UCHWAŁA NR CXXI/1965/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020.

 

 

Zarządzenie nr 3008/2017 Prezydenta Miasta Kakowa z dnia 10.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia „Katalogu zadań rekomendowanych do roku 2020” realizującego założenia Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020

 

 

 

Zarządzenie nr 1449/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 03.06.2016 w sprawie wprowadzenia "Katalogu zadań rekomendowanych na rok 2016" realizującego założenia Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020.

 

 


Zarządzenie nr 2316/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.08.2015 w sprawie wprowadzenia "Katalogu zadań rekomendowanych na rok 2015" realizującego założenia Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020.

 

 DOKUMENTY ARCHIWALNE:


UCHWAŁA NR XLIV/538/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2006-2013.

 

 Sprawozdanie ze Strategii Rozwoju Turystyki za lata 2006-2013:

 

 

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasady