Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

  • Konsultacje projektu dokumentu pn. „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

              o Ogłoszenie

              o Opinia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

              o Raport z konsultacji

  • Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/415/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków

              o Ogłoszenie

              o Raport z konsultacji