BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Fri, 19 Jul 19 00:12:30 +0200 Wykaz ul. Marka 6 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113482 Fri, 19 Jul 19 00:00:02 +0200 Ogłoszenie naboru wniosków zgłoszeniowych do Plebiscytu pn. Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113545 PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA DS. RODZINY OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW ZGŁOSZENIOWYCH DO PLEBISCYTU PN. MIEJSCE PRZYJAZNE RODZINOM Z DZIEĆMI.

]]>
Thu, 18 Jul 19 15:23:18 +0200
UWAGA ! DODATKOWA DERATYZACJA ! http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113550 Thu, 18 Jul 19 15:13:09 +0200 „Program Otwarty Kraków – konkursy edukacyjne” - ogłoszenie otwartego konkursu ofert http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113492

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie: "działalność na rzecz integracji cudzoziemców". Tytuł zadania publicznego: "Program Otwarty Kraków – konkursy edukacyjne". Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 7 sierpnia br. o godz. 15.00. Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa 26 lipca br. o godz. 15.00.

]]>
Wed, 17 Jul 19 14:36:52 +0200
wykaz lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113473 Wed, 17 Jul 19 07:40:43 +0200 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym – na rzecz najemców http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113372 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym – na rzecz najemców

]]>
Wed, 17 Jul 19 00:00:05 +0200
Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym – na rzecz najemcy http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113362 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym – na rzecz najemcy

]]>
Wed, 17 Jul 19 00:00:03 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „ Mikrowyprawy w wielkim mieście” – dla małych i dużych odkrywców natury – weekendowe, rodzinne spacery przyrodniczo-edukacyjne w dzikiej przyrodzie Krakowa jako element nowoczesnej edukacji ekologicznej, kształtowania świadomości ekologicznej mieszkańców miast oraz promocji dziedzictwa przyrodniczego miasta. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113471 Wed, 17 Jul 19 13:01:05 +0200 wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany pomiędzy Gmina Miejską Kraków a Województwem Małopolskim http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113464 Tue, 16 Jul 19 15:55:49 +0200 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113467 Tue, 16 Jul 19 14:41:58 +0200 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113453 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Better with a Friend – integracja kobiet migrantek”. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 lipca 2019 r.

]]>
Tue, 16 Jul 19 12:38:46 +0200
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113399 Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

]]>
Tue, 16 Jul 19 12:07:01 +0200
INFORMACJA W SPRAWIE TRYBU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ CZASU WAŻNOŚCI ZEZWOLEŃ http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113408 Tue, 16 Jul 19 10:08:03 +0200 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wańkowicza przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113407 Tue, 16 Jul 19 09:50:37 +0200 wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113401 Tue, 16 Jul 19 07:59:07 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr150_5 z dz. nr150_2,149_2,149_3,143,150_4,151_2,151_1 jedn. ewid Podgórze obr53 oraz dz. nr81_21 jedn. ewid. Podgórze obr52 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113348 Mon, 15 Jul 19 10:58:13 +0200 Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kiejstuta Żemaitisa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113347 Mon, 15 Jul 19 10:50:56 +0200 wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany pomiędzy Gmina Miejską Kraków a Województwem Małopolskim http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113304 Mon, 15 Jul 19 00:00:19 +0200 Nabór projektów do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113224 Nabór projektów do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa

]]>
Tue, 16 Jul 19 12:30:36 +0200
Konkurs ofert na realizację w latach 2019-2021 programów polityki zdrowotnej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113226 Mon, 15 Jul 19 09:06:12 +0200 „Festiwal wielokulturowy” - ogłoszenie otwartego konkursu ofert http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113300 Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Tytuł zadania publicznego: „Festiwal wielokulturowy”.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 16 sierpnia 2019 roku o godz. 15.00. Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa z dniem 22 lipca 2019 roku o godz. 15.00.

]]>
Fri, 12 Jul 19 15:15:26 +0200
wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113313 Fri, 12 Jul 19 13:42:02 +0200 Informacja dla opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miejskiej Kraków. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113307 Fri, 12 Jul 19 13:00:25 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek zgodnie z załącznikiem jed. ewid. Podgórze obr 31, 33, 43 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113293 Fri, 12 Jul 19 11:27:06 +0200 Mieszkanie na Start http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113180 Informacja o rządowym programie „Mieszkanie na Start”

]]>
Fri, 12 Jul 19 14:40:26 +0200