Sprawozdania z realizacji programów współpracy
Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi

 •  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy w roku 2018
 • Sprawozdanie z wieloletniego programu współpracy w latach 2015-2018
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy w roku 2017

  TABELA 1a: Sprawozdanie z realizacji otwartych konkursów ofert za rok 2017 UMOWY JEDNOROCZNE

  TABELA 1b: Sprawozdanie z realizacji współpracy finansowej za rok 2017 część 4 - Umowy długoletnie/ankesy realizowane w roku 2017 (aneksy obowiązujące na rok 2017)

  TABELA 2: Sprawozdanie z realizacji otwartych konkursów ofert i art. 19a za rok 2017 - DZIELNICE

  TABELA 3: Sprawozdanie z realizacji współracy finansowej z ngo`s za rok 2017 OFERTY W TRYBIE ART. 19a USTAWY

  TABELA 4: Sprawozdanie z realizacji otwartych konkursów ofert za rok 2017 - OFERTY W TRYBIE ART. 12 USTAWY

 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy w roku 2016 - scan

  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy w roku 2016 - wersja edytowalna

  TABELA 1: Sprawozdanie z realizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych za rok 2016

  TABELA 2: Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych zaplanowanych przez Dzielnice Miasta Krakowa do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016

  TABELA 3: Sprawozdanie z realizacji współracy finansowej z ngo`s za rok 2016 w trybie art. 19a ustawy

  TABELA 4: Sprawozdanie z realizacji współpracy finansowej za rok 2016 otwarte konkursy ofert- umowy długoletnie/ankesy realizowane w roku 2016 (aneksy obowiązujące na rok 2016)

   

 • Sprawozdania z realizacji: rocznego oraz wieloletniego programu współpracy w roku 2015

  (wersja edytowalna)
 • Sprawozdania z realizacji: rocznego oraz wieloletniego programu współpracy w roku 2014
 • Sprawozdanie z realizacji rocznego oraz wieloletniego programu współpracy w roku 2013
 • Sprawozdanie z realizacji rocznego oraz wieloletniego programu współpracy w roku 2012

 • Pismo przewodnie do sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok 2011

  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy w 2011 roku
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy w 2010 roku
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy w 2009 roku
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy w 2008 roku
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy w 2007 roku
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy w 2006 roku
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy w 2005 roku
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy w 2004 roku
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy w 2003 roku