BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Fri, 04 Dec 20 00:44:11 +0100 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 3 przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz jego najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy pl. Na Groblach 3 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135061 Fri, 04 Dec 20 00:00:04 +0100 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 19 z pomieszczeniem przynależnym przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemców wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem przy ul. Augustiańskiej 18 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135059 Fri, 04 Dec 20 00:00:02 +0100 Informacja z zakresu planowania przestrzennego po sesji RMK z 2 grudnia 2020 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135108 dot. podjętych uchwał w sprawie uchwalenia planów miejscowych i w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych.

]]>
Thu, 03 Dec 20 14:51:46 +0100
Wyniki konkursu ofert na prowadzenie Centrów Aktywności Seniorów http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135117 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w latach 2021-2022 zadania publicznego pn. "Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów".

]]>
Thu, 03 Dec 20 14:42:02 +0100
informacja o braku wniesienia sprzeciwu do Budowy sieci wodociągowej na dz. nr 864 obr. 44 Krowodrza w Krakowie przy ul. Wybickiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135105 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 03 Dec 20 14:07:36 +0100
obwieszczenie ds. AU-02-3.6730.2.367.2020.MLU http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135090 wydanie decyzji nr AU-02/6730.2/700/2020 z dnia 03.12.2020 r. 

]]>
Thu, 03 Dec 20 13:41:00 +0100
obwieszczenie o decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135088 obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przy ul. igołomskiej

]]>
Thu, 03 Dec 20 13:33:28 +0100
Zawiadomienie o SKO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135070 obwieszczenie o przekazaniu akt sprawy do SKO znak  sprawy WS-04.6220.47.2020.RJ - ul. Stella Sawickiego

]]>
Thu, 03 Dec 20 11:31:22 +0100
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135069 Przebudowa sieci gazowej w km 1.312 linii kolejowej nr 91 na odcinku 2 - szlak Kraków Główny do rzeki Wisły (od km 0.400 do km 1.750 LK91)

]]>
Thu, 03 Dec 20 11:29:27 +0100
Zawiadomie - 10 kpa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135066 zawiadomienie - art. 10 kpa o kompletności akt sprawy WS-04.6220.74.2020.RJ przy ul. Makuszyńskiego

]]>
Thu, 03 Dec 20 10:50:40 +0100
obwieszczenie ds. AU-02-4.6730.2.937.2019.EUL http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135064 Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących (…) na działkach nr 159/3, 159/4 obr. 65 Podgórze (…) przy ul. Cechowej w Krakowie

]]>
Thu, 03 Dec 20 10:40:47 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Brzeska dz.328 obr.30 dz.354,356/9,358/2 obr.28 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135063 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej 

]]>
Thu, 03 Dec 20 10:18:50 +0100
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy cieplnych ul.Lipska dz.366,1/69,31/70 obr.19 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135062 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy cieplnych 

]]>
Thu, 03 Dec 20 10:11:26 +0100
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23 listopada 2020 r.- Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135055 Thu, 03 Dec 20 10:00:43 +0100 Zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej , budowa rurociągu tłoczonego kanalizacji sanitarnej ul.Korbutowej dz.711/16 obr.10 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135057 Zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej , budowa rurociągu tłoczonego kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 03 Dec 20 10:00:09 +0100
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w rejonie budynku nr 6 na os. Kolorowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135049 KZ-03.6131.126.2020.JW

]]>
Thu, 03 Dec 20 09:57:41 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 68_1 z dz. nr 6, 67, 69_2, 68_3, 68_4, 70_7 jedn. ewid. Podgórze obr 89 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135060 Thu, 03 Dec 20 09:56:25 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Podgórze obr 60 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135054 Thu, 03 Dec 20 09:47:06 +0100 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej wraz z budową przyłącza gazowego ul.Kościelnicka dz.388,142/1 obr.26 Kraków ,Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135052 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej wraz z budową przyłącza gazowego

]]>
Thu, 03 Dec 20 09:43:11 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 343_1 z dz. nr 342_3, 652_9, 343_4, 343_3, 343_2, 344_48, 642_5, 642_6, 642_3 jedn. ewid. Podgórze obr 68 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135053 Thu, 03 Dec 20 09:34:19 +0100 Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci gazowej ul.Dożynkowa dz.25/1,25/2,26/2,27/2,28/2,32/2,57/2,208/1 obr.27 dz.27,51/4,51/3,54/3,55/2,57/5,56/5,58/5,88,89,90 obr.26 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135050 Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci gazowej

]]>
Thu, 03 Dec 20 09:20:41 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazowej ul.Mikołajska dz.233,575 obr.1 Kraków, Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135048 Zgłoszenie budowy sieci gazowej 

]]>
Thu, 03 Dec 20 09:08:30 +0100
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu ul.Zwycięstwa dz.84/1 obr.16 Kraków, Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135047 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu

]]>
Thu, 03 Dec 20 09:02:14 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135046 "Budowa kanału sanitarnego D250 wraz z przebudową i rozbudową sieci wodociągowej Dn 100, (…) przy ulicach Kalinowej i Krystyna z Ostrowa w Krakowie.”

]]>
Thu, 03 Dec 20 09:01:03 +0100
Obwieszczenie ds. AU-02-6.6733.239.2020.DPO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135044 "Przebudowa i rozbudowa obiektów centralnego kampusu Uniwersytetu Pedagogicznego (…) na dz. nr 428/8, 428/10, 428/11, 430, 555 (część), 482/11 obr. 3 Krowodrza"

]]>
Thu, 03 Dec 20 08:53:59 +0100
Zgłoszenie przebudowy sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wodociągowych ul.Bierkowskiego dz.559/4,536,318/3,323,324/1,324/4,319/3,325/1,318/1,325/3 obr.100 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135045 Zgłoszenie przebudowy sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wodociągowych

]]>
Thu, 03 Dec 20 08:53:19 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ul.Federowicza dz.444/5,478/9,444/6,453/8,354,478/6 obr.41 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135043 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 03 Dec 20 08:41:30 +0100
informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Jutrzyńska w Krakowie/działki nr 169, 168/2, 265 obr. 58 jedn.ew. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135042 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 03 Dec 20 08:22:38 +0100
Zgłoszenie rozbudowy oraz likwidacji fragmentu istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej ul.Romanowicza dz.336,45/33,46/2,46/3,46/5,46/6 obr.14 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135041 Zgłoszenie rozbudowy oraz likwidacji fragmentu istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej 

]]>
Thu, 03 Dec 20 08:18:26 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Petrażyckiego dz.112/2,112/1 obr.85 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135040 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej 

]]>
Thu, 03 Dec 20 08:05:26 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Hamernia dz.432/4,389/1,389/2 obr.6 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135039 Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 03 Dec 20 07:51:29 +0100
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135038 "Rozbudowa ulicy Jakubowskiego..."

]]>
Thu, 03 Dec 20 07:50:50 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Korbutowej dz.711/16 obr.10 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135037 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Thu, 03 Dec 20 07:28:44 +0100
Obwieszczenie w sprawie umorzenia postępowania o sygnaturze AU-02-3.6730.2.556.2020.ŁOK http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135036 Obwieszczenie w sprawie umorzenia postępowania o ustalenie warunków zabudowy o sygnaturze AU-02-3.6730.2.556.2020.ŁOK

]]>
Wed, 02 Dec 20 16:42:55 +0100
Komunikat w sprawie wypłaty świadczeń z Krakowskiego Centrum Świadczeń grudzień 2020 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135035 Wed, 02 Dec 20 15:55:39 +0100 Informacja w sprawie rozpoczęcia działalności żłobka prowadzonego na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków ul. Przyzby 10 w Krakowie oraz rozpoczęcia naboru dzieci http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135034 Wed, 02 Dec 20 15:33:27 +0100 Informacja w sprawie rozpoczęcia działalności żłobka prowadzonego na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków na os. Dywizjonu 303 20A w Krakowie oraz rozpoczęcia naboru dzieci http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135032 Wed, 02 Dec 20 15:29:33 +0100 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135031 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na części dz. nr 228, 238/7 obr. 102 Podgórze przy ul. Letniej w Krakowie”

]]>
Wed, 02 Dec 20 15:23:29 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135030 "Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, (…) na działkach nr 17/4, 18/4, 19/4 obr. 30 Podgórze przy ul. Rydlówka w Krakowie”

]]>
Wed, 02 Dec 20 14:46:18 +0100
Zgłoszenie przebudowy pomieszczeń kuchni, roboty ogólnobudowlane i instalacyjne ul. Krzemionki 33 dz. 440/3 obr. 12 Kraków Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135021 Zgłoszenie przebudowy pomieszczeń kuchni, roboty ogólnobudowlane i instalacyjne.

]]>
Wed, 02 Dec 20 14:24:00 +0100
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-1.6730.2.258.2020.KZI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135018 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na dz. nr 138/1, 138/2 obr. 2 Krowodrza przy ul. Rodakowskiego w Krakowie.

]]>
Wed, 02 Dec 20 14:10:31 +0100
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135017 „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej KRA0257D wraz z WLZ zlokalizowanej na działce nr 3/6 obr.43 Nowa Huta, przy ul. Giedroycia w Krakowie”

]]>
Wed, 02 Dec 20 14:06:59 +0100
obwieszczeni ds. AU-02-5.6730.2.1974.2014.MLU http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135016 zawiadomienie o przekazaniu akt do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie

]]>
Wed, 02 Dec 20 13:53:01 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa i likwidacja sieci gazowej ś/c w ul .Rzepakowej na odcinku od ul. Pysońce do ul. Karasiówka w Krakowie, obr. 34 jedn.ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135015 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 02 Dec 20 13:27:30 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135013 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 90 SDR 17,6 na działce nr 1042/7 obr. 67 Podgórze przy ul. Armii "Kraków" w Krakowie

]]>
Wed, 02 Dec 20 11:27:30 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135012 Wed, 02 Dec 20 11:06:09 +0100 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania i terminie oględzin os.Albertyńskie, os. Niepodległości 5 i 13 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135011 Wed, 02 Dec 20 11:00:47 +0100 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa przy al. Pokoju 89 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135009 Wed, 02 Dec 20 10:33:55 +0100 obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135006 Wed, 02 Dec 20 09:45:22 +0100 Ogłoszenie o przyjęciu do realizacji złożonej oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135005 Wed, 02 Dec 20 09:40:32 +0100 OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135004 Budowa nowego gazociągu o maksymalnym ciśnieniu roboczym 5,5 MPA i średnicy nominalnej DN300 (…) w rejonie ul.: Igołomskiej, J. Giedroycia, Na Niwach, Jeżynowej

]]>
Wed, 02 Dec 20 09:40:07 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Witkowicka na dz. nr 876, 29/2, 907/1, 26 obr. 29 Krowodrza w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135003 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 02 Dec 20 08:49:40 +0100
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania i terminie oględzin ul. Cienista 88 i 92 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135000 Wed, 02 Dec 20 08:11:19 +0100 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania i terminie oględzin os. Przy Arce 2, 23, 24 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134999 Wed, 02 Dec 20 08:04:00 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa dwóch wewnętrznych instalacji gazowych w budynku jednorodzinnym od punktu redukcyjno-pomiarowego w skrzynce gazowej elewacyjnej na budynku przy ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie na dz 27/10 obr.13 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134998 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 02 Dec 20 07:50:11 +0100
wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży - w trybie bezprzetargowym - na rzecz jego najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134990 Wed, 02 Dec 20 00:00:02 +0100 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134993 Zawiadomienie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy ul. Ujastek w Krako.wie

]]>
Tue, 01 Dec 20 14:29:27 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134989 "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia SDR11 PE100 dn 63 mm na działkach nr 215/5, 217/1, 217/2 obr. 32 Nowa Huta przy ul. Rzepakowej w Krakowie"

]]>
Tue, 01 Dec 20 12:59:57 +0100
Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134988 o wydaniu decyzji z dnia 9 listopada 2020 r. przedłużającej termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego wykonanie lewobrzeżnego wału cofkowego rzeki Dłubni

]]>
Tue, 01 Dec 20 12:29:46 +0100
AU-02-5.6732.36.2018.AKW wygaszenie ul. Wielicka http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134987 ul. Lipska

]]>
Tue, 01 Dec 20 12:24:02 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134981 Zawiadomienie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy ul. Fabrycznej w Krakowie.

]]>
Tue, 01 Dec 20 09:26:22 +0100
Obwieszczenie ds. AU-02-4.6730.2.919.2019 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134979 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (...) na dz. nr 429/4, 429/3, 429/2, 429/1 obr. 63 Podgórze (…) przy ul. Bojki/Wysłouchów w Krakowie.

]]>
Tue, 01 Dec 20 08:03:03 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134978 Przebudowa i rozbudowa obiektów centralnego kampusu Uniwersytetu (…)ul. Podchorążych 2 w Krakowie na dz. 428/8, 428/10, 428/11, 430, 555, 482/11 obr.3 Krowodrza

]]>
Tue, 01 Dec 20 07:45:55 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134977 „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Rozdroże w Krakowie, na działkach nr 132/92, 132/91 obr. 11 Podgórze”

]]>
Tue, 01 Dec 20 07:35:30 +0100
wykaz dzierżawa SP, ogródki ul. Batowicka http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134800 Tue, 01 Dec 20 00:00:06 +0100 wykaz SP, ul. Kobierzyńska/ul. Kapelanka http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134799 Tue, 01 Dec 20 00:00:05 +0100 wykaz dzierżawa SP ogródek działkowy nr 4 i 110B, ul. Rozdroże http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134797 Tue, 01 Dec 20 00:00:04 +0100 wykaz użyczenie SP, ul. Sienkiewicza 4 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134796 Tue, 01 Dec 20 00:00:02 +0100 Informacja w sprawie rozpoczęcia działalności żłobka prowadzonego na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków na os. Dywizjonu 303 20A w Krakowie oraz rozpoczęcia naboru dzieci http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134968 Wed, 02 Dec 20 17:23:17 +0100 Informacja w sprawie rozpoczęcia działalności żłobka prowadzonego na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków ul. Przyzby 10 w Krakowie oraz rozpoczęcia naboru dzieci http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134972 Wed, 02 Dec 20 12:32:35 +0100 Ogłoszenie Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa o przetargu ograniczonym na udostępnienie 2 miejsc przeznaczonych do prowadzenia działalności handlowej, zlokalizowanych w Parku im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134966 Tue, 01 Dec 20 12:53:53 +0100 OGŁOSZENIE KONKURSU PROJEKTÓW DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW w ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU w 2021 roku http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134970 Mon, 30 Nov 20 14:59:50 +0100 ds. AU-02-6.6730.2.1442.2018.EDA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134967 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwusegmentowego(…)na działce nr 211/2, 210/2, 210/3, 210/4, 210/5 obr.33 Podgórze(…)przy ul. ruczaj w Krakowie"

]]>
Mon, 30 Nov 20 14:31:24 +0100
informacja o braku wniesienia sprzeciwu do Rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Krakowie przy ul. Pastelowej oraz ul. Kobierzyńskiej na dz. nr 681/3, 681/20, 37/12, 37/13 obr. 33 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134962 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 30 Nov 20 13:41:03 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134958 „Przebudowa i budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach nr 12/8, 66/2, 66/1, 68/1 obr.52 Śródmieście”

]]>
Mon, 30 Nov 20 13:25:18 +0100
ds. AU-02-5.6730.2.882.2019.EDA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134957 „budowa zespołu garaży typu „blaszak”(…)na działkach nr 205/2, 204/11 (część działki) obr.31 Podgórze przy ul. Ruczaj w Krakowie”

]]>
Mon, 30 Nov 20 12:56:49 +0100
Obwieszczenie ds.AU-01-2.6740.1.1235.2020.EPI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134956 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym ul. Bajeczna/ Ofiar Dąbia

]]>
Mon, 30 Nov 20 12:54:32 +0100
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu miejscowego "KOSTRZE" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134954 Mon, 30 Nov 20 12:19:24 +0100 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego "MYDLNIKI" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134953 Mon, 30 Nov 20 12:14:27 +0100 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego "WITA STWOSZA" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134952 Mon, 30 Nov 20 12:10:27 +0100 Obwieszczenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134948 MWKZ w Krakowie zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie wpisu do rejestru zabytków obszaru zachodniej części Alei Trzech Wieszczów

]]>
Mon, 30 Nov 20 11:35:51 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134951 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przy ul. Gromadzkiej w Krakowie.

]]>
Mon, 30 Nov 20 11:32:10 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 155_1 z działkami sąsiednimi jedn. ewid. Krowodrza obr 23 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134944 Mon, 30 Nov 20 11:04:40 +0100 obwieszczenie do sprawy AU-01-1.6740.1.1278.2020.MMI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134937 obwieszczenie do sprawy AU-01-1.6740.1.1278.2020.MMI

]]>
Mon, 30 Nov 20 11:01:25 +0100
Wykaz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Bielańskiej, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134935 Mon, 30 Nov 20 10:27:44 +0100 wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134936 Mon, 30 Nov 20 10:18:07 +0100 Sprostowanie do ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu "WESOŁA - REJON ULICY KOPERNIKA" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134926 które ukazało się w Gazecie Krakowskiej w dniu 27 listopada 2020 r.

]]>
Mon, 30 Nov 20 08:30:51 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Unruga dz. 10/10 obr.40 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134925 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 30 Nov 20 07:02:35 +0100
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cielnej i przyłącza cieplnego ul.Saska dz. 35/3,604,293/21,603,602/1,602/2,293/41,293/40 obr.28 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134924 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cielnej i przyłącza cieplnego 

]]>
Mon, 30 Nov 20 06:41:23 +0100
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew przyl. ul. Opolskiej 41-69 oraz o terminie oględzin w sprawie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134862 Tue, 01 Dec 20 06:51:40 +0100 Zgłoszenie budowy instalacji gazu ul.Kobierzyńska dz. 185/1 obr.42 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134914 Zgłoszenie budowy instalacji gazu

]]>
Fri, 27 Nov 20 14:56:43 +0100
Zgłoszenie przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego ul.Wewnętrzna / Owsiana / Łokietka dz.245/1,555,553/2,710,245/2,663/,664,279/1,279/2 obr. 42 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134908 Zgłoszenie przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego

]]>
Fri, 27 Nov 20 14:54:38 +0100
Zgłoszenie budowy sieci gazowej wraz z przyłączem gazu ul.Fatimska dz.57/7,58/7,58/9,288/6,288/5 obr.9 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134907 Zgłoszenie budowy sieci gazowej wraz z przyłączem gazu

]]>
Fri, 27 Nov 20 14:39:19 +0100
Zgłoszenie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z demontażem przepływowych podgrzewaczy gazowych os.Niepodległości dz. 67/26 obr.7 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134905 Zgłoszenie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z demontażem przepływowych podgrzewaczy gazowych

]]>
Fri, 27 Nov 20 14:27:43 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Boczna / Bogucianka dz.371,22,25,28/2,27/2 obr.76 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134904 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

]]>
Fri, 27 Nov 20 14:20:51 +0100
Raport końcowy z konsultacji społecznych projektu dokumentu „Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134892 Fri, 27 Nov 20 12:48:55 +0100 OBWIESZCZENIE ds. AU-02-2.6732.1167.2019.MSA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134891 ul. Mała Góra w Krakowie

]]>
Fri, 27 Nov 20 12:27:47 +0100
Wykaz obejmujący lokal przeznaczony do najmu - w trybie bezprzetargowym - na czas oznaczony, na rzecz podmiotu wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert z przeznaczeniem na prowadzenie w nim żłobka na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134880 Fri, 27 Nov 20 11:23:17 +0100 Ogłoszenie dot. planu miejscowego obszaru "WESOŁA - REJON ULICY KOPERNIKA" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134872 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu.

]]>
Fri, 27 Nov 20 10:14:24 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej na działkach ewid. nr 576/5, 575/1 obr. 49 Podgórze przy ul. Zmartwychwstania Pańskiego w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134860 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 27 Nov 20 09:27:46 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Ptaszyckiego 23A w Krakowie, na działce nr 73/1 obr. 47 Nowa Huta. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134852 informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 27 Nov 20 09:13:27 +0100
Zgłoszenie budowy instalacji gazu ul.Krzyżanowskiego dz.429/9 obr.89 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134835 Zgłoszenie budowy instalacji gazu

]]>
Fri, 27 Nov 20 08:07:46 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul.Karaszewicza-Tokarzewskiego dz. 382,254/14,254/6 obr.36 dz.178/4 obr.37 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134834 Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej  oraz sieci wodociągowej 

]]>
Fri, 27 Nov 20 08:04:26 +0100
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu ul.Krzywda dz.10/5 obr.15 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134833 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu

]]>
Fri, 27 Nov 20 07:55:09 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej ul.Wadowska dz. 345 obr.17 dz.287/5 obr.12 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134832 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej 

]]>
Fri, 27 Nov 20 06:36:57 +0100
Zgłoszenie budowy i rozbudowy kabli ul.Trockiego dz. 421/7,423/12,485 obr.71 dz.101/13,265 obr.82 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134831 Zgłoszenie budowy i rozbudowy kabli 

]]>
Fri, 27 Nov 20 06:33:20 +0100