BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Sat, 31 Jul 21 01:18:04 +0200 Obiweszczenie ds. AU-02-4.6730.2.674.2019.APŁ http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143707 Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych(…)na dz. nr 400/8,400/10,606/3(…) obr. 49 Podgórze (…), przy ul. Albańskiej/ul. Czarnogórskiej w Krakowie.

]]>
Fri, 30 Jul 21 15:27:13 +0200
Zawiadomienie-BIP-Dec-26_2021 znak GD-06.6620.2.23.2020 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143706 Fri, 30 Jul 21 15:22:52 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania dotyczącego drzew przy ulicy Beskidzkiej 24, 26, 39, 41, ul. Gołaśka 3, 9-11-13, 11-15-17, 13, 15, ul. Heila 9, ul. Sas-Zubrzyckiego 2, 4, 5, 9 oraz o terminie oględzin w sprawie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143702 Fri, 30 Jul 21 14:53:14 +0200 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143695 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 327, 176, 322, 174, 177 obr. 30 Nowa Huta, 242, ... w rejonie ul. Zakępie w Krakowie”

]]>
Fri, 30 Jul 21 14:40:20 +0200
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew przy ulicy. Łużyckiej 51 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143701 Fri, 30 Jul 21 14:40:02 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cementowej w Krakowie - zadanie 1 na działkach nr 231/1, 4/3 obr. 41, j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143694 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 30 Jul 21 13:35:48 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkal. jednorodz. na dz. nr 259/7 obr. 103 Podgórze przy ul. Złocieniowej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143693 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 30 Jul 21 13:24:32 +0200
Zgłoszenie zamiaru przebudowy stropu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym ul. Harnasiów dz. 155 obr. 21 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143690 Przebudowa stropu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

]]>
Fri, 30 Jul 21 13:18:53 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Szerokie Łąki w Krakowie na działkach nr 135, 122/2 obr. 39 jedn. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143685 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 30 Jul 21 12:36:50 +0200
Wykaz nieruchomości połoóznej przy ul. Dozynkowej -dz. nr 33/10 przeznaczonej do sprzedaży http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143679 Fri, 30 Jul 21 12:28:23 +0200 Wykaz nieruchomosci połoóznej przy ul. Dożynkowej przeznaczonej do sprzedaży http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143677 Fri, 30 Jul 21 12:11:46 +0200 Wykaz nieruchomosci połoóznej przy ul. Kuklińskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143675 Fri, 30 Jul 21 11:55:12 +0200 Wykaz nieruchomości połoóznej przy ul.Kolejowej 21 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143674 Fri, 30 Jul 21 11:48:05 +0200 Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu PIASKI WIELKIE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143672 Fri, 30 Jul 21 11:40:27 +0200 Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143673 Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (przy ul. Półłanki).

]]>
Fri, 30 Jul 21 11:38:08 +0200
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu MISTRZEJOWICE - PÓŁNOC http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143671 Fri, 30 Jul 21 11:35:04 +0200 KOMUNIKAT W SPRAWIE WYPŁAT Z KRAKOWSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ SIERPIEŃ 2021 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143670 Fri, 30 Jul 21 11:23:40 +0200 Narodowy Spis Powszechny 2021 - wakacyjna akcja spisowa. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143666  

]]>
Fri, 30 Jul 21 10:50:01 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drogach bocznych od ulicy Brzeskiej oraz budowa sieci wodociągowej w drodze bocznej od ulicy Brzeskiej w rejonie budynku przy ul. Kotryma 4 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143667 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 30 Jul 21 10:35:42 +0200
Zgłoszenie budowy odcinka sieci cieplnej ul.Bosaków dz. 977/1,979 obr.23 Kraków, Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143662 Zgłoszenie budowy odcinka sieci cieplnej

]]>
Fri, 30 Jul 21 09:55:25 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Śliczna, budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 524/8, 561/73, 561/72, 524/9, 524/52, 524/55 obr. 4 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143661 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 30 Jul 21 09:54:38 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Powstańców, Piasta Kołodzieja dz. 122/5,76/14,246/21,77/19,288/2,290/2,287/2,286/2 obr.1 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143659 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 30 Jul 21 09:51:23 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej ul.Kaczorówka dz. 218/4,218/5,218/3,219/3,219/4 obr.32 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143650 Zgłoszenie budowy sieci gazowej

]]>
Fri, 30 Jul 21 09:46:02 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Łokietka dz. 33/1 obr.24 dz.514 obr.25 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143649 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 30 Jul 21 09:42:18 +0200
Zgłoszenie budowy i przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy cieplnych ul.Bajeczna, Na Szaniec, Widok, Al.Pokoju dz. 156/6,156/10,156/11,164/1,191/14,200/1,201/2,201/9,266 obr.16 Kraków, Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143644 Zgłoszenie budowy i przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy cieplnych

]]>
Fri, 30 Jul 21 09:29:03 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu - decyzja Nr 45/6743.7/2021, ul. Dwernickiego 1 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143646 Informacja o wniesieniu sprzeciwu, decyzja Nr 45/6743.7/2021

]]>
Fri, 30 Jul 21 09:28:41 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Cechowej na działkach nr 154/7, 154/8, 154/9 obręb 65 jedn. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143648 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 30 Jul 21 09:24:39 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa instalacji gazu od szafki gazowej w ogrodzeniu do ściany budynku oraz wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Nadbrzezie w Krakowie, na dz. nr 161/1 obr. 41 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143643 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 30 Jul 21 09:16:56 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej ul.Łokietka dz. 299,279/3 obr.42 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143642 Zgłoszenie budowy sieci gazowej

]]>
Fri, 30 Jul 21 09:12:16 +0200
Zgłoszenie przebudowy budynku al.Sosnowa dz. 209/4 obr.9 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143641 Zgłoszenie przebudowy budynku

]]>
Fri, 30 Jul 21 09:10:06 +0200
Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej wraz z zasilaniem ul.Powstańców dz. 287/1 obr.1 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143640 Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej wraz z zasilaniem

]]>
Fri, 30 Jul 21 09:05:22 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Podgórze obr 15 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143639 Fri, 30 Jul 21 08:55:36 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 109, 476, 108, 107, 642_1 jedn. ewid. Krowodrza obr 10 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143638 Fri, 30 Jul 21 08:48:01 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu - rozbudowa sieci gazowej przy ul. Igołomskiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143636 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 30 Jul 21 08:41:12 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Śródmieście obr 4, 21 w związku z budową linii tramwajowej KST, etapIV http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143637 Fri, 30 Jul 21 08:39:31 +0200 Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143630 Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

]]>
Thu, 29 Jul 21 15:14:34 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ul.Odlewnicza dz. 231/6,231/5,230/5,230/10,229/42,271/9 obr.5 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143629 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 29 Jul 21 14:41:09 +0200
wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143625 Thu, 29 Jul 21 14:26:33 +0200 Zgłoszenie przebudowy i budowy osiedlowej sieci i przyłączy cieplnych ul.Janickiego dz. 202/68,191,190,189,188,202/33,186,184/2 obr.4 Kraków, Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143624 Zgłoszenie przebudowy i budowy osiedlowej sieci i przyłączy cieplnych 

]]>
Thu, 29 Jul 21 14:20:40 +0200
Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o zamiarze wszczęcia postępowania o znaku: WS-II.7570.5.1272.2020.RG w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143623 Thu, 29 Jul 21 14:20:05 +0200 Zgłoszenie przebudowy - remontu istniejącego gazociągu ul.Okulickiego dz. 72/24,72/32,72/9 obr.2 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143621 Zgłoszenie przebudowy - remontu istniejącego gazociągu 

]]>
Thu, 29 Jul 21 14:15:03 +0200
Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu ul.Mokra dz.63 obr.59 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143620 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu 

]]>
Thu, 29 Jul 21 14:06:52 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143615 "Budowa miejskiej sieci wodociągowej (…) na dz. 10/4, 11/12, (…) obr. 8 Krowodrza oraz na dz. 302/2, (…) obr. 52 Krowodrza przy ul. Kazimierza Wyżgi w Krakowie"

]]>
Thu, 29 Jul 21 13:37:38 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu / Decyzja / Nr 107/6743.6/2021 / ul. Szparagowa / dz. nr 121/10, 312/3 obr. 22 Podgórze, 126/6, 126/13 obr. 23 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143614 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Thu, 29 Jul 21 13:26:55 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143612 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Jubileuszowe Spotkanie Integracyjne w „Domu Nadziei ”

]]>
Thu, 29 Jul 21 13:19:59 +0200
Zgłoszenie zamiaru nadbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Poniatowskiego dz. 770,867 obr. 10 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143613 Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

]]>
Thu, 29 Jul 21 13:14:35 +0200
obwieszczenie ds_AU-02-6.6733.184.2021.DBO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143603 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN250-DN300mm oraz sieci kanalizacji sanitarnej w układzie ciśnieniowym przy ul. Młotków i Eden w Krakowie.

]]>
Thu, 29 Jul 21 13:05:51 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143610 Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej (ziemnej) SN wraz ze stanowiskami słupowymi (...) przy ul. Amazonek w Krakowie

]]>
Thu, 29 Jul 21 13:05:43 +0200
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143602 Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej (ziemnej) SN wraz ze stanowiskami słupowymi (...) przy ul. Amazonek w Krakowie

]]>
Thu, 29 Jul 21 13:02:52 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Ul. Uboczna, budowa sieci gazowej na dz. nr 123/3 obr. 17 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143601 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 29 Jul 21 12:43:18 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu na działce 473/2, obr. 60 Podgórze, ul. Zyndrama z Maszkowic 11 w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143600 Informacja wniesieniu sprzeciwu

]]>
Thu, 29 Jul 21 12:41:09 +0200
ds AU-02-2.6732.732.2020.KKŁ http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143599 budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na terenie dz. nr  2/1 obr. 7 Kr., przy ul. Pylnej w Krakowie

]]>
Thu, 29 Jul 21 12:22:30 +0200
Obwieszczenie ds. AU-02-3.6730.2.412.2020.ASU http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143597 AU-02-3.6730.2.412.2020.ASU

]]>
Thu, 29 Jul 21 11:50:50 +0200
Obwieszczenie ds. AU-02-3.6730.2.411.2020.ASU http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143596 AU-02-3.6730.2.411.2020.ASU

]]>
Thu, 29 Jul 21 11:49:32 +0200
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa przy ul. Barskiej 19. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143594 Thu, 29 Jul 21 11:28:04 +0200 Wyniki uzupełniającego konkursu ofert w zakresie: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143591 Rozstrzygnięcie uzupełniającego otwartego konkursu ofert w zakresie „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021”.

]]>
Thu, 29 Jul 21 10:30:01 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143590 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Rodzinny piknik ekologiczny Eko Vistula

]]>
Thu, 29 Jul 21 10:25:53 +0200
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Białoruskiej 17 w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143578 Wed, 28 Jul 21 15:22:54 +0200 OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143577 Budowa dwóch budynków o funkcji dydaktycznej: budynku centrum rozwoju, edukacji i integracji studentów ... przy ulicy Dunin-Wąsowicza w Krakowie

]]>
Wed, 28 Jul 21 14:57:08 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143576 Budowa stacji bazowej transmisji danych (…) na dachu budynku biurowego przy ul. Lindego 14 w Krakowie, na działce nr 83/3 obr.1 Krowodrza

]]>
Wed, 28 Jul 21 14:31:23 +0200
ds. AU-02-5.6730.2.710.2020.EDA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143575 Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami(…)na dz.nr 228/10, 228/11, 228/3 i 323/7 obr.43 Podgórze przy ul. Skośnej w Krakowie

]]>
Wed, 28 Jul 21 13:49:37 +0200
ds. AU-02-5.6730.2.710.2020.EDA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143573 Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami(…)na dz. nr 228/10, 228/11, 228/3 i 323/7 obr.43 Podgórze przy ul. Skośnej w Krakowie

]]>
Wed, 28 Jul 21 13:46:24 +0200
Zaproszenie do składania oferty na ”Odbiór i zniszczenie wycofanych z obiegu tablic rejestracyjnych w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143569 Wed, 28 Jul 21 13:42:17 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2021/1/6 os. Centrum B 4 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143572 Wed, 28 Jul 21 13:21:38 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o zamiarze wydania decyzji dotyczącej drzew w rejonie ul. Oleandry i ul.Ingardena dz. nr 183, 184/5, 185, 190/4 obr. 12 Krowodrza oraz ul. Rotmistrza Dunin-Wąsowicza dz. nr 180/4, 180/6, 472 obr. 14 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143571 Wed, 28 Jul 21 13:19:24 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Sodowa, budowa kanalizacji sanitarnej DN250 na dz. nr 637, 638, 639, 640, 458, 33 obr. 7 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143568 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 28 Jul 21 13:00:29 +0200
informacja o braku wniesienia sprzeciwu do Budowy sieci i przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na dz. nr 110, 161/1, 161/2 obr. 23 Krowodrza przy ul. Zaskale http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143567 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 28 Jul 21 12:24:22 +0200
Akustyczny sygnał alarmowy w dniu 1 sierpnia 2021 r. dla upamiętnienia 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143564 Wed, 28 Jul 21 10:07:12 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Tytusa Chałubińskiego dz.456/8 obr.89 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143552 Przebudowa z nadbudowa dachu.

]]>
Wed, 28 Jul 21 09:32:23 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Podgórze obr 99 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143563 Wed, 28 Jul 21 09:15:03 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Nowa Huta obr 17, 12 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143561 Wed, 28 Jul 21 08:59:19 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru instalowania instalacji wewnętrznej gazu LPG wraz z urządz. grzewczymi dla budynku hali prod. przy ul. Cementowej na działce nr 4/3 obr. 41 jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143560 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 28 Jul 21 08:49:41 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 300_1 z dz. nr 301_1, 301_2, 300_3, 305, 306, 639 jedn. ewid. Podgórze obr 93 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143559 Wed, 28 Jul 21 08:43:23 +0200 Informacja o wniesieniu sprzeciwu/decyzja nr 106/6743.6/2021/ ul. Żuławskiego 16, dz. nr 59, obr.116 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143555 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Wed, 28 Jul 21 08:26:10 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Janickiego dz.207/10,854,454/1,202/68,855,202/33,695,466,457/11,457/1 obr.4 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143551 Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Wed, 28 Jul 21 07:47:44 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rzepakowa dz.217/2,217/3 obr.32 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143549 Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej.

]]>
Tue, 27 Jul 21 15:22:19 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Zamkowa /Sandomierska /Marii Konopnickiej dz.535/6,544/3,544/2,594,536/1 obr.10 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143548 Budowa i przebudowa sieci gazowej.

]]>
Tue, 27 Jul 21 15:11:39 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Myśliwska dz.89/1 obr.17 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143546 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej.

]]>
Tue, 27 Jul 21 15:05:54 +0200
obwieszczenie ds. AU-02-5.6730.2.977.2017.KKR.EUL http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143545 Budowa 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z (…) na działkach nr 301, 302 obr. 60 Podgórze (…) przy ul. Słona Woda w Krakowie

]]>
Tue, 27 Jul 21 14:48:38 +0200
obwieszczenie ds. AU-02-5.6730.2.977.2017.KKR.EUL http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143544 Budowa 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na działkach nr 302, 301 obr. 60 Podgórze wraz (…) przy ul. Słona Woda w Krakowie

]]>
Tue, 27 Jul 21 14:46:16 +0200
obwieszczenie ds. AU-02-5.6730.2.977.2017.KKR.EUL http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143543 Budowa 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na działkach nr 302, 301 obr. 60 Podgórze wraz (…) przy ul. Słona Woda w Krakowie

]]>
Tue, 27 Jul 21 14:34:40 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143542 Budowa windy zewnętrznej dla obsługi ruchu pieszego wraz z dojściem i ścianą oporową (…) przy ul. Armii Krajowej w Krakowie, na działce nr 472 obr. 6 Krowodrza

]]>
Tue, 27 Jul 21 14:21:56 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143539 „Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 80/1, 81/8 obr. 55 Podgórze przy ul. Seweryna Udzieli w Krakowie”

]]>
Tue, 27 Jul 21 14:16:18 +0200
Obwieszczenie ds. AU-01-5.6740.1.1117.2019.KBS/JKU o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143538 "Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym na działkach nr 133/1, 132/13, 132/14, 132/18, obr. 31, j.ew. Podgórze wraz z wjazdem, (…)"

]]>
Tue, 27 Jul 21 14:10:46 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr 228, 238/7, 238/2 obr. 102 j. ewid. Podgórze przy ul. Letniej i ul. Potrzask w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143536 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 27 Jul 21 13:58:28 +0200
obwieszczenie o decyzji ds.AU-02-4.6730.2.198.2021.UDU http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143534 Zmiana sposobu użytkowania (…)na cele usługowe (zdrowia, oświaty) zlokalizowanego na działce nr 19/11 obr. 45 Podgórze przy ul. Jugowickiej w Krakowie

]]>
Tue, 27 Jul 21 13:52:19 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143531 „Projekt robót geologicznych dotyczący rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich pod budowę linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera–Mistrzejowice)…"

]]>
Tue, 27 Jul 21 13:19:10 +0200
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. - koncepcja programowo-przestrzenna układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143529 Tue, 27 Jul 21 13:01:49 +0200 wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143528 Tue, 27 Jul 21 12:22:42 +0200 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143526 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 90 PE 100 RC SDR 17,6 na działkach nr ... obr. 68 Podgórze przy ul. Fortecznej w Krakowie

]]>
Tue, 27 Jul 21 11:34:59 +0200
obwieszczenie ds. AU-02-4.6730.2.263.2020.EUL http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143525 Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 311/1 obr. 60 Podgórze wraz z (…) przy ul. Słona Woda w Krakowie

]]>
Tue, 27 Jul 21 11:13:15 +0200
obwieszczenie ds. AU-02-4.6730.2.937.2019.EUL http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143523 Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących (…)na dz.nr 233 obr. 65 Podgórze i dz.nr 221/20 obr. 64 Podgórze przy ul. Cechowej w Krakowie

]]>
Tue, 27 Jul 21 10:55:33 +0200
Jesienne wydarzenia kulturalne organizowane w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143522 Tue, 27 Jul 21 10:20:29 +0200 ds. AU-02-5.6730.2.320.2021.EDA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143520 Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa o schody zewnętrzne budynku usługowego na działce nr 215/1 obr.42 Podgórze przy ul. Kolistej 12A w Krakowie

]]>
Tue, 27 Jul 21 09:30:06 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Śródmieście obr 5 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143519 Tue, 27 Jul 21 08:46:19 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Krowodrza obr 45 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143518 Tue, 27 Jul 21 08:41:04 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Śródmieście obr 22 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143517 Tue, 27 Jul 21 08:23:58 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Śródmieście obr 5 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143514 Tue, 27 Jul 21 08:13:48 +0200 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143515 Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku obejmująca budowę ciągów pieszych (...) przy ul. Siejówka w Krakowie

]]>
Tue, 27 Jul 21 08:12:26 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143512 Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku obejmująca budowę ciągów pieszych (...) przy ul. Siejówka w Krakowie

]]>
Tue, 27 Jul 21 08:07:12 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Podgórze obr 82, 80 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143511 Tue, 27 Jul 21 08:04:33 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Podgórze obr 7, 34, 33 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143510 Tue, 27 Jul 21 07:58:15 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Nowa Huta obr 46, 43 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143508 Tue, 27 Jul 21 07:49:32 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Nowa Huta obr 7 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143506 Tue, 27 Jul 21 07:38:49 +0200 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 29 położony na os. Zielonym 16 w Krakowie przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz jego najemcy w wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143479 Tue, 27 Jul 21 00:00:09 +0200 wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ul. Bugaj http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143430 Tue, 27 Jul 21 00:00:07 +0200 Wykaz lokalu mieszkalnego Nr 17 przy ul.Lubelskiej Nr 21 przeznaczonego do zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143421 Tue, 27 Jul 21 00:00:05 +0200 Wykaz lokalu mieszkalnego Nr 7 przy ul.Górka Narodowa Nr 118a przeznaczonego do zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143420 Tue, 27 Jul 21 00:00:02 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Skotnica w Krakowie budowa sieci gazowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143502 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 26 Jul 21 14:46:59 +0200
Zgłoszenie Budowy sieci wodociągowej dz. 436/1, 517, 528, 529, 531 obr. 89 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143489 Zgłoszenie Budowy sieci wodociągowej dz. 436/1, 517, 528, 529, 531 obr. 89 Podgórze

]]>
Mon, 26 Jul 21 14:13:55 +0200
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalalacji gazowej ul. Praska 61A dz. 30 obr. 8 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143488 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej ul. Praska 61A dz. 30 obr. 8 Podgórze

]]>
Mon, 26 Jul 21 14:10:21 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143487 Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej (…) na działkach nr 64/45, 51, 52, 53/2, (…) obr.43 Nowa Huta, (…) przy ulicach Giedroycia i Igołomskiej w Krakowie

]]>
Mon, 26 Jul 21 14:08:23 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy Plac Wolnica 13 dz. 52 obr. 15 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143486 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu usługowego

]]>
Mon, 26 Jul 21 14:01:08 +0200
Obwieszczenie ds. AU-01-5.6740.1.1117.2019.KBS/JKU http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143484 „Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym na działkach nr 133/1, 132/13, 132/14, 132/18, obr. 31, j.ew. Podgórze wraz z wjazdem, (…)"

]]>
Mon, 26 Jul 21 13:54:27 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143483 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 26 Jul 21 12:32:45 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143481 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przy ul. Na Błonie/Lindego

]]>
Mon, 26 Jul 21 12:27:27 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143480 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. ”Czwarte zawody wędkarskie seniorów o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa”

]]>
Mon, 26 Jul 21 12:09:06 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek zgodnie z załącznikiem obr 15, 52 jedn. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143469 Mon, 26 Jul 21 10:40:04 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 178, 181, 82_1, 143, 81_1, 81_2, 83_3, 82_2, 83_3 jedn. ewid. Nowa Huta obr 59 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143467 Mon, 26 Jul 21 10:28:02 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 521_3, 571, 574_4, 575, 576, 578, 579, 604 jedn. ewid. Nowa Huta obr 46 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143466 Mon, 26 Jul 21 10:15:03 +0200 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Kościelnicka dz. 338,146/5 obr.26 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143464 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Mon, 26 Jul 21 10:13:04 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 111_13, 614, 114_3, 615, 614, 631, 616, 113_2 jedn. ewid. Podgórze obr 92 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143465 Mon, 26 Jul 21 10:06:19 +0200 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Śliczna dz.524/8,561/73,561/72,524/9,524/52,524/55 obr.4 Kraków, Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143463 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 26 Jul 21 10:02:56 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Maja dz.96/1,83,82,61/39 obr.87 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143462 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Mon, 26 Jul 21 09:54:06 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Słońskiego, budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowejj, dz. nr 301/8, 302/4, 304/13, 566/5 obr. 7 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143461 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 26 Jul 21 09:38:30 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 43 z działkami zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Krowodrza obr 42 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143460 Mon, 26 Jul 21 09:28:24 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 113 z dz. nr 107, 108, 109, 110, 111 jedn. ewid. Podgórze obr 7 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143458 Mon, 26 Jul 21 09:06:01 +0200 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu ul.Brucknera dz.445,488,441,3 obr.71 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143455 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu

]]>
Mon, 26 Jul 21 09:02:47 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 62 z dz. nr 214_3, 63_1, 264_2, 55_1, 61_4 jedn. ewid. Podgórze obr 14 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143456 Mon, 26 Jul 21 08:57:48 +0200 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej ul.Buszka dz.166/20,166/22,330/50,165/6,330/52,162/6,330/54,292/6,330/56,159/6,158/6,330/58,276/25 obr.5 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143454 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

]]>
Mon, 26 Jul 21 08:53:31 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143453 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Krakowska Szkoła Obywatelska złożonej przez Stowarzyszenie Twój Wybór.

]]>
Mon, 26 Jul 21 08:50:59 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu ul.Myśliwska dz.161 obr.18 dz.323/2 obr.19 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143452 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu

]]>
Mon, 26 Jul 21 08:42:39 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143451 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE 100RC SDR11 na działkach nr 395/2, 542/1, 394/4 obr. 108 Podgórze przy ulicy Bugaj w Krakowie”

]]>
Mon, 26 Jul 21 08:41:18 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Grębałowska dz. 228/11,228/20,619 obr.11 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143450 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Mon, 26 Jul 21 08:35:48 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143449 "Budowa sieci wodociągowej DN 100-200 mm na działkach nr 74/6, 431/5, 75/8 obr. 60 Podgórze przy ul. Podedworze w Krakowie"

]]>
Mon, 26 Jul 21 08:33:00 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Grębałowska dz.228/1,228/20,619 obr.11 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143447 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

]]>
Mon, 26 Jul 21 08:26:29 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143448 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE 100RC SDR11 na działkach nr 5/5, 5/13, 5/14 obr. 60 Podgórze przy ulicy Sadka w Krakowie”

]]>
Mon, 26 Jul 21 08:25:26 +0200
Zgłoszenie budowy zewnętrznej instalacji gazu ul.Złocieniowa dz.259/7 obr.103 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143446 Zgłoszenie budowy zewnętrznej instalacji gazu

]]>
Mon, 26 Jul 21 08:17:12 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazu śred. ciśnienia Ø63PE z przyłączem Ø25PE oraz przepięciem istn. Przył. na dz. nr 51/3, 51/5 obr. 4 jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Kantorowickiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143443 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 26 Jul 21 07:58:36 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Leszka Czarnego dz.489,650/2,841/414 obr.10 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143442 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej  

]]>
Mon, 26 Jul 21 07:58:11 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru przebudowy wew.instalacji gaz w bud. mieszkalnym wielorodzinnym, ul. Filarecka 17A, dz. nr 465 obr. 14 jedn. ewid. Krowodrza. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143441 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 26 Jul 21 07:49:12 +0200
Zgłoszenie przebudowy istniejącego systemu ciepłowniczego ul.Wielicka dz.125/7,125/5,126/9,126/6,129/2 obr.50, dz.,1025/18,1025/52,1025/49,1025/41,1025/39,1025/35,1025/33,1025/26,1025/31,1025/29,1363 obr.53 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143440 Zgłoszenie przebudowy istniejącego systemu ciepłowniczego 

]]>
Mon, 26 Jul 21 07:47:43 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłącza gazu ul.Skotnica dz.418 obr.33 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143439 Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłącza gazu

]]>
Mon, 26 Jul 21 07:32:53 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazu ul.Bociana dz. 285,286,287,288,289 obr.43 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=143437 Zgłoszenie budowy sieci gazu

]]>
Mon, 26 Jul 21 07:25:12 +0200
Zgłoszenie budowy sieci oraz dwóch przyłączy gazu ul. Stawowa, dz. 820/1, 824/1 obr. 34 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=118423 Zgłoszenie budowy sieci oraz dwóch przyłączy gazu

]]>
Mon, 26 Jul 21 14:06:28 +0200