PROGRAM OTWARTY KRAKÓW

 

Kraków zawdzięcza swoje niezwykle bogate dziedzictwo kulturowe nie tylko rdzennym mieszkańcom, którzy urodzili się w Krakowie, ale również tym przyjezdnym z kraju i zagranicy.

Obok wybitnych i niepospolitych jednostek, Kraków od zawsze przyciągał także zwykłych imigrantów, którzy wnosili do tkanki miasta różnorodne wpływy kulturowe, a równocześnie przyczyniali się do jego rozwoju społeczno-ekonomicznego. W rezultacie Kraków zachował tradycje miasta wielokulturowego, którego historia związana jest z obecnością Żydów, Niemców czy Ormian.

Kraków ma jeden z największych odsetków cudzoziemskich mieszkańców w Polsce. Wg szacunków przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego około 27 314 cudzoziemców posiada aktualny dokument pobytowy wydany przez Urząd Wojewódzki (stan na 1 marca 2017 r.), z czego można przyjąć, że około dwie trzecie zamieszkuje w Krakowie tzn. ok 18 000 osób. Ponadto do miasta przyjeżdża co roku ponad 2 mln cudzoziemców.

 

Miasto stanowi zarówno ważny ośrodek uniwersytecki i turystyczny jak i biznesowy, co sprawia, że w mieście przebywają cudzoziemcy o różnym pochodzeniu, wieku, statusie materialnym i sytuacji. w tym osoby narażone na dyskryminację.

 

Rada Miasta Krakowa w dniu 14 września 2016 przyjęła uchwałę LII/964/16 w sprawie przyjęcia Programu „Otwarty Kraków"


Program  „Otwarty Kraków”.

 

„Open Krakow" Programme

 

Programm „Offenes Krakau"

 

Πpoгpaмa „Biдкpититий Кpaкiв”

 

Пpoгpaммa „Oткpытый Кpaкoв”

 

Historia Programu „Otwarty Kraków”

Działania realizowane w ramach Programu „Otwarty Kraków”

Zespół Interdyscyplinarny

Organizacje wielokulturowe

Konkurs "Krakowski Ambasador Wielokulturowości"

 

DOKUMENTY (uchwały, raporty, sprawozdania)