Osoby do kontaktu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi


Ważne dokumenty:


Zarządzenie Nr 1500/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.06.2019 r. w sprawie koordynacji współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami w zakresie wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz usprawnienia przepływu informacji zewnętrznej i wewnętrznej dotyczącej tej współpracy.

 

 


Informujemy, że w Wydziałach Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskich Jednostkach Organizacyjnych wyznaczone zostały osoby - Koordynatorzy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami w zakresie wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym wykazem.

 

Koordynatorzy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i  mieszkańcami w zakresie wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego.

 

l.p

Imię i nazwisko

UMK/MJO

Telefon:

Fax:

E-mail:

1.

Maria Major

Kancelaria Rady Miasta Krakowa

Telefon: 12-616-1331

Fax: 12-616-1702

E-mail: Maria.Major@um.krakow.pl

 

 2.

Edyta Wójcik

Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa

Telefon: 12-616-1846

E-mail: Edyta.Wojcik@um.krakow.pl

 

3.

Angelika Surówka

 

Wydział Finansowy

 

Telefon: 12-616-1550

Fax: 12 616-1311

E-mail: Angelika.Surowka@um.krakow.pl

 4.

Irmina Mazur-Zwolińska

Telefon: 12-616-1725

Fax: 12 616-1311

E-mail: Irmina.Mazur-Zwolinska@um.krakow.pl

 5.

Paweł Majka

Wydział ds. Przedsiębiorczości
i Innowacji

Telefon: 12-616-1717

Fax: 12-616-1717

E-mail: Pawel.Majka@um.krakow.pl

 

 6.

Agnieszka Stasiak

Telefon: 12-616-1416

Fax: 12-616-1717

E-mail: Agnieszka.Stasiak@.um.krakow.pl

 

7.

Katarzyna Marchewczyk

Telefon: 12-616-6008

Fax: 12-616-1717

E-mail: Katarzyna.Marchewczyk@um.krakow.pl

 

8.

Marta Kapusta- Wesołowska

Wydział ds. Turystyki

Telefon: 12-616-6062

Fax: 12-616-6056

E-mail: Marta.Kapusta-Wesolowska@um.krakow.pl

 

9.

Beata Batko

Wydział Edukacji

Telefon: 12-616-5252

Fax: 12-616-5201

E-mail: Beata.Batko@um.krakow.pl

 

10.

Agnieszka Paleczny

Telefon: 12-616-5195

Fax: 12-616-5201

E-mail: Agnieszka.Paleczny@um.krakow.pl

 

11.

Ilona Gomuła

Wydział Gospodarki Komunalnej

Telefon: 12-616-8763

Fax: 12-616-8801

E-mail: Ilona.gomula@um.krakow.pl

 

12.

Piotr Potoczek

Telefon: 12-616-8765

Fax: 12-616-8801

E-mail: piotr.potoczek@um.krakow.pl

 

13.

Marcin Permus

Wydział Kształtowania Środowiska

Telefon:12-616-8857

Fax: 12-616-8891

e-mail: Marcin.Permus@um.krakow.pl

 

14.

Lucyna Czyż

Telefon: 12-616-8791

Fax: 12-616-8891

E-mail: Lucyna.Czyz@um.krakow.pl

 

15.

Joanna Gwóźdź

Wydział Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Telefon:12-616-1913

Fax: 12-616-1923

E-mail: Joanna.Gwozdz@um.krakow.pl

 

16.

Bogusława Presz

Telefon:12-616-1914

Fax: 12-616-1923

E-mail: Boguslawa.Presz@um.krakow.pl

 

17.

Elżbieta Rzycka

Wydział Mieszkalnictwa

Telefon: 12-616-8271

Fax: 12-616-8243

E-mail: Elzbieta.Rzycka@um.krakow.pl

 

18.

Ryszard Pażucha

Telefon: 12-616-8247

Fax: 12-616-8243

E-mail: Ryszard.Pazucha@um.krakow.pl

 

19.

Marek Górecki

Wydział Obsługi Urzędu

Telefon: 12-616-1286

Fax: 12-616-1202

E-mail: Marek.Gorecki@um.krakow.pl

 

20.

Agnieszka Kaczor

Wydział Polityki Społecznej
 i Zdrowia

Telefon: 12-616- 1981

Fax: 12-616-5037

E-mail: Agnieszka.Kaczor@um.krakow.pl

Zakres: Współpraca z Pełnomocnik Prezydenta ds. Rodziny

 

21.

Anna Kiedik

Telefon: 12-616-7811

Fax: 12-616-5037

E-mail: Anna.Kiedik@um.krakow.pl

Zakres: koordynacja współpracy

 

22.

Danuta Czechmanowska

Telefon: 12-616-7818

Fax: 12-616-5037

E-mail: Danuta.Czechmanowska@um.krakow.pl

Zakres: otwarte konkursy ofert, małe granty w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców, program „Otwarty Kraków”.

 

23.

Natalia Kotyza

Telefon:12-616-7821

Fax: 12-616-5037

E-mail: Natalia.Kotyza@um.krakow.pl

Zakres: otwarte konkursy ofert, małe granty w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców, program „Otwarty Kraków”.

 

24.

Beata Byszewska

Telefon: 12-616-5075

Fax: 12-616-5037

E-mail: Beata.Byszewska@um.krakow.pl

Zakres: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

25.

Agnieszka Markielowska

Telefon: 12-616-9786
Fax: 12-616-5037

E-mail: Agnieszka.Markielowska@um.krakow.pl

 Zakres: Referat ds. Zdrowia

26.

Joanna Kubas

 

Wydział Sportu

Telefon: 12-616-9307

Fax: 12-616-9525

E-mail: Joanna.Kubas@um.krakow.pl

 

27.

Elżbieta Jarczyńska

 

Telefon: 12-616-9410

Fax: 12-616-9525

E-mail: Elzbieta.Jarczynska@um.krakow.pl

 

28.

Łukasz Kościelniak

Telefon: 12-616-9405

Fax: 12-616-9525

E-mail: Lukasz.Koscielniak@um.krakow.pl

 

29.

Elżbieta Bielska

Wydział Spraw Administracyjnych

Telefon: 12-616-9458

Fax: 12-616-9323

E-mail: Elzbieta.Bielska@um.krakow.pl

 

30.

Angelika Sałapa- Gicala

Wydział Strategii Planowania
i Monitorowania Inwestycji

Telefon:12-616-1965

Fax: 12-616-1958

E-mail: Angelika.Salapa@um.krakow.pl

 

31.

Natalia Biernat

Telefon: 12-616-1977

 Fax: 12-616-1958

 E-mail: Natalia.Biernat@um.krakow.pl

32. Beata Paliś

Telefon: 12-616-1294

Fax: 12-616-1958

E-mail: Beata.Palis@um.krakow.pl

 

33.

Magdalena Marszałek

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty
w Krakowie

Telefon: 12-617-8848

Fax: 12-410-4390

E-mail: mmarszalek@mcoo.krakow.pl

 

34.

Małgorzata Stachel

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
w Krakowie

Telefon: 12-411-4121 wew. 107

Fax:12- 410-5622

E-mail: ms.administracja@mcpu.krakow.pl

 

35.

Mateusz Kasprzak

Telefon: 12-411-4121

Fax: 12-410-5622

36.

Karolina Piechota

Zarząd Budynków Komunalnych

Telefon: 12-616-6159

Fax:12-616-6129

E-mail: karolina.piechota@zbk.krakow.pl

 

37.

Agnieszka Domagała

 

Zarząd Infrastruktury Sportowej

 

Telefon: 12-616-6471

Fax: 12-616-6301

E-mail: adomagala@zis.krakow.pl

 

38.

Ewa Kurdziel

Telefon: 12-616-6324

E-mail: ekurdziel@zis.krakow.pl

 

39.

Edyta Jankowiak

Grodzki Urząd Pracy

Telefon: 12-686-8214

Fax: 12-645-1270

E-mail: jankowiak@gupkrakow.pl

 

40.

Danuta Przybyło

Telefon: 12-686-8213

Fax: 12-645-1270

E-mail: przybylo@gupkrakow.pl

 

41.

Karol Pytlarski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Telefon: 12-616-5476
Fax: 12-616-5428
E-mail: karol.pytlarski@mops.krakow.pl

Zakres: koordynacja współpracy.

 

42.

Ewa Szczypczyk-Ścisło

Telefon: 12-616-5322
Fax: 12-616-5428
E-mail: ewa.szczypczyk@mops.krakow.pl

Zakres: koordynacja współpracy.

 

43.

Anna Malanowska

Telefon: 12-616-5488
Fax: 12-616-5428
E-mail: anna.malanowska@mops.krakow.pl

Zakres: koordynacja współpracy.

 

44.

Dorota Poręba

Telefon: 12 616 54 54
Fax: 12-616-5428
E-mail: dorota.poreba@mops.krakow.pl

Zakres: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

45.

Karolina Tłustochowicz

Telefon: 12-616-5477
Fax: 12-616-5428
E-mail: karolina.tlustochowicz@mops.krakow.pl

Zakres: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

46.

Ewelina Grudz

Telefon: 12-616-5332
Fax: 12-616-5428
E-mail: ewelina.grudz@mops.krakow.pl

Zakres: wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.

 

47.

Joanna Spytkowska

Telefon: 12-616-5335
Fax: 12-616-5428
E-mail: joanna.spytkowska@mops.krakow.pl

Zakres: wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.

 

48.

Jolanta Michalik

Telefon: 12-616-5441
Fax: 12-616-5428
E-mail: jolanta.michalik@mops.krakow.pl

Zakres: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.

 

49.

Kinga Tondera-Zabijak

Telefon: 12-616-5324
Fax: 12-616-5428
E-mail: kinga.tondera@mops.krakow.pl

Zakres: wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.

 

50.

Danuta Korda

Telefon: 12-616-5326
Fax: 12-616-5428
E-mail: danuta.korda@mops.krakow.pl

Zakres: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

51.

Katarzyna Jarosz

Telefon: 12-616-53-18
Fax: 12-616-5428
E-mail: katarzyna.jarosz@mops.krakow.pl

Zakres: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (pomoc specjalistyczna dla osób starszych i niepełnosprawnych).

 

52.

Anna Dąbrowska-Badula

Telefon: 12-616-5304
Fax: 12-616-5428
E-mail: anna.dabrowska@mops.krakow.pl

Zakres: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (pomoc specjalistyczna dla osób starszych i niepełnosprawnych).

 

53.

Katarzyna Bryja

Telefon: 12-616-5474
Fax: 12-616-5428
E-mail: katarzyna.bryja@mops.krakow.pl

Zakres: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (pomoc specjalistyczna dla osób starszych i niepełnosprawnych).

 

54.

Magdalena Stręk-Zachuta

Telefon: 12-425-7557
Fax: 12-616-5428
E-mail: magdalena.strek@mops.krakow.pl

Zakres: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna (pomoc bezdomnym).

 

55.

Anna Wawrzynek

Telefon: 12-425-75 57
Fax: 12-616-5428
E-mail: anna.wawrzynek@mops.krakow.pl

Zakres: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna (pomoc bezdomnym).

 

56.

Danuta Pająk-Bener

Telefon: 660-637-853, 660-637-855, 603-135-220
E-mail: danuta.pajak@mops.krakow.pl

Zakres: zadania zlecane podmiotom niepublicznym w ramach realizacji projektów unijnych.

 

57.

Łukasz Hobot

Telefon: 660-637-853, 660-637-855, 603-135-220
E-mail: lukasz.hobot@mops.krakow.pl

Zakres: zadania zlecane podmiotom niepublicznym w ramach realizacji projektów unijnych.

 

 

 

 

Koordynowanie działań w zakresie współpracy samorządu Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego należy do zakresu działania Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia.