Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-08-11 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

,,Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi, wewnętrznymi instalacjami, w tym poza budynkami, układem dróg wewnętrznych, naziemnymi miejscami postojowymi i zjazdami do garaży podziemnych oraz urządzeniami towarzyszącymi na działkach 127/5 i 127/6 obręb 1 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Powstańców w Krakowie".

Metka i dziennik zmian2020-08-11 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Boks na wózkach- zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych II” przez Stowarzyszenie Dragon Kraków Paraboxing