Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-07-09 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Obóz sportowo-rekreacyjny – bezpieczny wypoczynek z Grębałowianką”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Obóz sportowo-rekreacyjny – bezpieczny wypoczynek z Grębałowianką” przez Klub Sportowy Grębałowianka

Metka i dziennik zmian2020-07-09 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej Nr 89 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej (wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elektroenergetycznej oświetlenia terenu), budową drogi pożarowej oraz miejsc postojowych na działkach nr 52/47, 57/3 oraz 281/7 obr. 2 Nowa Huta przy ul. Popielidów, Osiedle Piastów 34a, w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2020-07-09 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 19, 20/6, 192/1 obr. 19 Krowodrza przy ul. Rzepichy w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-07-08 obwieszczenie do sprawy AU-02-6.6730.2.1459.2018.wma

„Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym na działce nr 342 obr. 3 wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, bezodpływowym wybieralnym zbiornikiem na wodę opadową oraz budowa zjazdu z działki nr 343/2 na działkę 342 obr. 3 Podgórze przy ul. Ślaskiego w Krakowie - Podgórzu,”