Archiwum BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Dokument archiwalny
Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki.

W dniach 12 marca – 3 kwietnia 2020 roku udostępniony zostaje elektroniczny formularz konsultacyjny, służący zadaniu pytań, zebraniu ogólnych wniosków i opinii odnośnie zamierzania inwestycyjnego. Zachęcamy do wypowiedzenia się (link: https://zdmk.typeform.com/to/goQ4i1)

Zaplanowane na dni 17 i 19 marca dwa grupowe moderowane warsztaty dla mieszkańców z udziałem ekspertów zostają odwołane w związku z zagrożeniem wystąpienia koronawirusa w Krakowie.

 

Celem zapewnienia bezpośredniej możliwości spotkania i aktywnego uczestniczenia mieszkańców i organizacji pozarządowych w konsultacji “Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki” zaplanowane są spotkania – dyżury eksperckie w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Podczas dyżurów, w których udział wezmą przedstawiciele Zarządu Dróg, projektanta, a w razie konieczności przedstawiciel Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK, przyjmowane będą indywidualne wnioski i opinie mieszkańców. Dyżury odbędą się pod koniec procesu konsultacyjnego. Informacje o szczegółach zostaną podane w późniejszym terminie. Będą uzależnione od sytuacji epidemiologicznej.

 

Zależnie od rozwoju sytuacji związanej z działaniami prewencyjnymi w zakresie występowania koronawirusa w Krakowie będą podejmowane decyzje o dalszych etapach przebiegu konsultacji, w tym o ich ewentualnym wydłużeniu.

 

Obecnie pod linkiem: https://razemwdialogu.pl/konsultacje-spoleczne-aktualizacja/ udostępniamy specjalnie przygotowany formularz, za pośrednictwem którego można przesłać pytania, które zapewne padłyby podczas warsztatów partycypacyjnych czy dyżurów z ekspertami. Formularz będzie dostępny do 27 marca br.

 

Celem konsultacji jest zapresentowanie dotychczas przygotowanego projektu drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki w Czyżynach, zebranie opinii oraz wypracowanie propozycji wariantów dla zamierzenia inwestycyjnego.


Ramy czasowe procesu konsultacji społecznych:

 

5 marca 2020 r. – ogłoszenie konsultacji społecznych

 

12 marca 2020 r. – rozpoczęcie konsultacji

 

3 kwietnia 2020 r. – zakończenie konsultacji

 

4 maja 2020 r. – przygotowanie raportu z konsultacji społecznych

 

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w 3 formach:

 

1. W dniach 12-19 marca udostępniony zostanie elektroniczny formularz konsultacyjny, służący zebraniu ogólnych opinii mieszkańców odnośnie zamierzania inwestycyjnego.

 

2. W dniach 16-20 marca odbędą się dwa grupowe moderowane warsztaty dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Celem warsztatów będzie zebranie opinii w zakresie różnych elementów planowanego zadania w oparciu o dotychczas przygotowane propozycje projektowe.

 

3. W ostatnim etapie odbędą się dyżury eksperckie w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, podczas których przyjmowane będą indywidualne wnioski mieszkańców.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARCIN HANCZAKOWSKI
Osoba publikująca:
KRZYSZTOF TURMIŃSKI
Data wytworzenia:
2020-03-05
Data publikacji:
2020-03-05
Data aktualizacji:
2020-03-24