BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Tue, 21 Nov 17 21:56:16 +0100 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92510 Tue, 21 Nov 17 08:42:35 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granicy działki 43_11, jedn. ewid. Krowodrza, obr.15 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92517 Mon, 20 Nov 17 12:17:49 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granicy działki 6 z dz.3,5_1 oraz 7, jedn. ewid. Śródmieście, obr.1 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92515 Mon, 20 Nov 17 12:14:37 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granicy działki 98, jedn. ewid. Nowa Huta obr.26 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92514 Mon, 20 Nov 17 12:12:16 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granicy działki 245_2 z dz.244_10,244_2, jedn. ewid. Podgórze obr.63 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92512 Mon, 20 Nov 17 12:09:36 +0100 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92511 Mon, 20 Nov 17 11:46:00 +0100 XVI edycja PPL http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92499 Gmina Miejska Kraków informuje, iż organizuje XVI edycję Programu Pomocy Lokatorom

]]>
Mon, 20 Nov 17 10:47:24 +0100
OGŁOSZENIE KONKURSU PROJEKTÓW DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU W 2018 ROKU http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92420 Thu, 16 Nov 17 14:47:07 +0100 Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92301 Fri, 17 Nov 17 10:49:58 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granicy działek 20_2,21,22_4,252_2, jedn. ewid. Podgórze, obr.95 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92344 Wed, 15 Nov 17 10:28:37 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granicy działki 144_2 z dz.189_8 oraz 190, jedn. ewid. Podgórze, obr.44 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92342 Wed, 15 Nov 17 10:03:47 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granicy działek (wg.zał.) przy ul. Klasztornej, jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92341 Wed, 15 Nov 17 09:49:57 +0100 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wielokulturowe oblicza Krakowa” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92337 Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 listopada 2017 r.

]]>
Wed, 15 Nov 17 09:01:20 +0100
Nieodpłatna Pomoc Prawna - konkurs ofert http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91932 Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w roku 2018 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Termin składania ofert na realizację zadań publicznych upływa 23 listopada 2017 r. o godz. 15.00.

]]>
Tue, 21 Nov 17 08:46:15 +0100