Osoby do kontaktu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi


Ważne dokumenty:


Zarządzenie Nr 1500/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.06.2019 r. w sprawie koordynacji współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami w zakresie wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz usprawnienia przepływu informacji zewnętrznej i wewnętrznej dotyczącej tej współpracy.

 Informujemy, że w Wydziałach Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskich Jednostkach Organizacyjnych wyznaczone zostały osoby - Koordynatorzy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami w zakresie wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym wykazem

 

Koordynatorzy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i  mieszkańcami w zakresie wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego.

 

Imię i nazwisko

UMK/MJO

Telefon:

Fax:

E-mail

Barbara Maderak - Królik

Kancelaria Rady Miasta Krakowa

Telefon: 12-616-1839

Fax: 12-616-1702

E-mail: barbara.maderak@um.krakow.pl

 

Edyta Wójcik

Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa

Telefon: 12-616-1846

E-mail: Edyta.Wojcik@um.krakow.pl

 

Angelika Surówka

 

Wydział Finansowy

 

Telefon: 12-616-1550

Fax: 12 616-1311

E-mail: Angelika.Surowka@um.krakow.pl

 

Irmina Mazur-Zwolińska

Telefon: 12-616-1725

Fax: 12 616-1311

E-mail: Irmina.Mazur-Zwolinska@um.krakow.pl

 

Ewa Daszczyszak

Telefon: 12-616-5586

Fax: 12 616-1311

E-mail: Ewa.Daszczyszak@um.krakow.pl

 

Paweł Majka

Wydział ds. Przedsiębiorczości
i Innowacji

Telefon: 12-616-1717

Fax: 12-616-1717

E-mail: Pawel.Majka@um.krakow.pl

 

Agnieszka Stasiak

Telefon: 12-616-1416

Fax: 12-616-1717

E-mail: Agnieszka.Stasiak@.um.krakow.pl

 

Katarzyna Marchewczyk

Telefon: 12-616-6008

Fax: 12-616-1717

E-mail: Katarzyna.Marchewczyk@um.krakow.pl

 

Marta Kapusta - Wesołowska

Wydział ds. Turystyki

Telefon: 12-616-6062

Fax: 12-616-6056

E-mail: Marta.Kapusta-Wesolowska@um.krakow.pl

 

Agnieszka Baran

Wydział Edukacji

Telefon: 12-616-5274

Fax: 12-616-5201

E-mail: agnieszka.baran@um.krakow.pl

 

Agnieszka Paleczny

Telefon: 12-616-5195

Fax: 12-616-5201

E-mail: Agnieszka.Paleczny@um.krakow.pl

 

Ilona Gomuła

Wydział Gospodarki Komunalnej

Telefon: 12-616-8763

Fax: 12-616-8801

E-mail: Ilona.gomula@um.krakow.pl

 

Piotr Potoczek

Telefon: 12-616-8765

Fax: 12-616-8801

E-mail: piotr.potoczek@um.krakow.pl

 

Marcin Permus

Wydział Kształtowania Środowiska

Telefon:12-616-8857

Fax: 12-616-8891

e-mail: Marcin.Permus@um.krakow.pl

 

Lucyna Czyż

Telefon: 12-616-8791

Fax: 12-616-8891

E-mail: Lucyna.Czyz@um.krakow.pl

 

Joanna Gwóźdź

Wydział Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Telefon:12-616-1913

Fax: 12-616-1923

E-mail: Joanna.Gwozdz@um.krakow.pl

 

Bogusława Presz

Telefon:12-616-1914

Fax: 12-616-1923

E-mail: Boguslawa.Presz@um.krakow.pl

 

Elżbieta Rzycka

Wydział Mieszkalnictwa

Telefon: 12-616-8271

Fax: 12-616-8243

E-mail: Elzbieta.Rzycka@um.krakow.pl

 

Ryszard Pażucha

Telefon: 12-616-8247

Fax: 12-616-8243

E-mail: Ryszard.Pazucha@um.krakow.pl

 

Marek Górecki

Wydział Obsługi Urzędu

Telefon: 12-616-1286

Fax: 12-616-1202

E-mail: Marek.Gorecki@um.krakow.pl

 

Antonina Białek

Wydział Polityki Społecznej
 i Zdrowia

Telefon: 12-616- 5058

Fax: 12-616-5037

E-mail: Antonina.Bialek@um.krakow.pl

Zakres: Współpraca z Pełnomocnik Prezydenta ds. Rodziny

 

Anna Kiedik

Telefon: 12-616-7811

Fax: 12-616-5037

E-mail: Anna.Kiedik@um.krakow.pl

Zakres: koordynacja współpracy

 

Danuta Czechmanowska

Telefon: 12-616-7818

Fax: 12-616-5037

E-mail: Danuta.Czechmanowska@um.krakow.pl

Zakres: otwarte konkursy ofert, małe granty w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców, program „Otwarty Kraków”.

 

Natalia Kotyza

Telefon:12-616-7821

Fax: 12-616-5037

E-mail: Natalia.Kotyza@um.krakow.pl

Zakres: otwarte konkursy ofert, małe granty w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców, program „Otwarty Kraków”.

 

Beata Byszewska

Telefon: 12-616-5075

Fax: 12-616-5037

E-mail: Beata.Byszewska@um.krakow.pl

Zakres: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Agnieszka Markielowska

Telefon: 12-616-9786
Fax: 12-616-5037

E-mail: Agnieszka.Markielowska@um.krakow.pl

 Zakres: Referat ds. Zdrowia

Joanna Kubas

 

Wydział Sportu

Telefon: 12-616-9307

Fax: 12-616-9525

E-mail: Joanna.Kubas@um.krakow.pl

 

Elżbieta Jarczyńska

 

Telefon: 12-616-9410

Fax: 12-616-9525

E-mail: Elzbieta.Jarczynska@um.krakow.pl

 

Łukasz Kościelniak

Telefon: 12-616-9405

Fax: 12-616-9525

E-mail: Lukasz.Koscielniak@um.krakow.pl

 

Elżbieta Bielska

Wydział Spraw Administracyjnych

Telefon: 12-616-9458

Fax: 12-616-9323

E-mail: Elzbieta.Bielska@um.krakow.pl

 

Ewelina Madoń

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Telefon: 12-616-8931

 Fax: 12-616-8794

 E-mail: Ewelina.Madon@um.krakow.pl

Angelika Sałapa- Gicala

Wydział Strategii Planowania
i Monitorowania Inwestycji

Telefon:12-616-1965

Fax: 12-616-1958

E-mail: Angelika.Salapa@um.krakow.pl

 

Natalia Biernat

Telefon: 12-616-1977

 Fax: 12-616-1958

 E-mail: Natalia.Biernat@um.krakow.pl

Beata Paliś

Telefon: 12-616-1294

Fax: 12-616-1958

E-mail: Beata.Palis@um.krakow.pl

 
Agnieszka Sikora

Telefon: 12-616-1968

 Fax: 12-616-1958

 E-mail: Agnieszka.Sikora1@um.krakow.pl

Magdalena Marszałek

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty
w Krakowie

Telefon: 12-617-8848

Fax: 12-410-4390

E-mail: mmarszalek@mcoo.krakow.pl

 

Małgorzata Stachel

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
w Krakowie

Telefon: 12-411-4121 wew. 107

Fax:12- 410-5622

E-mail: ms.administracja@mcpu.krakow.pl

 

Mateusz Kasprzak

Telefon: 12-411-4121

Fax: 12-410-5622

Karolina Piechota

Zarząd Budynków Komunalnych

Telefon: 12-616-6159

Fax:12-616-6129

E-mail: karolina.piechota@zbk.krakow.pl

 

Agnieszka Domagała

 

Zarząd Infrastruktury Sportowej

 

Telefon: 12-616-6471

Fax: 12-616-6301

E-mail: adomagala@zis.krakow.pl

 

Ewa Kurdziel

Telefon: 12-616-6324

E-mail: ekurdziel@zis.krakow.pl

 

Edyta Jankowiak

Grodzki Urząd Pracy

Telefon: 12-686-8214

Fax: 12-645-1270

E-mail: jankowiak@gupkrakow.pl

 

Danuta Przybyło

Telefon: 12-686-8213

Fax: 12-645-1270

E-mail: przybylo@gupkrakow.pl

 

Karol Pytlarski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Telefon: 12-616-5476
Fax: 12-616-5428
E-mail: karol.pytlarski@mops.krakow.pl

Zakres: koordynacja współpracy.

 

Ewa Szczypczyk-Ścisło

Telefon: 12-616-5322
Fax: 12-616-5428
E-mail: ewa.szczypczyk@mops.krakow.pl

Zakres: koordynacja współpracy.

 

Anna Malanowska

Telefon: 12-616-5488
Fax: 12-616-5428
E-mail: anna.malanowska@mops.krakow.pl

Zakres: koordynacja współpracy.

 

Dorota Poręba

Telefon: 12 616 54 54
Fax: 12-616-5428
E-mail: dorota.poreba@mops.krakow.pl

Zakres: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Karolina Janik

Telefon: 12-616-5477
Fax: 12-616-5428
E-mail: karolina.janik@mops.krakow.pl

Zakres: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Ewelina Grudz

Telefon: 12-616-5332
Fax: 12-616-5428
E-mail: ewelina.grudz@mops.krakow.pl

Zakres: wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.

 

Joanna Spytkowska

Telefon: 12-616-5335
Fax: 12-616-5428
E-mail: joanna.spytkowska@mops.krakow.pl

Zakres: wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.

 

Jolanta Michalik

Telefon: 12-616-5441
Fax: 12-616-5428
E-mail: jolanta.michalik@mops.krakow.pl

Zakres: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.

 

Marta Tekieli

Telefon: 12-616-5324
Fax: 12-616-5428
E-mail: marta.tekieli@mops.krakow.pl

Zakres: wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.

 

Danuta Korda

Telefon: 12-616-5326
Fax: 12-616-5428
E-mail: danuta.korda@mops.krakow.pl

Zakres: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Katarzyna Jarosz

Telefon: 12-616-5318
Fax: 12-616-5428
E-mail: katarzyna.jarosz@mops.krakow.pl

Zakres: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (pomoc specjalistyczna dla osób starszych i niepełnosprawnych).

 

Katarzyna Bryja

Telefon: 12-616-5474
Fax: 12-616-5428
E-mail: katarzyna.bryja@mops.krakow.pl

Zakres: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (pomoc specjalistyczna dla osób starszych i niepełnosprawnych).

 

Magdalena Stręk-Zachuta

Telefon: 12-425-7557
Fax: 12-643-0706
E-mail: magdalena.strek@mops.krakow.pl

Zakres: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna (pomoc bezdomnym).

 

Anna Nakonieczna

Telefon: 12-425-7557
Fax: 12-643-0706
E-mail: anna.nakonieczna@mops.krakow.pl

Zakres: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna (pomoc bezdomnym).

 

Danuta Pająk-Bener

Telefon: 660-637-853, 660-637-855, 603-135-220
E-mail: danuta.pajak@mops.krakow.pl

Zakres: zadania zlecane podmiotom niepublicznym w ramach realizacji projektów unijnych.

 

Łukasz Hobot

Telefon: 660-637-853, 660-637-855, 603-135-220
E-mail: lukasz.hobot@mops.krakow.pl

Zakres: zadania zlecane podmiotom niepublicznym w ramach realizacji projektów unijnych.

 

 

 

 

Koordynowanie działań w zakresie współpracy samorządu Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego należy do zakresu działania Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia.