Alfabetyczna lista planów sporządzanych
Dział zawiera informacje na temat aktualnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Krakowie
Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać z aktywnej mapy z planami sporządzanymiPrzekierowanie do aktywnej mapy z planami sporządzanymi
      Przekierowanie do alfabetycznej listy planów uchwalonych - oczekujących na wejście w życieLista planów uchwalonych (oczekujących na wejście w życie)


 
|  A-B  |  C-D  |
  E-F  |  G-H  |  I-J  |  K-Ł  |  M-N  |  O-P  |  R-S  |  T-U  |  W-Ż  |


SPORZĄDZANE miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

       A-B
 1. Przekierowanie do strony planu BAGRYBAGRY  


 2. Przekierowanie do strony planu BIELANYBIELANY   (Składania wniosków do dnia 28 czerwca 2019 r.)

 3.  
  C-D

 4. Przekierowanie do strony planu CZYŻYNY - AWFCZYŻYNY - AWF   (Projekt przekazany pod obrady RMK do uchwalenia)
 5.  
  G-H


 6.  
  K-Ł
 7. Przekierowanie do strony planu KLEPARZKLEPARZ    (Wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 21 maja do 18 czerwca 2019 r.)
 8. Przekierowanie do strony planu KOMBINATKOMBINAT   (Składanie wniosków do dnia 14 czerwca 2019 r.)


 9. Przekierowanie do strony planu LINDEGOLINDEGO    (Składania wniosków do dnia 5 lipca 2019 r.) 10. Przekierowanie do strony planu ŁOWIŃSKIEGOŁOWIŃSKIEGO   (Składanie wniosków do dnia 14 czerwca 2019 r.)
   
  M-N
 11. Przekierowanie do strony planu MISTRZEJOWICE - POŁUDNIEMISTRZEJOWICE - POŁUDNIE   (Składanie uwag do dnia 24 maja 2019 r.)
 12. Przekierowanie do strony planu MORELOWAMORELOWA   (Składania wniosków do dnia 5 lipca 2019 r.) 13. Przekierowanie do strony planu MYDLNIKIMYDLNIKI    (Składania wniosków do dnia 28 czerwca 2019 r.)
 14. Przekierowanie do strony planu NOWE MIASTONOWE MIASTO   (Składania wniosków do dnia 12 lipca 2019 r.) 15. Przekierowanie do strony planu NOWY ŚWIATNOWY ŚWIAT   (Składanie wniosków do dnia 31 maja 2019 r.)
   
  O-P 16. Przekierowanie do strony planu OLSZAOLSZA  

 17. Przekierowanie do strony planu OSIEDLE PODWAWELSKIEOS. WIDOK   (Składania wniosków do dnia 5 lipca 2019 r.)
 18. Przekierowanie do strony planu PIASEKPIASEK   (Składanie wniosków do dnia 31 maja 2019 r.)
 19. Przekierowanie do strony planu PODKAMYKPODKAMYK    (Składanie wniosków do dnia 28 czerwca 2019 r.)
   
  R-S 20.   21.  

 22.  
 23.  
  W-Ż
 24. Przekierowanie do strony planu WESOŁA - ZACHÓDWESOŁA - ZACHÓD   (Składanie wniosków do dnia 31 maja 2019 r.) 25. Przekierowanie do strony planu WIEDEŃSKAWIEDEŃSKA   (Składania wniosków do dnia 5 lipca 2019 r.)
 26. Przekierowanie do strony planu WOLA JUSTOWSKA - HAMERNIAWOLA JUSTOWSKA - HAMERNIA    (Składania wniosków do dnia 5 lipca 2019 r.)
 27. Przekierowanie do strony planu ŻABINIECŻABINIEC    (Składanie wniosków do dnia 28 czerwca 2019 r.)
   


Strona Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne