Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-05-28 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

,,Zakład zbierania i magazynowania odpadów przy ul. Szafrańskiej 15 w Krakowie"

Metka i dziennik zmian2020-05-28 Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania sie z aktami sprawy.

Budowa zespołu pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, o dwóch częściach nadziemnych każdy, z usługami i garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu (parkingami nadziemnymi, ciągami pieszymi i jezdnymi) oraz wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., elektrycznymi, teletechnicznymi, c.o., c.c.w. z wymiennikownią ciepła, wentylacji mechanicznej, oddymiania, chłodzenia, zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej i deszczowej i oświetlenia terenu w rejonie ul. Banacha ("Górka Narodowa") na działkach nr: 908, 909/1 i 909/4 obr. 0029 Krowodrza".

Metka i dziennik zmian2020-05-28 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Budowa garaży podziemnych i naziemnych miejsc postojowych na terenie otwartym wraz z niezbędną infrastrukturą realizowana na działkach nr 248/4, 249/11, 249/13, 249/5, 249/12, 249/10, 248/3, 277/14 Obr. 63 Podgórze w ramach inwestycji pod nazwą "Budowa trzech budynków wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym, miejscami postojowymi nadziemnymi, infrastrukturą techniczną i wewnętrznym układem drogowym na działkach nr 249/11, 249/13, 249/5, 248/4, 248/3, 249/10, 277/14, 249/12, 277/10, 249/4, 200/4, 200/5, 200/7, 200/21, 200/20, 212/4, 211/1 obr. 63 Podgórze przy ul. Kordiana w Krakowie".

Metka i dziennik zmian2020-05-28 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

“Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 192/5, 192/2,192/6, 201/1, 201/2, 257/2, 257/1 obr. 57 Podgórze, 509, 510/9, 510/13, 510/14, 511/3, 506/1,506/2, 505/2, 505/1,567/3, 504/1, 504/2, obr. 100 Podgórze przy ul. Nad Serafą i ul. Wielickiej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2020-05-28 termin przetargu: 2.07.2020 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Siostrzanej 8, lokalu mieszkalnego Nr 44 położonego przy ul. Armii Krajowej  Nr 2, niezabudowanej nieruchomości położónej przy ul. Stępice

Metka i dziennik zmian2020-05-28 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w wodę obejmująca budowę podziemnego zbiornika ze stacją podnoszenia ciśnienia wraz z instalacją wodociągową, kanalizacyjną i elektroenergetyczną przy ul. Kopernika 38 w Krakowie, na działkach nr 28/2, 28/4, 29 obr. 51 Śródmieście”.

Metka i dziennik zmian2020-05-28 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w wodę obejmująca budowę podziemnego zbiornika ze stacją podnoszenia ciśnienia wraz z instalacją wodociągową, kanalizacyjną i elektroenergetyczną przy ul. Kopernika 23 i Kopernika 21A w Krakowie, na działkach nr 12/19 obr. 52 Śródmieście, 43, 3/8 obr. 63 Śródmieście”.