STYPENDIA SPORTOWE MIASTA KRAKOWA

 

Wyróżnienie to przyznawane jest corocznie na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.) oraz uchwały Nr CXVI/1828/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Krakowa, w tym stypendiów olimpijskich, dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym reprezentującym podmioty sportowe działające w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie funkcjonujące na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 

 

Komunikat dotyczący stypendiów sportowych Miasta Krakowa w tym stypendiów olimpijskich.
W związku z realizacją obligatoryjnych zadań w obliczu ryzyka i zagrożeń dotyczących sytuacji epidemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19,a w konsekwencji koniecznością wprowadzenia ograniczeń w bieżącym planie wydatków budżetowych, Wydział Sportu informuje, że w roku 2020 stypendia sportowe Miasta Krakowa, w tym stypendia olimpijskie, dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym nie zostaną przyznane.
 

Uchwała CXVI/1828/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Krakowa, w tym stypendiów olimpijskich, dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

!!!UWAGA!!! wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 245/15 z 11.06.2015 r.

 

Wniosek o stypendium składa stowarzyszenie kultury fizycznej, którego siedzibą jest Miasto Kraków.

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO 


ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO

 


Archiwum:

 

Stypendyści 2019:

Zarządzenie nr 2611/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 14 października 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych Miasta Krakowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Zarządzenie nr 1179/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych Miasta Krakowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 


STYPENDYŚCI 2018:
ZARZĄDZENIE nr 1867/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 23.07.2018 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych Miasta Krakowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.


STYPENDYŚCI 2017:

ZARZĄDZENIE Nr 1784/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 12.07.2017 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych Miasta Krakowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 

STYPENDYŚCI 2016:

Zarządzeniem Nr 2569/2016 z dnia 30 września 2016 r. Prezydent Miasta Krakowa przyznał stypendia sportowe Miasta Krakowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.


STYPENDYŚCI 2015:

Zarządzeniem Nr 1958/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. Prezydent Miasta Krakowa przyznał stypendia sportowe Miasta Krakowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

STYPENDYŚCI 2014 :

Zarządzeniem nr 1042/2014 z dnia 16.04.2014 r. Prezydent Miasta Krakowa przyznał stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Zarządzenie nr 2188/2014 z dnia 08.08.2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 1042/2014 z dnia 16.04.2014r. Prezydenta Miasta Krakowa.

Zarządzenie nr 3715/2014 z dnia 17.12.2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 1042/2014 z dnia 16.04.2014r. Prezydenta Miasta Krakowa.

Zarządzeniem nr 3391/2014 z dnia 26.11.2014 r. Prezydent Miasta Krakowa przyznał II część stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.         

 

STYPENDYŚCI 2013 roku  

Stypendyści w 2012 roku
Stypendyści w 2011 roku
Stypendyści w 2010 roku

Stypendyści w 2009 roku

Stypendyści w latach 2002-2008

Więcej informacji w Wydziale Sportu, al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 511, tel: 12 616 93 97.

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.