Centrum Obywatelskie Centrum C 10


Od 1 marca 2020 do 31 grudnia 2021 zadanie publiczne pn. "Centrum Obywatelskie Centrum C 10" finansowane jest ze środków Miasta Krakowa i realizowane przez Fundację Instytut Polityk Publicznych.

Główne cele: to wzrost zaangażowania obywatelskiego mieszkanek i mieszkańców Krakowa oraz zwiększenie skuteczności grup nieformalnych i organizacji pozarządowych w realizacji ich misji w ogólnodostępnej i przyjaznej przestrzeni poprzez:

• bezpłatne udostępnianie przestrzeni do pracy/spotkań/warsztatów/konferencji,

• wsparcie administracyjne (dostęp do telefonu i internetu, możliwość przechowywania dokumentów),

• dostęp do bazy wiedzy i różnego rodzaju publikacji,

• możliwość udziału w warsztatach i szkolenia, również liderskich,

• dostęp do bezpłatnego doradztwa w zakresie: prowadzenia i rozwoju organizacji pozarządowej czy prowadzenia grupy nieformalne; pozyskiwania środków finansowych: przygotowywania wniosków projektowych o środki lokalne, regionalne i ogólnopolskie oraz krajowe i zagraniczne; realizacji i rozliczania projektów, wsparcia projektowego, pomocy w przygotowaniu wniosków (inicjatywa lokalna, budżet obywatelski); realizacji projektów w tym rozwiązywania problemów i rozliczenia,

• możliwość skorzystania z nieodpłatnego wsparcie prawnego,

• udział w moderowanych spotkaniach tematycznych i branżowych, akcjach informacyjno-promocyjnych, cyklicznych spotkaniach Aktywnych Mieszkańców, międzypokoleniowych spotkaniach integracyjnych,

• możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk,

• ankietyzację i badanie oczekiwań: NGO, grup nieformalnych, mieszkańców Krakowa w celu dostosowywania oferty Centrum Obywatelskiego do realnych potrzeb jego beneficjentów.

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty Centrum Obywatelskie Centrum C 10 oraz do zapoznania się z Regulaminem funkcjonowania Centrum dostępnym pod adresem: c10.krakow.pl.

 

Kontakt:

Centrum Obywatelskie Centrum C 10

os. Centrum C 10 (wejście od Al. Przyjaźni)

31-931 Kraków

tel. 578 562 000

e-mail: c10@ipp.expert

 

Godziny otwarcia:

 

• poniedziałek: 13.00–20.00

• wtorek: 08.00-15.00

• środa: 13.00-20.00

• czwartek: 13.00–20.00

• piątek: 08.00-15.00

• III sobota miesiąca: 08.00-15.00

 

Zapraszamy do odwiedzenia portalu "Centrum Obywatelskie Centrum C 10"
Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20


Od 18 lutego 2019 do 31 grudnia 2020 zadanie publiczne pn. „Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20” finansowane jest ze środków Miasta Krakowa i realizowane przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS.

 

Główny celem realizacji zadania jest zapewnienie kompleksowego wsparcia infrastrukturalnego i merytorycznego dla rozwoju działalności społecznej i obywatelskiej w Krakowie oraz wzmocnienie współpracy wewnątrz i międzysektorowej w zakresie działań na rzecz Krakowian. W ramach Centrum obywatelskiego zarówno organizacje pozarządowe jak i mieszkańcy Krakowa skorzystać mogą z szeregu działań takich jak seminaria, szkolenia, doradztwo, grupy robocze, coaching, mentoring, baza lokalowa, baza wiedzy, pośrednictwo wolontariatu, wizyty studyjne czy różnorakie wydarzenia.

 

Wszystko to po to aby wzmocnić kompetencyjnie, merytorycznie, organizacyjnie podmioty i osoby, chcące działać na rzecz Krakowa i jego mieszkańców. Działania mają charakter zarówno wspierający dla podmiotów już doświadczonych jak też inkubujący dla tych, które poza pomysłem i chęciami nie mają narzędzi to realizacji inicjatyw.

 

Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20:


1. Stwarza ogólnodostępną przyjazną przestrzeń do działań społecznych i obywatelskich.

2. Zapewnienia stałe, bezpłatne wsparcie edukacyjne osobom zaangażowanym w działalność społeczną, w tym liderom środowiskowym i przedstawicielom grup nieformalnych.

3. Integruje krakowskie środowisko organizacji pozarządowych i rozwija współpracę międzysektorową.

4. Wspiera zaangażowanie społecznego i aktywności obywatelskie mieszkańców Krakowa.

5. Promuje wolontariat i dalszy rozwój skutecznych narzędzi angażowania mieszkańców w działalność organizacji społecznych.

6. Przyczynia się do wzrostu skuteczności wymiany informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w działalność społeczną oraz promocja narzędzi współpracy.

 

Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych, mieszkańców Krakowa bądź grup nieformalnych działających bądź chcących działać na rzecz Krakowa i jego mieszkańców.

________________________________________

Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS - realizator zadania publicznego pn. "Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20" - zaprasza do korzystania z oferty Centrum

(stadion miejski im. Henryka Reymana, ul. Reymonta 20).

 

Kontakt:

Centrum Obywatelskie

ul. Reymonta 20 (budynek Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana)

30-059 Kraków

I piętro, pokój 39

tel. 669 528 381

e-mail: centrum@krafos.pl

 

Godziny otwarcia:


• poniedziałek: 13.00–20.00

• wtorek: 09.00-16.00

• środa: 13.00-20.00

• czwartek: 13.00–20.00

• piątek: 09.00-16.00

• II sobota miesiąca: 09.00-16.00

 

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia portalu "Centrum Obywatelskie"