Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-08-24 Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych informuje o ogłoszeniu konkursu ofert oraz naborze na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn.: Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów.

Metka i dziennik zmian2018-08-06 XVII edycja Programu Pomocy Lokatorom

Wydział Mieszkalnictwa UMK informuje, że Gmina Miejska Kraków organizuje XVII edycję Programu Pomocy Lokatorom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12