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122090 Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych". Tytuł zadania publicznego: „Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej”. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 9 marca br. o godz. 15.00. Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa 24  lutego br. o godz. 15.00.

]]>
Mon, 17 Feb 20 14:47:19 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122108 „Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej na działce nr 369 obr.30 Podgórze przy ul. Wadowickiej w Krakowie”

]]>
Mon, 17 Feb 20 14:14:32 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122107 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 309, 74/1 obr. 49 Krowodrza przy ul. Brzezińskiego w Krakowie”

]]>
Mon, 17 Feb 20 14:08:38 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122105 „Budowa sieci cieplnej osiedlowej na działkach nr 764, 765, 763, 760/4, 760/7, 760/11 obr. 33 Podgórze wraz z budową komory ciepłowniczej na działkach nr 764, 765 obr. 33 Podgórze przy ul. Zakopiańskiej w Krakowie”

]]>
Mon, 17 Feb 20 14:04:36 +0100
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122088 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego „Letni Sportowy Obóz Kajakowy”

]]>
Mon, 17 Feb 20 11:38:54 +0100
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122084 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "AZORY - ZACHÓD" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 17 lutego do 16 marca 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 17 Feb 20 11:13:03 +0100
Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Radwańskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122074 Mon, 17 Feb 20 10:18:17 +0100 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122068 „Budowa budynku stacji transformatorowej z pomieszczeniem rozdzielni NN, budynku agregatu prądotwórczego z pomieszczeniem gospodarczym i schodów zewnętrznych do pomieszczenia technicznego w pawilonie B5 AGH oraz wykonanie powierzchni utwardzonej na działkach nr 19/47 i 19/13 obręb nr 12 Krowodrza przy Al. Mickiewicza 30 w Krakowie”

]]>
Mon, 17 Feb 20 09:41:07 +0100
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122061 ”Budowa drogi gminnej dojazdowej ze skrzyżowaniem z ulicą Klimeckiego (droga nr 2278, powiatowa klasa zbiorcza) w km AB 0+021.53 - km 0+174.47 oraz rozbudowa ulicy Pana Tadeusza drogi gminnej dojazdowej od skrzyżowania z ul. Nowohucką (droga nr 776, wojewódzka klasa główna) w km CD 0+003.75 - km 0+273.41"

]]>
Mon, 17 Feb 20 07:28:08 +0100
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122060 „Rozbudowa ul. Ważewskiego (droga gminna 603520) w km 0+993.50 – 1+139.30 oraz ul. Zakarczmie (droga gminna 603626) w km 0+000.00 – 0+059.30 wraz z rozbiórką: istniejących dróg i schodów, sieci gazowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz z budową: chodników, poboczy, konstrukcji oporowych, kanalizacji deszczowej oraz z rozbudową oświetlenia oraz rozbudową i przebudową zjazdów wraz z rozbudową i budową sieci wodociągowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej oraz zabezpieczeniem kolidującej infrastruktury technicznej – etap 1"

]]>
Mon, 17 Feb 20 07:08:59 +0100
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121999 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Przegląd artystyczny pod nazwą: Festiwal Artystyczny Seniorów”

]]>
Tue, 18 Feb 20 11:11:30 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia przebudowy rowu melioracyjnego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121738 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Thu, 20 Feb 20 10:58:36 +0100
Konsultacje projektów uchwał dotyczących zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=121579 Fri, 21 Feb 20 07:33:44 +0100 Informacja o wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dn250, odcinek S0-S4, na dz. nr 523, 98/8 obr. 40 Krowodrza przy ul. Truszkowskiego w Krakowie, http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119916 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Thu, 20 Feb 20 10:59:58 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy stacji transformatorowej, przyłącza średniego napięcia oraz niskiego napięcia na dz. Nr 378/1, 284/10 obr. 88 Podgórze przy ul. Moszyńskiego w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=119678 Informacja o wniesieniu sprzeciwu do sprawy

]]>
Thu, 20 Feb 20 11:10:15 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 362/7 obr. 40 Krowodrza przy ul. Pod Strzechą 3 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=117308 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Thu, 20 Feb 20 11:02:48 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia rozbudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej i sieci wodociągowej na działkach nr 225/13, 225/14, 225/19, 320/10, 235/5, 235/12, 235/15, 235/17, 321/4 obr. 61 Podgórze dla potrzeb budowy czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz istniejących budynków jednorodzinnych w rejonie ul. Kanarkowej i Pochyłej w Krakowie, http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116361 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Thu, 20 Feb 20 11:04:57 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy miejskiej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brucknera, Grzegorzewskiej w Krakowie na działkach nr 208, 209, 274, 277 obr. 40 Podgórze, http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113011 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Thu, 20 Feb 20 11:06:36 +0100