Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-03-31 oBwieszczenie ws. AU-01-1.6740.2.132.2018.KPA

Nadbudowa o dwie kondygnacje oraz przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na cele mieszkalne na dz. 169/2, obr. 4 Krowodrza , przy ul. Kazimierza Wielkiego 20 w Krakowie oraz nadbudowa kominów na sąsiednim budynku na dz. nr 793/4 obr. 4 Krowodrza w Krakowie

Metka i dziennik zmian2020-03-30 obwieszczenie ds. Nr AU-02-2.6730.2.534.2019.KCZ

„Budowa oficyny mieszkalnej wielorodzinnej z garażem podziemnym na działce nr 101 obr. 59 Śródmieście w granicy z działkami nr 102 i 85 obr. 59 Śródmieście przy ul. Stefana Batorego 15A w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-03-30 Komunikat w sprawie ograniczenia prowadzenia działalności związanej ze sportem

Czasowe ograniczenie prowadzenia działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej.