Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową jak i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian
2019-03-19 XII sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana XII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 27 marca 2019 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian
2019-03-15 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STRZELNICA - SIKORNIK" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 25 marca 2019 r.  (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2019-03-14 Informacja z zakresu planowania przestrzennego

W dniu 13 marca 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła dwie uchwały w sprawie przystąpień do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "PIASEK""WESOŁA - ZACHÓD" oraz odbyła pierwsze czytania projektów uchwał w sprawie uchwaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA", "FREDRY - SZKOŁA""REJON ULICY KOSZYKARSKIEJ".

Metka i dziennik zmian

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej, XIX już edycji konkursu o honorowy tytuł „Przyjaciel Sportu”.

Metka i dziennik zmian

Urząd Miasta Krakowa poszukuję osób chętnych do pracy w charakterze rachmistrza spisowego. Przedmiotem spisu z natury jest populacja kotów wolno żyjących na terenie Krakowa.

Metka i dziennik zmian
2019-03-13 Informacja z zakresu planowania przestrzennego

Od dnia 13 marca 2019 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC PODŁUŻNEJ I PYLNEJ" (-> Odnośnik do strony planu)

Metka i dziennik zmian
2019-03-11 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BAGRY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 11 marca do 8 kwietnia 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2019-03-04 Ostateczne listy mieszkaniowe na rok 2018

Wydział Mieszkalnictwa UMK informuje, że Prezydent Miasta Krakowa w dniu 1 marca 2019 r. wydał Zarządzenie nr 453/2019 w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości ostatecznych list mieszkaniowych na rok 2018 w tym również z tytułu zamiany lokali.

Metka i dziennik zmian

Termin składania ofert upływa 21 marca 2019 r.

Metka i dziennik zmian

Konferencja „Mentoring w szkole – perspektywy rozwoju”, odbędzie się 27. marca 2019 r. (środa) w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4, sala Portretowa. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. "Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3".

Metka i dziennik zmian

Od dnia 4 marca 2019 r. każda osoba uprawniona do posiadania dowodu osobistego będzie mogła złożyć wniosek o wydanie nowego e-dowodu.

Metka i dziennik zmian

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2019 r.

Metka i dziennik zmian

Rusza kolejna edycja projektu "Sztuka do Rzeczy - design w Krakowie".

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, obejmujące termomodernizację budynków, realizowaną na zasadach określonych w Programie termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa, przyjętego uchwałą Nr CII/2657/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. z późniejszymi zmianami, zwanej dalej uchwałą.

Czas trwania naboru: od 1 lutego do 29 marca 2019 r.

Metka i dziennik zmian

Termin realizacji projektów: 12 października lub noc z 12 na 13 października 2019 roku.

Termin zgłaszania ofert upływa w 29 marca 2019 r.

Metka i dziennik zmian
2018-12-21 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW DO STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Termin składania wniosków do dnia 1 kwietnia 2019 r.
Sposoby składania wniosków do Studium opisane zostały w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)