Ogłoszenia Wydziału Architektury i UrbanistykiPostępowania w Architekturze (ULiCP, ZRID, inne)

 


Zgłoszenia budowy o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a ustawy Prawo budowlaneObwieszczenia w sprawach ustalenia warunków zabudowy oraz pozwoleniach na budowę, zgodnie z art. 49, 49a i 49b Kodeksu postępowania administracyjnego

 


Informacja o wniosku o podjęcie uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej (ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących)