Zobacz też

Krakowski Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów

 

Przyjmując założenie, że uczeń uzdolniony, to każdy uczeń krakowskiej szkoły, a jednocześnie uznając, że misją edukacji w Krakowie powinno być nauczanie wspierające rozwój człowieka w zakresie kompetencji kluczowych, rozwijające talenty i uzdolnienia, wyrównujące szanse edukacyjne oraz mając świadomość, że niewykorzystywanie różnorodnych zdolności i talentów dzieci i młodzieży prowadzi do marnowania intelektualnych zasobów społecznych każdego kraju, a także rozumiejąc istotę i konieczność podejmowanych działań – Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CXIII/1754/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia ''Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów''.

 

Powyższa uchwała stworzyła instytucjonalne, formalne, materialne warunki sprzyjające rozwojowi dzieci i młodzieży, a także dała podstawę prawną do uruchomienia przez jednostkę samorządu terytorialnego programu pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów.

 

Uchwała zawierająca program wspierania uzdolnionych uczniów jest aktem o charakterze wewnętrznym, który wyznaczył kierunki działania Gminy Miejskiej Kraków w zakresie edukacji. Tym samym stworzył podstawę do odpowiednich działań organizatorskich, także w sferze zabezpieczenia środków budżetowych na cele realizacji ww. programu.

 

Załącznik nr 1 - Laur Olimpijski [word]

Załącznik nr 2 - Nagroda Edukacyjna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa [word]

Załącznik nr 3 - Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea [word]

Załącznik nr 4 - List Gratulacyjny [word]

Załącznik nr 5 - Inna Forma Wsparcia [word]

Załącznik nr 6 - Matura 100 % [word]

Załącznik nr 7 - Dofinansowanie do Obozów Naukowych-przedmiotowych/tematycznych [word]

Załącznik nr 8 - Ósmoklasista 100% [word]

Załącznik nr 9 - Technik 100% [word]

Załącznik nr 10 - Specjalista 100% [word]

 

 

UCHWAŁA NR XL/1019/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach "Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów".

 

Zarządzenie nr 1586/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 08.07.2020 r. w sprawie ustalenia wzoru listy i wniosków stosowanych w realizacji ,,Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów''

 

Zarządzenie nr 2368/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18.09.2019 r. w sprawie ustalenia wzoru list i wniosków stosowanych w realizacji „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów”.

 

 

 

 

 

Zarządzenie nr 664/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.03.2019 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu i przyznania nagród dla uczniów krakowskich szkół za szczególne osiągnięcia w konkursach/turniejach, olimpiadach przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018

 

Zarządzenie nr 336/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 08 luty 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu i przyznania nagród dla uczniów krakowskich szkół za szczególne osiągnięcia w konkursach/turniejach, olimpiadach przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017

 

Zarządzenia Nr 2047/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea

 

Zarządzenie nr 668/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu i przyznania nagród dla uczniów krakowskich szkół za szczególne osiągnięcia w konkursach/turniejach, olimpiadach przedmiotowych w roku szkolnym 2015/2016

 

Zarządzenie nr 3488/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea

 

Zarządzenie nr 2778/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania Kapituły dokonującej wyboru laureata Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea

 

Zarządzenie nr 2465/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przyznania Nagród Edukacyjnych Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dla uczniów szkół krakowskich

 

Zarządzenie nr 1172/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu i przyznania nagród dla uczniów samorządowego Gimnazjum nr 1 w Krakowie za szczególne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych w roku szkolnym 2014/2015

 

Zarządzenie nr 549/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu i przyznania nagród dla uczniów krakowskich szkół za szczególne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych w roku szkolnym 2014/2015