Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-05-29 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

"Przebudowa i rozbudowa obiektów centralnego Kampusu Uniwersytetu Pedagogicznego obejmująca budowę biblioteki, parkingu wielopoziomowego z kondygnacją pomieszczeń laboratoryjnych oraz przebudowę istniejącego budynku dydaktycznego i budowę audytorium z garażem podziemnym"

Metka i dziennik zmian2020-05-29 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Budowa garażu podziemnego i naziemnych miejsc postojowych na terenie otwartym wraz z niezbędną infrastrukturą realizowana w ramach inwestycji pod nazwą "Budynek biurowy z garażem podziemnym na działkach 706, 707, 708, 709, 711/4, 711/5, 711/6, 711/7, 711/8, 711/9, 711/10, 711/11 obr. 0002 Kraków-Krowodrza wraz z infrastrukturą oraz budową zjazdów z drogi gminnej biegnącej w ul. Juliusza Lea 202A na działkach nr 570/2, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 934, 937 obr. 0002 Kraków-Krowodrza i poprzez projektowany pas wyłączenia z drogi powiatowej biegnącej w ul. Armii Krajowej w Krakowie na działkach nr 347, 350, 351, 352 obr, 0005 Kraków-Krowodrza".

Metka i dziennik zmian2020-05-29 Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu .

Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 14 szt. drzew z nieruchomości przy Aleja Kijowska 31, dz. nr 21/4, 22/1, 22/2 obr. 46 Krowodrza.

Metka i dziennik zmian2020-05-29 Obwieszczenie o wydaniu decyzji WZ

OBWIESZCZENIE w sprawie AU-02-3.6730.2.908.2019.JĆE

o wydaniu decyzji znak AU-2/6730.2/257/2020 z dnia 29.05.2020r., dla inwestycji pn.: „Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną drogą dojazdową na dz. nr 267/20, 268/14 obr. 4 Nowa Huta przy ul. Stary Gościniec w Krakowie”.

 

Metka i dziennik zmian2020-05-29 Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów:
- "MAZOWIECKA" (-> Odnośnik do ogłoszenia)
- "RUSZCZA - PÓŁNOC" (-> Odnośnik do ogłoszenia)
Termin składania wniosków do ww. planów do dnia 31 sierpnia 2020 r.