Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022

 

9 stycznia 2019 roku uchwałą nr IV/79/19 Rada Miasta Krakowa przyjęła Wieloletni program współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022.

 

Celem Wieloletniego programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi jest określenie kierunków rozwijania współpracy na najbliższe lata, zasad współpracy w zakresie realizacji zadań publicznych oraz wspólnych działań podejmowanych na rzecz dalszego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Krakowie.

 

Wieloletni program współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 –2022 został opracowany wspólnie ze środowiskiem krakowskich organizacji pozarządowych oraz poddany konsultacjom. Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała Program pozytywnie.

 

Ważne dokumenty


UCHWAŁA NR IV/79/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia ''Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022''