Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-05-23 Informacja dot. obsługi w sprawach meldunkowych i sprawach wyborczych.

Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa informuje, że w dniu jutrzejszym, tj. 24.05.2019 r. (piątek), z uwagi na obowiązek przygotowania przez gminy meldunku przedwyborczego, stanowiska obsługi w sprawach dotyczących ewidencji ludności i spraw wyborczych przyjmują strony wyłącznie do godz. 14:30.

Metka i dziennik zmian2019-05-22 Zmiana lokalizacji siedziby Archiwum zakładowego Urzędu Miasta Krakowa

Od dnia 3 czerwca 2019 roku Archiwum zakładowe Urzędu Miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian2019-05-21 ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie audytów w 4 artystycznych instytucjach kultury, dla których Organizatorem jest Gmina Miejska Kraków, wg metodyki i kryteriów przyjętych w podręczniku pt. „Audyt jakościowy w miejskich instytucjach kultury w Krakowie”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11