Dokument archiwalny

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

rok 2015

 

 

 

Ważne dokumenty:

 

 

UCHWAŁA NR VI/72/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia ''Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018''.

 

 

 

UCHWAŁA NR CXXI/1938/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia ''Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na rok 2015''.

 

 

 

Jednolity wzór umowy dotacyjnej na rok 2015.


 

Komórka realizująca: Wydział Spraw Społecznych UMK

 

Komórka realizująca: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK

 

Komórka realizująca: Wydział Sportu UMK

 

Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie


Komórka realizująca: Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK


Komórka realizująca: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie


Komórka realizująca: Wydział Rozwoju Miasta UMK

 


ZOBACZ TAKŻE: Wykaz dot. fundacji i stowarzyszeń, które otrzymały pomoc finansową z jednostki samorządu terytorialnego w roku 2015 wraz ze składem ich zarządu – umowy zawarte w wyniku otwartych konkursów ofert oraz na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Archiwum