BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Thu, 22 Feb 18 02:04:05 +0100 Ogłoszenie Konkursu ofert uzupełniającego na realizację Programu profilaktyki próchnicy http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95210 Wed, 21 Feb 18 11:39:49 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 474_1 oraz 522_36 jedn. ewid. Krowodrza obr. 3 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95209 Wed, 21 Feb 18 10:47:06 +0100 Zwołanie XCV sesji Rady Miasta Krakowa 28.02.2018 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95122 Tue, 20 Feb 18 10:14:11 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Krowodrza obr. 17 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95118 Tue, 20 Feb 18 09:13:51 +0100 Wykaz nieruchomości, położonych przy ul. Stella Sawickiego przeznaczonych do ustanowienia na okres 10 lat odpłatnego prawo użytkowania na rzecz Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95117 Tue, 20 Feb 18 07:55:56 +0100 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95089 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Turniej piłki nożnej niewidomych Liga Miast Europy Centralnej w sezonie 2018/2019”.

]]>
Mon, 19 Feb 18 13:26:53 +0100
Ogłoszenie o zamiarze zakupu nieruchomości (lokalu) na terenie Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95085 Gmina Miejska Kraków informuje o zamiarze zakupu nieruchomości (lokalu) na terenie Miasta Krakowa adaptowanego na placówkę świadczącą opiekę nad dzieckiem do lat 3 (żłobek), zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

]]>
Mon, 19 Feb 18 12:25:09 +0100
Konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Święto Organizacji Pozarządowych” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95059 Mon, 19 Feb 18 10:18:18 +0100 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95055 Mon, 19 Feb 18 08:05:08 +0100 Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94993 Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2018.

]]>
Fri, 16 Feb 18 10:32:53 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Krowodrza obr. 17 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94998 Fri, 16 Feb 18 10:06:40 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 387_5 z dz. nr 208_3, 208_4, 208_6, 208_8 jedn. ewid. Podgórze obr. 56 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94990 Fri, 16 Feb 18 09:24:40 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 81_14, 81_13 z działkami zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Podgórze obr. 46 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94989 Fri, 16 Feb 18 09:04:25 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 402, 403, 404 z dz. nr 343, 344 ,400, 401, 405, 861_2, 788_3 jedn. ewid. Krowodrza obr. 29 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94988 Fri, 16 Feb 18 08:53:17 +0100 Wykaz nieruchomości obejmujący sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94987 Fri, 16 Feb 18 08:51:28 +0100 Wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94983 Fri, 16 Feb 18 08:21:11 +0100 Otwarty uzupełniający konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla organizacji pozarządowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94894 Thu, 15 Feb 18 13:59:32 +0100 Wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94886 Thu, 15 Feb 18 12:23:05 +0100 Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Macedońskiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94885 Thu, 15 Feb 18 12:03:51 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Nowa Huta obr. 59 i obr. 58 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94883 Thu, 15 Feb 18 11:11:53 +0100 Ferie 2018 z Krakowską Kartą Rodzinną http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94882 Thu, 15 Feb 18 10:51:55 +0100 Krakowska Karta Rodzinna na rowery - 50% zniżki na system Wavelo http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94880 Thu, 15 Feb 18 10:40:59 +0100 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych - ul. Wielicka http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94878 Thu, 15 Feb 18 10:18:19 +0100 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm. w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych - ul. Gruszczyńskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94874 Thu, 15 Feb 18 10:09:55 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek zgodnie z załącznikiem jedn. ewidn. Krowodrza obr. 17 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94871 Thu, 15 Feb 18 09:06:15 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 359 z dz. nr 358_10, 358_8, 360, 328 jedn. ewid. Nowa Huta obr. 28 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94867 Thu, 15 Feb 18 08:54:39 +0100