BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Sat, 28 Mar 20 19:49:25 +0100 ds. AU-02-5.6730.2.916.2019.EDA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123844 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, z wewnętrznym układem komunikacyjnym: dojazdową do garażu podziemnego, zewnętrznymi miejscami postojowymi, chodnikiem, na działkach nr 228/6, 230, 231/3, 231/4, 233/1 obr.33 Podgórze, wraz z instalacjami wewnętrznymi prąd, wod-kan, c.o. i c.w.u., wentylacja mechaniczna na działkach nr 228/6, 230, 231/3, 231/4, 233/1, 302/19 obr.33 Podgórze, ze zjazdem z działki nr 302/30 obr.33 Podgórze, przy ul. Ruczaj w Krakowie”

]]>
Fri, 27 Mar 20 17:07:38 +0100
ds. AU-02-5.6730.2.915.2019.EDA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123843 „Budowa budynku usługowego z garażem podziemnym, z wewnętrznymi instalacjami prąd, wod-kan, c.o. i c.w.u., z układem komunikacyjnym: budowa drogi do garażu podziemnego, zewnętrznych miejsc postojowych, chodnika, na działkach nr 228/6, 230, 231/3, 231/4, 233/1 obr.33 Podgórze, ze zjazdem z działki nr 302/30 obr. jw. z ul. Ruczaj w Krakowie, infrastruktura techniczna na działce nr 302/30 obr.jw.”

]]>
Fri, 27 Mar 20 16:58:56 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 12/6743.7/2020/ ul. Siemomysła /dz. nr 316/34 obr. 51 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123835 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 27 Mar 20 14:52:56 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Krakowie ul. Cechowa na działkach nr 68/12, 67/12, 67/13, obr. 62, j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123833 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 27 Mar 20 14:36:43 +0100
Przerwa techniczna na prace konserwacyjne Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123831 Informujemy, że w dniach: 27.03.2020 (piątek od godz.16.00) oraz 28-29.03.2020r.(sobota i niedziela) będą przeprowadzane prace konserwacyjne infrastruktury IT.

W związku z powyższym prosimy wziąć pod uwagę możliwe przerwy techniczne w działaniu aplikacji Urzędu Miasta Krakowa.

]]>
Fri, 27 Mar 20 13:54:00 +0100
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepołowniczej ul.Bartla / Korpala dz. 323,325/1,325/3,325/4,259/313,326/2,326/3 obr.86 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123826 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepołowniczej

]]>
Fri, 27 Mar 20 13:24:52 +0100
Zgłoszenie budowy gazociągu wraz z przyłączami ul.Stelmachów dz. 893/1,1608,1609,1610,1607,897/2 obr.33 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123825 Zgłoszenie budowy gazociągu wraz z przyłączami

]]>
Fri, 27 Mar 20 13:21:04 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej o średnicy DN100 o długości 2xl=137,9m oraz DN80 o długości 2xl=80,2m oraz DN65 o długości 2xl=6,0m oraz DN40 o długości 2xl=19,2m w rejonie ul. Śliwiaka na działkach nr 417 obr. 106 oraz działkach nr 167/7, 208/7, 208/6, 208/5, 209/12 obr. 23, j. ew. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123824 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 27 Mar 20 13:19:31 +0100
obwieszczenie ds. AU-02-4.6730.2.1054.2018.LBI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123821 Budowa budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, zjazdem, komunikacją wewnętrzną, naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną oraz nadbudowa i przebudowa na cele mieszkalne budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 242/3, 243/5, 244/16, 243/9, 243/10, 243/7, 560/1, 569, 242/12, 243/14 obr. 3 Krowodrza, przy ul. Zakątek w Krakowie

]]>
Fri, 27 Mar 20 12:56:41 +0100
Unieważnienie otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w latach 2020-2021 zadania publicznego w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123812 Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 765/2020 z dnia 26 marca 2020 r. unieważnił konkurs.

]]>
Fri, 27 Mar 20 12:28:13 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123803 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie, na działkach nr 260/1, 330/1 obr. 43 Podgórze”.

]]>
Fri, 27 Mar 20 11:57:06 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123798 „Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Bieżanów – PT Kraków Płaszów wraz z kablem światłowodowym, w ramach inwestycji: „Budowa dwóch napowietrzno-kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów”, na działkach nr: 296/8, 296/7, 295 obr.56 Podgórze w rejonie ul. Stacyjnej w Krakowie”.

]]>
Fri, 27 Mar 20 10:58:43 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123796 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 250-300 mm na działkach nr 331, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4 obr. 29 Nowa Huta przy ulicy Podstawie w Krakowie”.

]]>
Fri, 27 Mar 20 10:54:16 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 126_1 z dz. 125_9, 398 oraz 402, jedn. ewid. Śródmiście, obr 17 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123793 Fri, 27 Mar 20 10:09:16 +0100 obwieszczenie w sprawie AU-02-6.6730.2.577.2019.WMA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123792 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, budową chodnika (na całej szerokości działki nr 225 obr. 42) na działce nr 225 obr. 42 Podgórze wraz z rozbudową sieci wodociągowej na działce nr 206/8 obr. 42 Podgórze oraz budową przyłączy: wody, kanalizacji, energii elektrycznej na działce nr 206/8 obr. 42 Podgórze i gazu na działkach nr 330/1 i 254/24 obr. 43 wraz z wjazdem z działki nr 206/8 obr. 42 Podgórze przy ul. Lubostroń w Krakowie”

]]>
Fri, 27 Mar 20 09:59:15 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123789 OGŁOSZENIE o wydłużeniu terminu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "AZORY - ZACHÓD" do dnia 8 maja 2020 r. w związku z sytuacją kryzysową wynikającą z zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19. Zmienione sposoby składania uwag opisane zostały w ogłoszeniu: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 27 Mar 20 09:18:52 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 20/6743.6/2020/ ul. Tetmajera w Krakowie /dz. nr 519/1, 46/6, 46/7, 46/8, 46/10, 46/12, 46/14 obr. 40 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123791 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 27 Mar 20 09:17:05 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Wadowicka w Krakowie, budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej na dz. nr 369, 348, 318/7, obr. 30 jedn. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123790 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 27 Mar 20 09:12:57 +0100
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123787 Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 marca 2020 r., Prezydent Miasta Krakowa podpisał zarządzenie o wynikach otwartego konkursu na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”. Link do zarządzenia.

]]>
Fri, 27 Mar 20 07:42:17 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Sidzińska w Krakowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa i przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 24/31, 272/4, 24/22, 29/3, 29/4, 269/2, 269/4, 280/1, 280/2 obr. 69 j. ewid. Podgórze oraz 170/1 obr. 70 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123769 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 26 Mar 20 15:26:27 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Niwy w Krakowie, przebudowa sieci wodociągowej dn 100 na dz. nr 291, 292, 290 obr. 14 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123768 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 26 Mar 20 15:24:32 +0100
wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Żołnierskiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123764 Thu, 26 Mar 20 14:27:58 +0100 wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Stella Sawickiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123763 Thu, 26 Mar 20 14:21:35 +0100 Załatwianie spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123759 Wydział Spraw Administracyjnych przypomina, że w związku ze stanem epidemii ogłoszonym przez Ministra Zdrowia, zawieszona jest do odwołania bezpośrednia obsługa klientów w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.

]]>
Thu, 26 Mar 20 14:08:19 +0100
Odwołanie posiedzenia Komisji Konkursowej dot. konkursu na stanowisko dyrektora Teatru „Bagatela” im. Tadeusza Boya – Żeleńskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123756 Thu, 26 Mar 20 13:43:35 +0100 Informacja w sprawie przesunięcia terminu ogłoszenia naboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji (art. 19a) http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123751 Thu, 26 Mar 20 13:05:33 +0100 Zgłoszenie budowy gazociągu oraz budowa przyłącza ul.Sokołowskiego dz.894,895 obr.23 Kraków, Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123753 Zgłoszenie budowy gazociągu oraz budowa przyłącza

]]>
Thu, 26 Mar 20 12:55:48 +0100
Zgłoszenie rozbudowy osiedlowej sieci cieplnej , budowa przyłącza cieplnego ul.Misiołka dz. 484/1,485/1,334/1 obr.5 Kraków, Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123752 Zgłoszenie rozbudowy osiedlowej sieci cieplnej , budowa przyłącza cieplnego

]]>
Thu, 26 Mar 20 12:52:06 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazowej ul.Dziewiarzy dz. 2/52,2/36,2/13,75,78/3 obr.73 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123750 Zgłoszenie budowy sieci gazowej

]]>
Thu, 26 Mar 20 12:48:49 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Wadowska dz. 345,307/2 obr.12 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123749 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Thu, 26 Mar 20 12:46:31 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123744 „Przebudowa i budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40-90 na działkach nr 457/2, 365/1, 365/2, 366/6, 366/7, 366/8, 364/17, 366/9, 366/4, 367/3, 368/15 obr. 46 Podgórze przy ul. Tadeusza Motarskiego w Krakowie”

]]>
Thu, 26 Mar 20 12:33:30 +0100
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej ul.Bunscha dz. 477/8,477/10,477/18 obr.41 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123742 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Thu, 26 Mar 20 12:28:14 +0100
Wstrzymanie realizacji programów polityki zdrowotnej w Gminie Miejskiej Kraków do odwołania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123707 Thu, 26 Mar 20 08:21:14 +0100 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123685 „Budowa osiedlowej sieci cieplnej na dz. nr 508, 394, 314/1, 323/4 obr. 14 jedn. ewid. Krowodrza w ul. Kościuszki w Krakowie”.

]]>
Wed, 25 Mar 20 14:11:27 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123684 „Budowa budynku agregatu prądotwórczego z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr 19/47 obr. 12 Krowodrza przy al. Mickiewicza 30 w Krakowie”.

]]>
Wed, 25 Mar 20 14:06:01 +0100
Odwołanie Nocy Muzeów w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123675 Wed, 25 Mar 20 11:56:34 +0100 obwieszczenie ds. AU-02-5.6730.2.1409.2017.KKR.EUL http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123671 Budowa do siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami, z jedną studnią kopaną, siedmioma szczelnymi zbiornikami wybieralnymi oraz utwardzonymi dojazdami, miejscami postojowymi i dojściami do budynków na działce nr 18/4 obr. 62 Podgórze oraz budowa zjazdu na działce nr 18/4 i 18/5 obr. 62 Podgórze przy ul. Nazaretańskiej w Krakowie

]]>
Wed, 25 Mar 20 11:10:47 +0100
obwieszczenie ds. AU-02-5.6730.2.1409.2017.KKR.EUL http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123668 Budowa do siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami, z jedną studnią kopaną, siedmioma szczelnymi zbiornikami wybieralnymi oraz utwardzonymi dojazdami, miejscami postojowymi i dojściami do budynków na działce nr 18/4 obr. 62 Podgórze oraz budowa zjazdu na działce nr 18/4 i 18/5 obr. 62 Podgórze przy ul. Nazaretańskiej w Krakowie

]]>
Wed, 25 Mar 20 11:08:23 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 102 z dz. 101_2,101_1,100,99,442,103, jedn. ewid. Podgórze obr 46 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123657 Wed, 25 Mar 20 10:14:13 +0100 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123656 „Budowa sieci kanalizacji opadowej na działkach nr 384/5, 385/5, 386/3, 749/1, 750/1, 751, 594/11 obr. 49 Podgórze przy ul. Malborskiej w Krakowie”

]]>
Wed, 25 Mar 20 10:08:27 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123655 „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 179/2, 3/5, 3/8, 3/7 obr. 19 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Rzepichy w Krakowie”

]]>
Wed, 25 Mar 20 10:01:37 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 11/6743.7/2020/ ul. Na Zjeździe, ul. Kącik w Krakowie /dz. nr 520/1, 524/2, 524/3, 127/1, 61/6, 61/17, 61/14, 132/1, 132/3 obr. 13 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123654 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Wed, 25 Mar 20 08:38:17 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej na odcinku Sistn.-W1 wraz z budową sieci kanalizacji ogólnospławnej dn 40 cm na odcinku W1-S3 na dz. nr 796, 694, 695/1, 695/13 obr. 33 Podgórze w ulicy Falowej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123653 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 25 Mar 20 07:25:06 +0100
Informacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 18 marca 2020 r. o wszczęciu postępowania - DOK.DOK3.9700.9.2020.AW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123643 Wed, 25 Mar 20 00:00:05 +0100 Informacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 18. marca 2020 r. o wszczęciu postępowania - DOK.DOK3.9700.12.2020.AW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123647 Wed, 25 Mar 20 00:00:08 +0100 Informacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu postępowania - DOK.DOK3.9700.11.2020.AW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123646 Wed, 25 Mar 20 00:00:07 +0100 Informacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu postępowania - DOK.DOK3.9700.10.2020.AW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123645 Wed, 25 Mar 20 00:00:06 +0100 wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży - w trybie bezprzetargowym - na rzecz jego najemców wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123626 Wed, 25 Mar 20 00:00:02 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu w rejonie ul. Bieżanowskiej i ul. Telimeny na dz. nr 125, 148/4, 148/1 obr. 56 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123608 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 27 Mar 20 13:49:12 +0100
KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA ZAMKNIĘCIA PRYWATNYCH ŻŁOBKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123649 Wed, 25 Mar 20 10:03:55 +0100 obwieszczenie ds. AU-02-6.6730.2.664.2019.JRM http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123652 „Budowa zespołu dziesięciu budynków mieszkalnych, jednorodzinnych jednolokalowych w zabudowie bliźniaczej wraz z naziemnymi miejscami postojowymi na działce nr 290/12 obr. 40 Podgórze wraz z budową dziesięciu zjazdów na działce nr 290/13 obr. 40 Podgórze przy ul. Dobrowolskiego w Krakowie.”

]]>
Tue, 24 Mar 20 17:35:50 +0100
obwieszczenie ds. AU- 02-5.6730.2.46.2020.JRM http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123651 „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego o rozczłonkowanej bryle z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną oraz wewnętrznymi instalacjami wod-kan, c.o., energii elektrycznej, zbiornikami retencyjnymi wraz z ich zewnętrznymi odbiornikami na działkach nr 378/5, 378/6 obr. 43 Podgórze oraz budowa zjazdu z działki nr 330/1 na działkę 377 obr. j.w. wraz z budową wewnętrznej drogi na działkach nr: 377, 378/5, 378/6 obr. j.w. przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie”

]]>
Tue, 24 Mar 20 17:19:35 +0100
obwieszczenie ds.AU- 02-5.6730.2.646.2019.JRM http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123650 „Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym i rozbiórka części istniejącej hali magazynowej na działce nr 304/80 obr. 43 Podgórze przy ul. Zawiłej w Krakowie”

]]>
Tue, 24 Mar 20 17:02:25 +0100
Obwieszczenie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wydaniu decyzji - DOK.DOK3.9700.71.2019.KP http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123644 Tue, 24 Mar 20 16:43:44 +0100 Obwieszczenie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wydaniu decyzji DOK.DOK3.9700.72.2019.KP http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123641 Tue, 24 Mar 20 16:05:13 +0100 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Malborska dz. 594/11,177/10,177/15 obr.49 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123632 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 24 Mar 20 13:45:41 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Malborska dz. 594/11,177/10,177/15 obr.49 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123631 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 24 Mar 20 13:43:34 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej ul.Szybisko dz. 695/2,720 obr.90 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123630 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej

]]>
Tue, 24 Mar 20 13:37:51 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Szybisko dz. 695/2,720 obr.90 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123629 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 24 Mar 20 13:32:19 +0100
Komunikat ws. konkursu na przewóz osób pojazdami wolnobieżnymi po Parku Kulturowym Stare Miasto http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123628 Tue, 24 Mar 20 13:04:12 +0100 Obwieszczenie ds. AU-01-2.6740.2.60.2020.EPI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123627 "Przebudowa i nadbudowa budynku garażu o kondygnację mieszkalną wielorodzinną wraz z instalacjami: wod.,-kan., elektryczną, c.w.u. Z bojlerów el. i ogrzewania el. oraz rozbudowa kanału wentylacji mechanicznej z garażu do wyrzutni dachowej na dz. nr 44/1 obr. 17 Śródmieście przy ul. Chodkiewicza 15, oraz podniesieniu kominów na garażach dz.nr 42/14 przy ul. Wincentego Pola i podniesienie kominów na bud. oficyn dz.nr 10 obr.17 Śródmieście przy ul. Wincentego Pola 4 w Krakowie."

]]>
Tue, 24 Mar 20 12:40:14 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123618 „Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w energię elektryczną obejmująca budowę agregatu prądotwórczego w obudowie kontenerowej oraz linii kablowych nN-0,4 kV stanowiących instalację wewnętrzną doprowadzającą prąd do budynku szpitala przy ul. Kopernika 21a w Krakowie, na działce nr 12/19 obr. 52 Śródmieście”

]]>
Tue, 24 Mar 20 11:46:32 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123617 „Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w energię elektryczną obejmująca budowę agregatu prądotwórczego w obudowie kontenerowej oraz linii kablowych nN-0,4 kV stanowiących instalację wewnętrzną doprowadzającą prąd do budynku szpitala przy ul. Botanicznej 3 oraz Kopernika 50 w Krakowie, na działce nr 124/2 obr. 50 Śródmieście”

]]>
Tue, 24 Mar 20 11:41:19 +0100
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności dla decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123615 "Budowa drogi gminnej dojazdowej ze skrzyżowaniem z ulicą Klimeckiego (droga nr 2278K, powiatowa klasa zbiorcza) w km AB 0+021.53 - km 0+174.47 oraz rozbudowa ulicy Pana Tadeusza drogi gminnej dojazdowej od skrzyżowania z ul. Nowohucką (droga nr 776, wojewódzka klasa główna) w km CD 0+003.75 - km 0+273.41 (...)" 

]]>
Tue, 24 Mar 20 11:10:50 +0100
Obwieszczenie ds. AU-01-3.6740.1.1724.2018.GGO.SLE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123614 Wznowienie postępowania zakończonego wydaniem decyzji Nr 986/6740.1/2019 z dnia 29.05.2018 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: znak: „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, wraz z lokalami usługowymi, garażem podziemnym, z wewnętrznymi instalacjami: elektrycznymi, teletechnicznymi, wodno-kanalizacyjnymi w tym odcinkami poza budynkiem, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i oddymiania a także ciągami pieszymi przy ul. Masarskiej w Krakowie; dz. nr 197/5, 197/8 obr. 17 Śródmieście, (sprawa znak: AU-01-3.6740.1.320.2018.MBF)

]]>
Tue, 24 Mar 20 10:46:20 +0100
Postanowienie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123612 Postępowanie Nr AU-02-4.6730.2.848.2019.APŁ  w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  wraz z rozbudową i przebudową istniejących budynków garażowo-gospodarczych z przeznaczeniem na cele mieszkalno-garażowe,  na działce nr 29/3 obr. 63 Podgórze, przy ul. Ossowskiego w Krakowie”.

]]>
Tue, 24 Mar 20 10:33:10 +0100
UWAGA! DODATKOWA DERATYZACJA! http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123605 Tue, 24 Mar 20 09:41:44 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 59_1 z dz. nr 59_6, 60_4, 582, 478 jedn. ewid. Podgórze obr 7 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123602 Tue, 24 Mar 20 08:37:51 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Domagały w Krakowie, budowa osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy c.o. - etap II na dz. nr 342/4, 342/5 obr. 104 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123599 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 23 Mar 20 15:08:57 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku F-E, D-C (DN 25 cm kamionka) oraz sieci wodociągowej na odcinku W-Hp (PE ø 110x10 TS) na dz. nr 292/4, 290/9, 661, 675, obr. 10, jedn. ewid. Krowodrza przy ulicy 28 lipca 1943 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123598 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 23 Mar 20 15:08:07 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Domagały w Krakowie, budowa osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy c.o. - etap I na dz. nr 342/5, 342/6 obr. 104 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123597 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 23 Mar 20 15:04:38 +0100
Odwołanie Nocy Tańca 2020 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123596 Z wielką przykrością informujemy, że zaplanowana na 6 czerwca br. Noc Tańca zostaje odwołana.

]]>
Mon, 23 Mar 20 15:01:30 +0100
obwieszczenie do sprawy AU-02-6.6730.2.931.2017.WMA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123592 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym, ciągiem pieszo jezdnym i naziemnymi miejscami postojowymi na działkach nr 42/18, 42/19, 42/20, 42/21 obr. 34 Podgórze wraz z budową drogi i ciągu pieszego na działkach nr 230/10 (część), 42/23, 42/26 obr. 34 Podgórze oraz budowa zjazdu z ul. Zachodniej na działce nr 230/10 (część) obr. 34 Podgórze przy ul. Zachodniej w Krakowie”

]]>
Mon, 23 Mar 20 14:35:00 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123591 „Rozbudowa osiedlowej sieci cieplnej na działkach nr 158, 159/1, 160, 161/4, 161/3, 170, 171 obr. Śródmieście przy ul. Michałowskiego, Kochanowskiego, Grabowskiego, Pawlikowskiego w Krakowie”

]]>
Mon, 23 Mar 20 14:17:27 +0100
ds. AU-02-5.6730.2.915.2019.EDA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123587 „Budowa budynku usługowego z garażem podziemnym, z wewnętrznymi instalacjami prąd, wod-kan, c.o. i c.w.u., z układem komunikacyjnym: budowa drogi do garażu podziemnego, zewnętrznych miejsc postojowych, chodnika, na działkach nr 228/6, 230, 231/3, 231/4, 233/1 obr.33 Podgórze, z wjazdem z działki nr 302/30 obr. jw. z ul. Ruczaj w Krakowie, infrastruktura techniczna na działce nr 302/30 obr.jw.”

]]>
Mon, 23 Mar 20 13:07:08 +0100
Składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123583 W związku z zamknięciem Urzędu Miasta Krakowa dla bezpośredniej obsługi klienta informujemy, że wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać jedynie w formie elektronicznej.

]]>
Mon, 23 Mar 20 13:03:36 +0100
ds. AU-02-5.6730.2.916.2019.EDA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123586 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, z wewnętrznym układem komunikacyjnym: dojazdową do garażu podziemnego, zewnętrznymi miejscami postojowymi, chodnikiem, na działkach nr 228/6, 230, 231/3, 231/4, 233/1 obr.33 Podgórze, wraz z instalacjami wewnętrznymi prąd, wod-kan, c.o. i c.w.u., wentylacja mechaniczna na działkach nr 228/6, 230, 231/3, 231/4, 233/1, 302/19 obr.33 Podgórze, ze zjazdem z działki nr 302/30 obr.33 Podgórze, przy ul. Ruczaj w Krakowie”.

]]>
Mon, 23 Mar 20 13:03:24 +0100
ds. AU-02-5.6730.2.952.2019.EDA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123582 „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną, z budową dojścia i dojazdu, budowa podziemnych szczelnych zbiorników na wody opadowe na działce nr 44/6 obr.3 Podgórze, budowa wjazdu z działki nr 44/3 na działkę nr 44/6 obr.3 Podgórze w rejonie ul. Dąbrowa w Krakowie”

]]>
Mon, 23 Mar 20 12:44:28 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123580 "Przebudowa i budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działce nr 667/21 obr. 4 Śródmieście przy ul. Pilotów w Krakowie"

]]>
Mon, 23 Mar 20 12:10:01 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123579 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 310/2, 311, 313/2, 316/1, 316/2, 440 obr. 39 Nowa Huta przy ul. Powojowej w Krakowie”

]]>
Mon, 23 Mar 20 12:05:37 +0100
obwieszczenie ds. AU-02-1.6730.6.20.2018.LBI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123577 „Budowa budynku mieszkalnego oficyny tylnej w miejscu istniejącego budynku gospodarczego na dz. nr 19 obr. 116 Śródmieście wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 19, 149 obr. jw. przy ul. Krowoderskiej 62 w Krakowie ”,

]]>
Mon, 23 Mar 20 11:43:41 +0100
Rozpatrzenie wniosków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123576 Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WIEDEŃSKA" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

]]>
Mon, 23 Mar 20 11:35:41 +0100
Zgłoszenie budowy sieci oraz przyłącza gazu al.Kasztanowa dz. 172/2,311,299 obr.8 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123575 Zgłoszenie budowy sieci oraz przyłącza gazu

]]>
Mon, 23 Mar 20 11:22:22 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazu z przyłączem ul.Stare Wiślisko dz. 107/44 obr.59 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123574 Zgłoszenie budowy sieci gazu z przyłączem

]]>
Mon, 23 Mar 20 11:15:55 +0100
Obwieszczenie ds. AU-02-1.6730.2.107.2020.KZI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123570 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 378/4, 378/5 obr. 24 Krowodrza przy ul. Potoczek w Krakowie.

]]>
Mon, 23 Mar 20 09:42:06 +0100
Z dowozem lub na wynos – powstała lista czynnych lokali http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123547 Wydział Spraw Administracyjnych opracował i sporządził wykaz lokali gastronomicznych w Krakowie które działają i można zamówić w nich jedzenie na wynos lub z dowozem.

]]>
Fri, 27 Mar 20 13:12:16 +0100
Komunikat w sprawie wprowadzenia zmiany w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123457 Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmiany w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania "Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3". 

]]>
Wed, 25 Mar 20 16:57:13 +0100
Wyplata świadczeń w marcu 2020 r. w KCŚ http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123308 KOMUNIKAT W SPRAWIE WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH I ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH W MIESIĄCU MARCU 2020 ROKU.

]]>
Wed, 25 Mar 20 15:37:13 +0100
Zajęcia w Klubach Rodziców - odwołane http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123062 Urząd Miasta Krakowa informuje, że zajęcia w Klubach Rodziców prowadzonych przez organizacje pozarządowe, miejskie jednostki kultury i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zostają odwołane.

]]>
Wed, 25 Mar 20 14:39:28 +0100
FILANTROP KRAKOWA A.D. 2019 – nabór kandydatur http://www.bip.krakow.pl/?news_id=122686 Do 31 marca 2020 r. mieszkańcy mogą zgłaszać kandydatury w konkursie o tytuł FILANTROP KRAKOWA A.D. 2019. Tytuł zostanie przyznamy osobom, instytucjom, organizacjom pozarządowym, firmom, które bezinteresownie niosą pomoc mieszkańcom Krakowa.

]]>
Thu, 26 Mar 20 11:30:25 +0100