Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-02-21 OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.43.2020.DBO

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 507/1, 133/7, 133/6, 133/2 obr. 39 Nowa Huta przy ul. Kąkolowej w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2020-02-21 SKORYGOWANE OBWIESZCZENIE dot decyzji ds AU-02-6.6730.2.931.2017.WMA

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym, ciągiem pieszo jezdnym i naziemnymi miejscami postojowymi na działkach nr 42/18, 42/19, 42/20, 42/21 obr. 34 Podgórze wraz z budową drogi i ciągu pieszego na działkach nr 230/10 (część), 42/23, 42/26 obr. 34 Podgórze oraz budowa zjazdu z ul. Zachodniej na działce nr 230/10 (część) obr. 34 Podgórze przy ul. Zachodniej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2020-02-21 obwieszcvzenie do sprawy AU-02-6.6730.2.930.2017.WMA

„Budowa akademika z częścią usługową, garażem podziemnym, ciągiem pieszo jezdnym i naziemnymi miejscami postojowymi na działkach nr 42/18, 42/19, 42/20, 42/21 obr. 34 Podgórze wraz z budową drogi i ciągu pieszego na działkach nr 230/10 (część), 42/23, 42/26 obr. 34 Podgórze oraz budowa zjazdu z ul. Zachodniej na działce nr 230/10 (część) obr. 34 Podgórze przy ul. Zachodniej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2020-02-21 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GÓRKA NARODOWA – OS. GOTYK" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 2 marca 2020 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2020-02-21 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KLEPARZ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 3 marca 2020 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2020-02-21 Obwieszczenie ds. AU-01-1.6740.1.2565.2019.AFR

Obwieszczenie ds. AU-01-1.6740.1.2565.2019.AFR dotyczącej wydania decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej każdy z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji, gazu, c.o., en. Elektrycznej, zewnętrznymi odcinkami: WLZ - od budynku do ZPP , kanalizacji sanitarnej od budynku do studzienki przyłączeniowej, kanalizacji deszczowej od budynku do zbiornika szczelnego, budowa czterech zbiorników szczelnych na wody opadowe, a także budowa dojść i dojazdów na dz. nr 86, 87 obr. 49 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Balickiej w Krakowie”