Konsultacje społeczne

  • Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Plan Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030”

             o Ogłoszenie

             o Raport końcowy

                o Załącznik nr 1

                o Załącznik nr 2

                o Załącznik nr 3

                o Załącznik nr 4

  • Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem autobusów zeroemisyjnych, w celu świadczenia usług komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiej”

             o Ogłoszenie

             o Raport końcowy i załącznik

  • Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków

             o Ogłoszenie

             o Podsumowanie spotkania otwartego

             o Raport końcowy

                o Załącznik