Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-07-07 OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach nr 156/6, 156/10, 156/11, 156/12, 156/15, 156/16, 161/9, 183/12, 183/16, 183/21, 183/22, 183/27, 183/28, 188/3, 189/8, 191/14, 200/1, 201/2, 201/8, 201/9, 266 obręb 12 jedn. ewid. Śródmieście w rejonie ulic: Bajecznej, Widok, Na Szaniec i Alei Pokoju w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-07-07 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty muzyczne dla chorych na stwardnienie rozsiane” przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie

Metka i dziennik zmian2020-07-06 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Budowa dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, z garażami podziemnymi, układem dróg wewnętrznych, naziemnymi miejscami postojowymi i ciągami pieszymi, wraz z zagospodarowaniem terenu, wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr: 107/5, 108/3,109, 110, 111/1,111/2, 112, 113, 104/2, 118/2, 325/6, 116/9, 117/2, 107/6, 118/4, 118/5, 118/8, 389 , 401/1 obr. 30 Podgórze w Krakowie" - zlokalizowana przy ul. Rydlówka.

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-26 14:54:18
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-05-26 14:31:50
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-05-26 13:56:39
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-05-26 11:08:19
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-18 12:34:02
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-18 12:29:18
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-18 12:17:16
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-06 09:52:52
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-19 12:18:06
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-04-04 12:08:45
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2011-02-21
Data publikacji:
2011-02-21
Data aktualizacji:
2020-05-26