BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Tue, 21 Aug 18 20:03:28 +0200 Postanowienie prostujące decyzję nr 88 z 2018 r. nr sprawy GD-6.6620.1.7.2018 dotyczącej działki 6 obręb 1 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100948 Tue, 21 Aug 18 15:19:29 +0200 wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę przez Gminę Miejską Kraków w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100911 Tue, 21 Aug 18 11:34:07 +0200 Wykaz Nieruchomości, położonych przy ul. Jaremy przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100908 Tue, 21 Aug 18 10:52:06 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Podgórze obr 10 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100900 Tue, 21 Aug 18 09:18:22 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 398_9, 411_1, 514_56, 514_61, 514_65, 529_1 jedn. ewid. Podgórze obr 10 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100895 Tue, 21 Aug 18 08:57:09 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 15_3 z dz. nr 185_1 jedn. ewid. Nowa Huta obr 57 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100893 Tue, 21 Aug 18 08:36:21 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz.nr701 z dz.nr336_1,337_1,338_1,339_1,340_1,341_1,342_1,343_1,344_1,345_1,346_3,346_4,603_2,811_15 jedn. ewid. Podgórze obr 49 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100892 Tue, 21 Aug 18 08:23:59 +0200 Wykaz dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100780 Thu, 16 Aug 18 00:00:02 +0200 Konsultacje społeczne w sprawie sporządzenia Operatu Uzdrowiskowego dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100742 Tue, 21 Aug 18 12:05:50 +0200