Oferty składane w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.)

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami składanymi w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) oraz publikowanymi ogłoszeniami o możliwości zgłaszania uwag do w/w dokumentów: