Konsultacje Społeczne

 

 

Co to jest komunikacja społeczna?

 

Jest to proces porozumiewania się, który stanowi podstawę dialogu społecznego. Celem komunikacji jest ciągła wymiana informacji, wiedzy i poglądów, co prowadzi do gruntownego poznania, a także zrozumienia potrzeb oraz stanowisk stron. Komunikacja to partnerstwo, które polega na współpracy oraz wzajemnym zaufaniu. Zobacz więcej .

 

www.dialoguj.pl - serwis internetowy Urzędu Miasta Krakowa w pełni ukierunkowany na proces komunikacji społecznej. Dialog Społeczny stanowi bazę informacji dla mieszkańców Krakowa, jak również interaktywne narzędzie konsultacji społecznych, zachęcające do zaangażowania w sprawy miasta, wyrażania własnej opinii oraz dzielenia się swoimi poglądami.

  

Konsultacje społeczne - podstawy prawne

  

Miejskie Centrum Dialogu

Miejskie Centrum Dialogu od 18 maja 2020 r. ponownie nieodpłatnie udostępniać będzie mieszkańcom i organizacjom pozarządowym salę konferencyjną zlokalizowaną przy ulicy Brackiej 10. Ze względu na sytuację epidemiczną i związane z nią obostrzenia, w spotkaniach będzie mogło uczestniczyć nie więcej niż 20 osób. Podczas korzystania z sali prosimy o stosowanie środków ochrony osobistej, takich jak rękawiczki, maseczki lub inne osłony na nos i usta oraz korzystanie z dostępnych płynów dezynfekujących. Prosimy również o zachowanie bezpiecznego, min. 2-metrowego odstępu od współużytkowników sali oraz innych osób przebywających na terenie budynku. Aby uzyskać informację dotyczącą dostępności sali, należy przesłać  e-mailem na adres: dialoguj@um.krakow.pl  proponowany termin rezerwacji, podając także informację dotyczącą planowanej tematyki spotkania wraz z zaplanowaną liczbą osób bądź skontaktować się z pracownikiem Centrum pod numerem (12) 616-60-40.

   


Aktualne konsultacje społeczne

 

 

 

 

 


 

 Zakończone konsultacje społeczne

 

 

 

Katalog Inwestycji Miejskich wybranych do pełnych konsultacji społecznych:

Zarządzenie Nr 2971/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2013 października 14 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 456/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Katalogu Inwestycji Miejskich wybranych do pełnych konsultacji społecznych (z późn. zm.).

 

Raporty z konsultacji społecznych Wstępnego Katalogu Inwestycji Miejskich:

 

Raport z konsultacji społecznych dotyczących koncepcji organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 w Krakowie

 

Raport końcowy z konsultacji społecznych w przedmiocie: przebudowy metra w Krakowie, rozbudowy miejskiej sieci monitoringu, wieloletniego programu budowy dróg rowerowych

 

Raport z ewaluacji pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego w Krakowie – 2014

 

Raport z ewaluacji drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego w Krakowie – 2015

 

Raport z konsultacji projektu „Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa" - zał. 1; zał. 2.

 

Barometr Krakowski 2016 - raport badawczy

 

Krakowska Biała Księga Dialogu Społecznego

 

Załącznik A - Kraków uchwały o konsultacjach

 

Załącznik B - Wybrane miasta Polski uchwały o konsultacjach

 

Raport z badania opinii w przedmiocie planowanej budowy Pomnika Armii Krajowej przy Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie

 

Raport końcowy z konsultacji społecznych projektu uchwały  dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

Załącznik do raportu końcowego z konsultacji społecznych projektu uchwały  dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

Raport końcowy z konsultacji społecznych obchodów jubileuszu 70-lecia Nowej Huty Wydział Rozwoju Miasta Urząd Miasta Krakowa

Raport końcowy z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa

 

 

 

 

Zobacz więcej informacji na serwisie www.dialoguj.pl