Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-07-23 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK informuje

Organizacje chcące świadczyć usługi w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego powinny ubiegać się o wpis na listy wojewódzkie, o których mowa w art. 11d ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Wpis powinien nastąpić w terminie umożliwiającym wydanie decyzji administracyjnej, zanim zostaną ogłoszone otwarte konkursy przez starostów na wyłonienie organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.

Należy podkreślić, że tylko organizacje pozarządowe wpisane na listę, będą mogły skutecznie ubiegać się o powierzenie realizacji zadań publicznych w tym zakresie.

Metka i dziennik zmian2019-07-23 Zmiana godzin przyjmowania stron i pracy kas w Urzędzie Miasta Krakowa w dniu 16 sierpnia 2019 r.

Zmiana godzin przyjmowania stron i pracy kas w Urzędzie Miasta Krakowa w dniu 16 sierpnia 2019 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12