STYPENDIA SPORTOWE MIASTA KRAKOWA

 

Wyróżnienie to przyznawane jest corocznie na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.) oraz uchwały Nr CXVI/1828/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Krakowa, w tym stypendiów olimpijskich, dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym reprezentującym podmioty sportowe działające w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie funkcjonujące na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 

 

Uchwała CXVI/1828/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Krakowa, w tym stypendiów olimpijskich, dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

!!!UWAGA!!! wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 245/15 z 11.06.2015 r.

 

Wniosek o stypendium składa stowarzyszenie kultury fizycznej, którego siedzibą jest Miasto Kraków.

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO  


Stypendyści 2019:

Zarządzenie nr 1179/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych Miasta Krakowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 

Wykaz zawodników, osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, którym zostały przyznane stypendia sportowe Miasta Krakowa.

 


Archiwum:

STYPENDYŚCI 2018:
ZARZĄDZENIE nr 1867/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 23.07.2018 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych Miasta Krakowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.


STYPENDYŚCI 2017:

ZARZĄDZENIE Nr 1784/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 12.07.2017 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych Miasta Krakowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 

STYPENDYŚCI 2016:

Zarządzeniem Nr 2569/2016 z dnia 30 września 2016 r. Prezydent Miasta Krakowa przyznał stypendia sportowe Miasta Krakowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.


STYPENDYŚCI 2015:

Zarządzeniem Nr 1958/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. Prezydent Miasta Krakowa przyznał stypendia sportowe Miasta Krakowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

STYPENDYŚCI 2014 :

Zarządzeniem nr 1042/2014 z dnia 16.04.2014 r. Prezydent Miasta Krakowa przyznał stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Zarządzenie nr 2188/2014 z dnia 08.08.2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 1042/2014 z dnia 16.04.2014r. Prezydenta Miasta Krakowa.

Zarządzenie nr 3715/2014 z dnia 17.12.2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 1042/2014 z dnia 16.04.2014r. Prezydenta Miasta Krakowa.

Zarządzeniem nr 3391/2014 z dnia 26.11.2014 r. Prezydent Miasta Krakowa przyznał II część stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.         

 

STYPENDYŚCI 2013 roku  

Stypendyści w 2012 roku
Stypendyści w 2011 roku
Stypendyści w 2010 roku

Stypendyści w 2009 roku

Stypendyści w latach 2002-2008

Więcej informacji w Wydziale Sportu, al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 511, tel: 12 616 93 97.

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.