Budynek Wydziału Architektury i Urbanistyki

ARCHITEKTURA

KONTAKT, STRUKTURA WYDZIAŁU, PROCEDURY

 

INFORMACJA TELEFONICZNA

UWAGA! Urząd Miasta Krakowa otwarty dla bezpośredniej obsługi klienta. 

PRZYJMOWANIE STRON 

Przyjmowanie klientów (udzielanie informacji) odbywa się codziennie w godzinach 8.00 - 15.00 - ul. Mogilska 41

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze RP stanu epidemii oraz w związku z podejmowanymi działaniami, które zmierzają do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 informujemy:

  • Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty z Inspektorem prowadzącym sprawę.
  • Spotkania z Kierownikami odbywają się w oparciu o harmonogram. więcej>>
  • Stanowiska bezpośredniej obsługi klientów oraz dziennik podawczy dostępne są poprzez główne wejście do budynku (od strony ul. Mogilskiej). Informujemy, że na sali obsługi jednocześnie przebywać może maksymalnie 8 osób.
  • Umówione wcześniej udostępnianie akt i wydawanie dokumentacji możliwe jest poprzez wejście do budynku od strony wschodniej (dojście od strony ul. Ignacego Kriegera).
  • W sprawie wydawania dzienników budowy prosimy o kontakt telefoniczny 12/616-80-04
  • Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa poprzez stosowanie maseczek i dezynfekcję rąk/stosowanie rękawiczek.

 


 

portal klienta logo

PORTAL KLIENTA – to aplikacja skierowana do stron postępowania w sprawach prowadzonych przez Wydział Architektury i Urbanistyki. Za pośrednictwem portalu, zalogowany użytkownik ma możliwość zapoznania się z informacjami o etapie rozpatrywania sprawy oraz z treścią kluczowych dokumentów i pism w sprawie. Użytkownik uzyskuje dostęp tylko do spraw, w których przysługują mu uprawnienia strony postępowania.

Konto uprawniające do korzystania z Portalu Klienta można założyć składając wniosek o utworzenie konta za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, ePUAP - stosując tzw. Pismo ogólne do którego należy podłączyć wniosek o utworzenie konta w Portalu Klienta.

Konto można również założyć poprzez złożenie wniosku na dzienniku podawczym Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną wnioski należy składać do urn umieszczonych przy wejściu głównym w budynku wydziału. W przypadku problemów z Portalem Klienta pytania należy kierować na adres mailowy: malgorzata.luszczek@um.krakow.pl

przejdź na stronę >> 

REGULAMIN PORTALU KLIENTA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI URZĘDU MIASTA KRAKOWA

WNIOSEK O ZAŁOŻENIE/LIKWIDACJĘ KONTA W PORTALU KLIENTA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI URZĘDU MIASTA KRAKOWA

 


 

warsztaty online logo

WARSZTATY ONLINE mają pomóc Wnioskującym o wydanie decyzji, czy też podejmującym jakiekolwiek inne działania w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK.

Kierowane są przede wszystkim do organizacji branżowych, które będą zgłaszać swoje pytania i postulaty, ale też do innych zainteresowanych osób kontaktujących się za ich pośrednictwem.

Warsztaty mają na celu przybliżenie zasad rozpoznawania wniosków i sposobu stosowania odpowiednich przepisów. Będziemy odpowiadać na często zadawane pytania i opisywać najczęściej pojawiające się problemy, dostosowując się tym samym do Państwa oczekiwań i umożliwiając kontakt z Wydziałem, bez konieczności organizowania tradycyjnego spotkania. Do umieszczanych tu treści będzie można wrócić w dowolnym czasie.

przejdź na stronę >>

 


 

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY 

PRAKTYCZNE INFORMACJE

PROCEDURA ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OSOBY UPRAWNIONE DO SPORZĄDZANIA PROJEKTÓW DECYZJI  WZ/ULICP 

OBSZAR ZABUDOWY ŚRÓDMIEJSKIEJ

 


 

WNIOSKI I DECYZJE WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI:

WYKAZ WNIOSKÓW O:

WYKAZ WYDANYCH DECYZJI O: