Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-04-06 Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem nr 835/2018 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2018 zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”

Metka i dziennik zmian2018-04-05 Obwieszczenie Starosty Krakowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację drogi.

W dniu 30 marca 2018 r. Starosta Krakowski zawiadomił o wydaniu, decyzji nr 6.2018, znak: AB.V.6740.7.14.2017.AJ z dnia 30 marca 2018 r., o zezwoleniu na realizację drogi dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego".

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12