• Konkursy

 

                   Konkursy na stanowiska dyrektorów samorządowych szkół i placówek

 

  • Edukacja

 

 

                   Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w lipcu i sierpniu 2020 r.