Informacja dotycząca kształcenia uczniów w klasach integracyjnych

 

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa kieruje dzieci/uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków do oddziałów integracyjnych. Dla uczniów zamieszkałych poza Gminą Miejską Kraków skierowanie wydaje również Wydział Edukacji UMK jednak w miarę wolnych miejsc (obowiązek zapewnienia odpowiedniej formy kształcenia dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ciąży na jednostce samorządu terytorialnego właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka). W celu skierowania dziecka/ucznia do oddziału integracyjnego rodzice (opiekunowie prawni) powinni złożyć do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa (ul. Stachowicza 18) odpowiedni wniosek oraz dołączyć do niego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 

 

 

WNIOSEK O SKIEROWANIE DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W ODDZIALE INTEGRACYJNYM

 

 

 

 

rok szkolny 2019/2020

 

 

 

 

 

 

2005/2006 - 2017/2018