Alfabetyczna lista planów sporządzanych
Dział zawiera informacje na temat aktualnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Krakowie
Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać z aktywnej mapy z planami sporządzanymiPrzekierowanie do aktywnej mapy z planami sporządzanymi
      Przekierowanie do alfabetycznej listy planów uchwalonych - oczekujących na wejście w życieLista planów uchwalonych (oczekujących na wejście w życie)


 
|  A-B  |  C-D  |
  E-F  |  G-H  |  I-J  |  K-Ł  |  M-N  |  O-P  |  R-S  |  T-U  |  W-Z  |


SPORZĄDZANE miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

       A-B
 1. Przekierowanie do strony planu BODZÓW - REJON ULICY WIDŁAKOWEJBODZÓW - REJON ULICY WIDŁAKOWEJ  (Przekazany pod obrady Rady Miasta Krakowa do uchwalenia) 2.  
  C-D


 3. Przekierowanie do strony planu CZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJCZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJ  (Przekazany pod obrady Rady Miasta Krakowa do uchwalenia)

 4. Przekierowanie do strony planu DĘBNIKI IIDĘBNIKI II   (Termin składania wniosków do planu do dnia 30 maja 2018 r.) 5. Przekierowanie do strony planu DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWADLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA   (Termin składania uwag do dnia 25 maja 2018 r.)


 6.  
  G-H 7. Przekierowanie do strony planu GEN. BORA-KOMOROWSKIEGO - REJON KONCENTRACJI USŁUGGEN. BORA-KOMOROWSKIEGO - REJON KONCENTRACJI USŁUG  (Przekazany pod obrady Rady Miasta Krakowa do uchwalenia)


 8.  
  K-Ł
 9.  
  M-N

 10.  
  O-P 11. Przekierowanie do strony planu OBSZAR ŁĄKOWY - REJON ULICY TYNIECKIEJOBSZAR ŁĄKOWY - REJON ULICY TYNIECKIEJ  (Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu do dnia 30 maja 2018 r.)

 12. Przekierowanie do strony planu PRĄDNIK CZERWONY - WSCHÓDPRĄDNIK CZERWONY - WSCHÓD  (Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu do dnia 25 maja 2018 r.)

   
  R-S
 13.  


 14.  


 15.  

 16. Przekierowanie do strony planu STARY BIEŻANÓWSTARY BIEŻANÓW   (Termin składania uwag do dnia 22 maja 2018 r.)


 17.  
  T-U 18. Przekierowanie do strony planu TONIE - JURAJSKATONIE - JURAJSKA   (Przekazany pod obrady Rady Miasta Krakowa do uchwalenia) 19. Przekierowanie do strony planu TONIE - ŁĄKITONIE - ŁĄKI   (Przekazany pod obrady Rady Miasta Krakowa do uchwalenia)

   
  W-Z
 20.  


Strona Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne