Współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

 

 1. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

 2. Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022

 3. Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego

 4. Komisje Dialogu Obywatelskiego

 5. Osoby do kontaktu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi

 6. Dzielnicowe Centra Organizacji Pozarządowych

 7. Centra Obywatelskie w Krakowie

 8. Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego

 9. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

 10. Procedura zawierania partnerstw projektowych

 11. Otwarte konkursy ofert: rok 2015; rok 2016; rok 2017; rok 2018; rok 2019; rok 2020;

 12. Oferty składane w trybie art. 19a ustawy

 13. Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały pomoc finansową z jednostki samorządu terytorialnego wraz ze składem ich zarządu

 14. Warsztaty Terapii Zajęciowej - umowy zawarte na podstawie art. 10b i art. 35a ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz.721 ze zm.)

 15. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych od 20 maja 2016 r.

 16. Program "Podzielmy się ciepłem"

 17. System informatyczny NAWIKUS


 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-03-06 13:24:34
JOANNA SŁOMSKA
 Edycja
2019-12-12 09:49:59
JOANNA SŁOMSKA
 Edycja
2019-12-12 09:45:53
JOANNA SŁOMSKA
 Edycja
2019-02-18 14:35:36
KRZYSZTOF GAUZA
 Edycja
2019-02-18 14:35:07
KRZYSZTOF GAUZA
 Edycja
2019-02-13 08:02:14
KRZYSZTOF GAUZA
 Edycja
2019-01-09 09:34:29
KRZYSZTOF GAUZA
 Edycja
2019-01-09 08:55:06
KRZYSZTOF GAUZA
 Edycja
2018-05-21 08:25:07
KAMILA NOWAK
 Edycja
2018-04-27 11:22:22
KAMILA NOWAK
 Edycja