Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-07-19 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Nowi krakowianie poznają swoje miasto”. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 lipca 2019 r.

Metka i dziennik zmian2019-07-19 Wykaz ul. Marka 6
Metka i dziennik zmian2019-07-18 Ogłoszenie naboru wniosków zgłoszeniowych do Plebiscytu pn. Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA DS. RODZINY OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW ZGŁOSZENIOWYCH DO PLEBISCYTU PN. MIEJSCE PRZYJAZNE RODZINOM Z DZIEĆMI.

Metka i dziennik zmian2019-07-17 „Program Otwarty Kraków – konkursy edukacyjne” - ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie: "działalność na rzecz integracji cudzoziemców". Tytuł zadania publicznego: "Program Otwarty Kraków – konkursy edukacyjne". Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 7 sierpnia br. o godz. 15.00. Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa 26 lipca br. o godz. 15.00.

Metka i dziennik zmian2019-07-17 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym – na rzecz najemców

Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym – na rzecz najemców

Metka i dziennik zmian2019-07-17 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym – na rzecz najemcy

Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym – na rzecz najemcy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11