Alfabetyczna lista planów sporządzanych
Dział zawiera informacje na temat aktualnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Krakowie
Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać z aktywnej mapy z planami sporządzanymiPrzekierowanie do aktywnej mapy z planami sporządzanymi
      Przekierowanie do alfabetycznej listy planów uchwalonych - oczekujących na wejście w życieLista planów uchwalonych (oczekujących na wejście w życie)


 
|  A-B  |  C-D  |
  E-F  |  G-H  |  I-J  |  K-Ł  |  M-N  |  O-P  |  R-S  |  T-U  |  W-Ż  |


SPORZĄDZANE miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

       A-B
 1. Przekierowanie do strony planu BAGRYBAGRY   (Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu do dnia 13 września 2019 r.)

 2.  
  C-D 3.  
  G-H


 4.  
  K-Ł


 5.  
  M-N


 6. Przekierowanie do strony planu MORELOWAMORELOWA    7. Przekierowanie do strony planu MYDLNIKIMYDLNIKI   
 8.  
  O-P 9. Przekierowanie do strony planu OLSZAOLSZA   10. Przekierowanie do strony planu PIASEKPIASEK  
 11. Przekierowanie do strony planu PODKAMYKPODKAMYK    
   
  R-S 12.   13.  

 14.  
 15. Przekierowanie do strony planu SKOTNIKI - PÓŁNOCSKOTNIKI - PÓŁNOC    (Składanie uwag do projektu planu do dnia 20 września 2019 r.)
 16. Przekierowanie do strony planu STRZELNICA - SIKORNIKSTRZELNICA - SIKORNIK  (Składanie uwag do projektu planu do dnia 17 września 2019 r.)
   
  W-Ż 17. Przekierowanie do strony planu ZAKOLE WISŁYZAKOLE WISŁY   (Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu do dnia 16 września 2019 r.)
 18. Przekierowanie do strony planu ŻABINIECŻABINIEC   
   


Strona Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne

 

Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2005-04-01
Data publikacji:
2005-04-01
Data aktualizacji:
2019-09-11