Osoby do kontaktu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi


Ważne dokumenty:


Zarządzenie Nr 3010/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10.11.2017 r. w sprawie koordynacji współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami w zakresie wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz usprawnienia przepływu informacji zewnętrznej i wewnętrznej dotyczącej tej współpracy.

 


Informujemy, że w Wydziałach Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskich Jednostkach Organizacyjnych wyznaczone zostały osoby - Koordynatorzy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami w zakresie wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym wykazem.

 

lp.

Imię nazwisko

Wydział /jednostka

Telefon
Fax

E-mail

1.

Agnieszka Kaczor

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny

Telefon: 12 616 19 81
E-mail: Agnieszka.Kaczor@um.krakow.pl

2.

Beata Byszewska Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Telefon: 12 616 50 75
Fax: 12 616 50 27
E-mail: Beata.Byszewska@um.krakow.pl

3.

Małgorzata Szmer Biuro ds. Ochrony Zdrowia Telefon: 12 616 97 86
Fax: 12 616 94 86
E-mail: Malgorzata.Szmer@um.krakow.pl

4.

Angelika Sałapa-Gicala Biuro Funduszy Europejskich Telefon: 12 616 19 65
Fax: 12 616 19 58
E-mail: Angelika.Salapa@um.krakow.pl

5.

Agnieszka Sikora

 


Grzegorz Grzybczyk /w zastępstwie/

Telefon: 12 616 19 68
Fax: 12 616 19 58
E-mail: Agnieszka.Sikora1@um.krakow.pl


Telefon: 12 616 19 78
Fax: 12 616 19 58
E-mail: Grzegorz.Grzybczyk@um.krakow.pl

6.

Robert Urbanik Biuro Planowania Przestrzennego Telefon: 12 616 85 38
Fax: 12 616 85 43
E-mail: Robert.Urbanik@um.krakow.pl

7.

Maria Major Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic

Telefon: 12 616 13 31
Fax: 12 616 17 40
E-mail: Maria.Major@um.krakow.pl

8.

Ewelina Madoń Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Telefon: 12 616 89 31
Fax: 12 616 89 61
E-mail: Ewelina.Madon@um.krakow.pl

9.

Beata Batko Wydział Edukacji

Telefon: 12 616 52 52
Fax: 12 616 52 01
E-mail: Beata.Batko@um.krakow.pl

10.

Dominika Kaszuba Telefon: 12 616 51 09
Fax: 12 616 52 01
E-mail: Dominika.Kaszuba@um.krakow.pl

11.

Ilona Gomuła Wydział Gospodarki Komunalnej Telefon: 12  616 87 63
E-mail: Ilona.Gomuła@um.krakow.pl

12.

Piotr Potoczek Telefon: 12  616 87 65
E-mail: Piotr.Potoczek@um.krakow.pl

13.

Marta Kapusta-Wesołowska Wydział Promocji i Turystyki Telefon: 12 616 60 62
Fax: 12 616 60 56
E-mail: Marta.Kapusta-Wesolowska@um.krakow.pl

14.

Dominika Witkowicz
/w zastępstwie/
Telefon: 12 616 19 46
Fax: 12 616 60 56
E-mail: Dominika.Witkowicz@um.krakow.pl
15. Jolanta Zając Wydział Kształtowania Środowiska  Telefon: 12 616 88 05
Fax: 12 616 88 91
E-mail: Jolanta.Zajac@um.krakow.pl

16.

Lucyna Czyż Telefon: 12 616 87 91
Fax: 12 616 88 91
E-mail: Lucyna.Czyz@um.krakow.pl

17.

Joanna Gwóźdź Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Telefon: 12 616 19 13
Fax: 12 616 19 23
E-mail: Joanna.Gwozdz@um.krakow.pl
18.

Bogusława Presz
/w zastępstwie/

Telefon: 12 616 19 14
Fax: 12 616 19 23
E-mail: Boguslawa.Presz@um.krakow.pl

19.

Elżbieta Rzycka Wydział Mieszkalnictwa Telefon: 12 616 82 71
Fax: 12 616 82 43
E-mail: Elzbieta.Rzycka@um.krakow.pl

20.

Ryszard Pażucha Telefon: 12 616 82 47
Fax: 12 616 82 43
E-mail: Ryszard.Pazucha@um.krakow.pl

21.

Marek Górecki Wydział Obsługi Urzędu Telefon: 12 616 12 86
Fax: 12 616 17 26
E-mail: Marek.Gorecki@um.krakow.pl

22.

Paweł Majka

 

Wydział Rozwoju Miasta
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Telefon: 12 616 15 62
Fax: 12 616 17 17
E-mail: Pawel.Majka@um.krakow.pl
23. Agnieszka Stasiak /w zastępstwie/ Telefon: 12 616 14 16
Fax: 12 616 17 17
E-mail: Agnieszka.Stasiak@um.krakow.pl

24.

Joanna Kubas Wydział Sportu Telefon: 12 616 93 07
Fax: 12 616 95 25
E-mail: Joanna.Kubas@um.krakow.pl

25.

Maria Gołąb-Lach Telefon: 12 616 94 09
Fax: 12 616 95 25
E-mail: Maria.Golab-Lach@um.krakow.pl

26.

Elżbieta Jarczyńska Telefon: 12 616 94 10
Fax: 12 616 95 25
E-mail: Elzbieta.Jarczynska@um.krakow.pl

27.

Łukasz Kościelniak Telefon: 12 616 94 05
Fax: 12 616 95 25
E-mail: Lukasz.Koscielniak@um.krakow.pl

28.

Elżbieta Bielska Wydział Spraw Administracyjnych Telefon: 12 616 94 34
Fax: 12 616 93 27
E-mail: Elzbieta.Bielska@um.krakow.pl

29.

Marek Jachowicz Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Telefon: 12 616 78 07
E-mail: Marek.Jachowicz@um.krakow.pl

30.

Bożena Opach Telefon: 12 616 78 06
E-mail: Bozena.Opach@um.krakow.pl
31. Agnieszka Kaczor Wydział Spraw Społecznych Telefon: 12 616 19 81
E-mail: Agnieszka.Kaczor@um.krakow.pl
32. Antonina Białek /w zastępstwie/ Telefon: 12 616 52 62
E-mail: Antonina.Bialek@um.krakow.pl

33.

Edyta Jankowiak Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Telefon: 12 68 68 213
E-mail: jankowiak@gupkrakow.pl

34.

Małgorzata Stachel Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie Telefon: 12 411 41 21 wew. 107
Fax: 12 410 56 22
E-mail: ms.administracja@mcpu.krakow.pl
35. Mateusz Kasprzak Telefon: 12 411 41 21
Fax: 12 410 56 22
E-mail:
36. Karol Pytlarski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Telefon: 12 616 54 76
Fax: 12 616 54 28
E-mail: karol.pytlarski@mops.krakow.pl

Zakres: koordynacja współpracy.

37. Ewa Szczypczyk-Ścisło

Telefon: 12 616 53 22
Fax: 12 616 54 28
E-mail: ewa.szczypczyk@mops.krakow.pl

Zakres: koordynacja współpracy.

38. Anna Malanowska

Telefon: 12 616 54 88
Fax: 12 616 54 28
E-mail: anna.malanowska@mops.krakow.pl

Zakres: koordynacja współpracy.

39. Dorota Poręba

Telefon: 12 616 54 54
Fax: 12 616 54 28
E-mail: dorota.poreba@mops.krakow.pl

Zakres: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

40. Ewelina Grudz

Telefon: 12 616 53 32
Fax: 12 616 54 28
E-mail: ewelina.grudz@mops.krakow.pl

Zakres: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

41. Joanna Spytkowska

Telefon: 12 616 53 35
Fax: 12 616 54 28
E-mail: joanna.spytkowska@mops.krakow.pl

Zakres: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

42. Agnieszka Janik

Telefon: 12 616 53 37
Fax: 12 616 54 28
E-mail: agnieszka.janik@mops.krakow.pl

Zakres: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

43. Kinga Tondera-Zabijak

Telefon: 12 616 53 24
Fax: 12 616 54 28
E-mail: kinga.tondera@mops.krakow.pl

Zakres: wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.

44. Artur Sajak

Telefon: 12 616 54 89
Fax: 12 616 54 28
E-mail: artur.sajak@mops.krakow.pl

Zakres: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

45. Katarzyna Jarosz

Telefon: 12 616 53 18
Fax: 12 616 54 28
E-mail: katarzyna.jarosz@mops.krakow.pl

Zakres: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (pomoc specjalistyczna dla osób starszych i niepełnosprawnych).

46. Anna Dąbrowska - Badula

Telefon: 12 616 53 04
Fax: 12 616 54 28
E-mail: anna.dabrowska@mops.krakow.pl

Zakres: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (pomoc specjalistyczna dla osób starszych i niepełnosprawnych).

47. Katarzyna Bryja

Telefon: 12 616 54 74
Fax: 12 616 54 28
E-mail: katarzyna.bryja@mops.krakow.pl

Zakres: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (pomoc specjalistyczna dla osób starszych i niepełnosprawnych).

48. Krystyna Placek

Telefon: 12 616 54 06
Fax: 12 616 54 28
E-mail: krystyna.placek@mops.krakow.pl

Zakres: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

49. Magdalena Stręk - Zachuta

Telefon: 12 425 75 57
Fax: 12 643 07 06
E-mail: magdalena.strek@mops.krakow.pl

Zakres: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna, (pomoc bezdomnym).

50. Danuta Pająk- Bener

Telefon: 660-637-853, 660-637-855, 603-135-220
E-mail: danuta.pajak@mops.krakow.pl

Zakres: zadania zlecane podmiotom niepublicznym w ramach realizacji projektów unijnych.

51. Łukasz Hobot

Telefon: 660-637-853, 660-637-855, 603-135-220
E-mail: lukasz.hobot@mops.krakow.pl

Zakres: zadania zlecane podmiotom niepublicznym w ramach realizacji projektów unijnych.

52.

Agnieszka Biernat Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Telefon: 12 616 63 50
Fax: 12 616 63 01
E-mail: abiernat@zis.krakow.pl

53.

Karolina Piechota Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie Telefon: 12 616 61 59
E-mail: karolina.piechota@zbk.krakow.pl

54.

Marek Tomczak Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Telefon: 12 617 88 48
Fax: 12 617 88 82
E-mail: mtomczak@zeo.krakow.pl

 

Koordynowanie działań w zakresie współpracy samorządu Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego należy do zakresu działania Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych.