Wersja dokumentu z dnia 2018-04-11 15:17:58

Polityki...

 

Polityki... Dział obejmuje szczegółowe zadania Gminy Miejskiej Kraków, związane z poszczególnymi aspektami funkcjonowania miasta m.in. z: bezpieczeństwem publicznym, gospodarką komunalną, edukacją, planami inwestycyjnymi Gminy Miejskiej Kraków, przedsiebiorczością i rozwojem miasta, kulturą, mieszkalnictwem, ochroną środowiska, polityką społeczną, pomocą społeczną, turystyką, sportem, współpracą międzynarodową i krajową, zdrowiem. Zadania te wpisują się w długofalową Strategię Rozwoju Miasta, Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krakowa oraz założenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa.

Prezentowane moduły tematyczne zawierają:
Polityki...- uregulowania prawne tj. uchwały RMK, Zarządzenia Prezydenta, które stanowią podstawę prawną do podjęcia przez Gminę konkretnych działań w danej dziedzinie m.in. Program Strategiczny Promocji Miasta Krakowa na lata 2016-2022, Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2014-2020;
- dokumenty, które określają sposób i zakres realizacji wyznaczonych zadań m.in. Program Poprawy Bezpieczeństwa  dla Miasta Krakowa "Bezpieczny Kraków", Polityka Transportowa dla Miasta Krakowa na lata 2016 - 2025, Powiatowy program działania na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2015-2018, Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta;
- sprawozdania z realizacji przyjętych programów i planów;
- informacje o zasadach i formach pomocy ze strony Miasta w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców m.in. w zakresie systemu pomocy społecznej, dofinansowań, nagród i stypendiów (m.in. dofinansowanie dojazdu uczniów do szkół, Krakowski Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów, Stypendia Twórcze Miasta Krakowa, stypendia sportowe), pomocy mieszkaniowej.

 

 

Architektura | Bezpieczeństwo | Edukacja | Gospodarka komunalna | Komunikacja społeczna | Kraków i UE | Kształtowanie i ochrona środowiska | Kultura | Mieszkalnictwo | Ochrona Zabytków |Plany inwestycyjne, przedsiębiorczość, rozwój miasta | Polityka Informacyjna Miasta | Polityka społeczna | Pomoc społeczna |Promocja i marketing | Sport | Sprawy Administracyjne | Turystyka | Współpraca krajowa | Współpraca międzynarodowa | ZdrowieZobacz też  informacje na temat Polityki podatkowej Gminy Miejskiej Kraków

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-03-13 10:38:10
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-10-21 10:20:05
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-16 13:03:44
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-04-11 15:17:58
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-02-22 11:04:26
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-31 14:21:24
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-17 14:47:55
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-13 14:59:22
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-20 10:14:28
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-20 10:12:49
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-20 10:11:20
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-03-23 15:10:05
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-07-16 13:31:54
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-05-06 15:17:54
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-12-02 14:23:35
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-05-07 12:26:06
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-06-27 18:12:02
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-06-27 17:57:39
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-06-27 17:57:19
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-06-07 15:32:36
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-06-07 15:32:13
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-03-22 11:33:03
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-07-21 15:38:26
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-07-21 14:39:31
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-07-21 14:36:56
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-07-21 14:36:18
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-15 10:06:00
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-15 10:04:46
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-15 10:03:59
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-08-20 10:44:27
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-08-09 10:19:31
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-08-09 09:57:43
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-10-22 14:50:31
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-06-02 14:19:22
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-06-02 14:19:08
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-11-21 13:08:40
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-11-21 13:06:59
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-11-21 13:03:11
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-11-21 13:02:26
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-11-21 12:46:11
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-15 15:53:36
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-07-14 16:15:26
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-04-18 13:24:10
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-04-18 13:23:37
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-04-18 13:23:05
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-01-08 15:23:26
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-12-28 14:23:23
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-12-28 14:21:48
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-12-28 14:20:00
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-12-28 14:19:27
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-12-27 13:42:49
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-12-19 09:07:56
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-12-19 08:57:28
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-12-19 08:56:55
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-12-19 08:51:55
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-12-19 08:45:57
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-12-19 08:45:18
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-12-18 15:27:45
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja