Aktualne Otwarte Konkursy Ofert

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego pn. „Kraków dla MSP”

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego pn. „Kraków dla MSP” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

 

 

 

 

 

 

Wyniki Otwartych Konkursów Ofert w latach: 2008 - 2018

 

2008

W roku 2008 na mocy ZARZĄDZENIA NR 1032/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 29 maja 2008 r. w sprawie podziału środków na zadania pn. „działalność wspomagająca rozwój
gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorstw"
w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2008. przyznano grant:

Małopolskiemu Stowarzyszeniu Kupców i Przedsiębiorców na działanie: "MM- mikro i małe" - punkt informacyjnoszkoleniowy dla mikro i małych przedsiębiorstw. Wysokość dotacji: 20.000 złotych.

W trakcie realizacji projektu pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta dwukrotnie dokonali kontroli punktu, w celu sprawdzenia, czy działa on w określonych w ofercie godzinach. Kontrole potwierdziły wypełnianie zobowiązań przez beneficjenta.

 

2009

W roku 2009 na mocy ZARZĄDZENIA NR 1707/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 5 sierpnia 2009 r., w ramach otwartego konkursu ofert przyznano granty:

Małopolskiemu Stowarzyszeniu Kupców i Przedsiębiorców na działanie: "MM- mikro i małe" - punkt informacyjnoszkoleniowy dla mikro i małych przedsiębiorstw. Wysokość dotacji: 10.000 złotych.

Niezależnemu Zrzeszeniu Studentów Akademii Pedagogicznej w Krakowie na działanie: V Targi Pracy Przedsiębiorczy Student. Wysokość dotacji: 6.800 złotych.

 

W trakcie realizacji projektu pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta dokonali kontroli punktu MSKiP, w celu sprawdzenia, czy działa on w określonych w ofercie godzinach. Kontrola potwierdziła wypełnianie zobowiązań przez beneficjenta.

 

2010

W roku 2010 na mocy ZARZĄDZENIA NR 1195/2010 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 26 maja 2010 r. w ramach otwartego konkursu ofert przyznano granty:

Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich na działanie: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Kwota dotacji: 5800,00

Małopolskiemu Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców na zadanie: "ZAINWESTUJ W SIEBIE!" - warsztaty przedsiębiorczości dla młodzieży oraz szkolenia dla mikro i małych przedsiębiorców. Kwota dotacji: 10.300.

Małopolskiemu Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców na zadanie: CMMP - CENTRUM MAŁEJ I MIKRO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - punkt informacyjny dla mikro i małych przedsiębiorców. Kwota dotacji: 17.100

Niezależnymu Zrzeszeniu Studentów Akademii Pedagogicznej w Krakowie na zadanie: VI Targi Pracy Przedsiębiorczy Student. Wysokość dotacji: 6.800 złotych.

 

W trakcie realizacji projektów pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta UMK dokonali wizytacji szkolenia prowadzonego w ramach warsztatów "Zainwestuj w siebie", skontrolowali także dwukrotnie punkt CMMP oraz zwizytowali szkolenie prowadzone przez SIiTMP. Wszystkie kontrole potwierdziły prowadzenie zadań przedstawionych w ofertach.

 

2011

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2011 zadania publicznego w zakresie: „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

 

Wyniki Konkursu:

Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców

Projekt: Centrum Małej i Mikro Przedsiębiorczości – punkt informacyjno-szkoleniowy dla mikro i małych przedsiębiorców - 24.000,00 złotych

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski

Projekt: „Przedsiębiorczy harcerz” - 1.059,00 złotych

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Projekt: działalność na rzecz promocji innowacyjności wśród przedsiębiorców, którzy zajmują się sprawami technicznymi, głownie w zakresie mechaniki, automatyki i robotyki - 7.650,00 złotych

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Projekt: działanie na rzecz budowy platformy współpracy pomiędzy Politechniką Krakowską, AGH, SIMP, Klastrem Life Science a przedsiębiorcami, którzy zajmują się sprawami technicznymi, głównie w zakresie mechaniki, automatyki i robotyki - 4.575,00 złotych.

 

2012

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie akceptacji wyników konkursu ofert dot.realizacji zad.publicznego w zakresie Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym przedsiębiorczości.

 

 Wyniki konkursu:

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski

 Projekt: „Gospodarny harcerz” - 4.272 złote

 Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców

Projekt: Centrum Małej i Mikro Przedsiębiorczości – punkt informacyjno-szkoleniowy dla mikro i małych przedsiębiorców - 27.500 złotych

 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Projekt: działanie na rzecz budowy platformy współpracy pomiędzy Politechniką Krakowską, AGH, SIMP, Klastrem Life Science a przedsiębiorcami, którzy zajmują się sprawami technicznymi, głównie w zakresie mechaniki, automatyki i robotyki - 6.669 złotych

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

działalność na rzecz promocji innowacyjności wśród przedsiębiorców, którzy zajmują się sprawami technicznymi, głownie w zakresie mechaniki, automatyki i robotyki - 7.750 złotych

 

2013

 

Zarządzenie nr 2021/2013 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie w sprawie dokonania wyboru ofert w otwartym konkursie ofert 2013 zadania publicznego w zakresie: "Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości".

 

Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców na projekt: Centrum Małej i Mikro Przedsiębiorczości - punkt informacyjno-szkoleniowy dla mikro i małych przedsiębiorców - 22.739 zł.

 Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw „KRAK - BUSIBESS" na projekt: Opracowanie multimedialnego przewodnika po Krakowie promującego miasto i małopolskie MŚP - 19.341 zł.

 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich na projekt: Działalność na rzecz budowy platformy współpracy pomiędzy Politechniką Krakowską, AGH, SIMP, Klastrem Life Science a przedsiębiorcami, którzy zajmują się sprawami technicznymi, głównie w zakresie mechaniki, automatyki i robotyki. - 7.920 zł.

 

2014

 

ZARZĄDZENIE Nr 2413/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 02.09.2014 r. w sprawie dokonania wyboru ofert oraz przyznania dofinansowania ofertom wyróżnionym w konkursie dotyczącym realizacji w roku 2014 zadania publicznego w zakresie: „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój

przedsiębiorczości”.

 

 

Wyniki konkursu:

Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców - Centrum Małej i Średniej Przedsiębiorczości – punkt informacyjno szkoleniowy dla mikro i małych przedsiębiorców: 47 325,00

 

Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców - Inkubator Przedsiębiorczości Nowa Huta – opracowanie projektu: 31 550,00

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - Działanie na rzecz budowy platformy współpracy pomiędzy Politechniką Krakowską, AGH, SIMP, Klastrem Life Science a przedsiębiorcami, którzy zajmują się sprawami technicznymi, głównie w zakresie mechaniki, automatyki i robotyki: 40 950,00

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - Działanie na rzecz promocji innowacyjności wśród przedsiębiorców którzy zajmują się sprawami technicznymi, głównie w zakresie mechaniki, automatyki i robotyki: 24 310,00

 

2015

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” w roku 2015.

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w spraw sprawie dokonania wyboru ofert oraz przyznania dofinansowania ofertom wyróżnionym w konkursie dotyczącym realizacji w roku 2015 zadania publicznego w zakresie: „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

 

Wynii konkursu:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu terytorialnego i Administracji - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości: 21 374 zł.

 

Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców - Centrum Małej i Średniej Przedsiębiorczości – punkt informacyjno szkoleniowy dla mikro i małych przedsiębiorców: 40 225 zł.

 

Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców - Inkubator Przedsiębiorczości Nowa Huta: 33 607 zł.

 

Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców -Małopolska Strona Kreatywnych i Przedsiębiorczych: 10 154 zł.

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - Działanie na rzecz promocji innowacyjności wśród przedsiębiorców, którzy zajmują się sprawami technicznymi, głównie w zakresie mechaniki, automatyki i robotyki:  20 318 zł.

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - Działanie na rzecz budowy platformy współpracy pomiędzy Politechniką Krakowską, AGH, SIMP, Klastrem Life Science a przedsiębiorcami, którzy zajmują się sprawami technicznymi, głównie w zakresie mechaniki, automatyki i robotyki: 24 322 zł.

 

 2016

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” w roku 2016 oraz w sprawie ogłoszenia naboru do komisji konkursowej, której zadaniem.

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” w 2016 roku.

 

Wyniki konkursu:

 

 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Krakowie - Działanie na rzecz budowy platformy współpracy pomiędzy Politechniką Krakowską, Akademią Górniczo Hutniczą w Krakowie i Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP w Krakowie, a przedsiębiorcami, którzy zajmują się sprawami technicznymi, głównie w zakresie mechaniki, automatyki i robotyki: 21 600,00 zł.

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Krakowie - Działanie na rzecz promocji innowacyjności wśród przedsiębiorców, którzy zajmują się sprawami technicznymi, głównie w zakresie mechaniki, automatyki i robotyki: 22 176,00 zł.

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości II: 45 375,00 zł.

 

 Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców - Małopolska Strona Kreatywnych i Przedsiębiorczych: 11 150,00 zł.

 

Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców - Centrum Małej i Mikro Przedsiębiorczości- punkt informacyjno-szkoleniowy dla mikro i małych przedsiębiorców: 39 387,50 zł.

 

Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców - Inkubator Przedsiębiorczości Nowa Huta: 41 800,00 zł.

 

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa - Forum Krakowskiej Przedsiębiorczości: 14 800,00

 

 

2017

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” w roku 2017

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” w 2017 roku.

 

 

Wyniki konkursu:

  

Fundacji Małopolska Izba Samorządowa na działanie: Forum Krakowskiej Przedsiębiorczości 2.0, przyznano:  14 564,40 zł.

 

Fundacji Współpracy Polsko Ukraińskiej "U-WORK" na działanie: Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości Obcokrajowców przyznano:  40 725,60 zł.

 

Innovator's Bridge na działanieStrategy LAB Centrum Strategiczne dla startupów oraz małych i średnich przedsiębiorców. Akceleracja innowacyjnego ekosystemu Krakowa przyznano:  58 856,00 zł.

 

Krakowskiemu Parkowi Technologicznemu na działanie: Berlin Innovation Adventure przyznano: 12 854,72 zł.

 

Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych na działanie: Jak zaprojektować firmę - metoda Design Thinking w praktyce przyznano: 23 065,60 zł.

 

Stowarzyszeniu Geek Week Fest na działanie: Festiwal GEEK WEEK FEST przyznano:  22 816,00 zł.

 

Małopolskiemu Stowarzyszeniu Kupców i Przedsiębiorców na działanie: Inkubator Przedsiębiorczości Nowa Huta przyznano: 26 481,44 zł.

 

2018

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wyboru ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego pn. „Kraków dla MSP” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

 

Lista projektów, którym przyznano wsparcie:

 

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej „U-WORK” - Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości Obcokrajowców - 73 500 zł

 

Fundacja Klaster LifeScience Kraków - LivingLaby dla Zdrowego i Aktywnego Życia - 40 170 zł

 

Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców - Inkubator Przedsiębiorczości Nowa Huta - 70 644 zł

 

Fundacja Wspierająca #omgkrk - Innowacyjny Kraków 2018 - 25 000 zł

 

Kraków Miastem Startupów - Szkoła Letnia Innowacji i Przedsiębiorczości - 10 000 zł

 

Fundacja Inicjatyw Gospodarczych, Analitycznych i Technologicznych - Konferencja promująca cyfryzację, digitalizację i nowe technologie w biznesie -12 450 zł

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2018 zadania publicznego pn. „Krakowski Tydzień Startupów #startKRKup” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

 

 

Lista projektów, którym przyznano wsparcie:

 

Fundacja wspierania przedsiębiorczości „Activus Promptus” - Fundacja wspierania przedsiębiorczości „Activus Promptus” - 56 280 zł

 

Stowarzyszenie Geek Week Fest - Wsparcie festiwalu "Krakowski Tydzień Startupów #startKRKup” - 25 200 zł

 

Kraków Miastem Startupów - KRK InnoTeh Week 2018 - 37 440 zł

 

Stowarzyszenie B1 - Krakowski Tydzień Startupów #startKRKup B1 - 29 472 zł

 

Fundacja wspierania przedsiębiorczości „Activus Promptus” - Printed Conference: druk 3D w pigułce - konferencja i targi - 64 460 zł

 

Fundacja Inicjatyw Gospodarczych, Analitycznych i Technologicznych - Analityczny Startup - 9 961 zł

 

Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców - NHstartUp - warsztat mikrobiznesu dla młodych w Nowej Hucie Przyszłości - 8 330 zł

 

Fundacja Wspierająca #OMGKRK - Organizacja bliźniaczych wydarzeń "#OMGKRK Academy" i "Entrepreneur Club" - 14 100 zł

 

Fundacja Wspierająca #OMGKRK - Organizacja Konferencji "Prawo Dla Startupów" - 2 860 zł