Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-05-27 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100RC DN 110 SDR17.6 na działkach nr 81/7, 81/11, 81/15 obr. 57 Podgórze przy ulicy Mała Góra w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-05-27 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 330 obr. 32 Nowa Huta i na działce nr 323/3 obr. 29 Nowa Huta przy ulicy Drożyska w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-05-27 Obwieszczenie ds. AU-02-4.6730.2.919.2019.APŁ

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wielostanowiskowym na działkach nr 429/4, 429/3, 429/2, 429/1 obr. 63 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną, naziemnymi miejscami postojowymi, komunikacją wewnętrzną, zagospodarowaniem terenu i przebudową zjazdu na działkach nr 429/1, 429/2, 429/3, 429/4, 429/5, 266/2, 249/4, 249/12, 277/10, 211/1, 212/4, 212/9, 212/5, 212/12, 277/14 obr. jw., przy ulicy Jakuba Bojki i Marii i Bolesława Wysłouchów w Krakowie

Metka i dziennik zmian2020-05-27 Zgłoszenie budowy przenośnego wolnostojącego masztu antenowego dz. 93/19 obr.85 Kraków, Podgórze

Zgłoszenie budowy przenośnego wolnostojącego masztu antenowego

Metka i dziennik zmian2020-05-27 Zgłoszenie budowy przenośnego wolnostojącego masztu antenowego wraz z antenami ul.Grzebskiego dz. 102/1 obr.93 Kraków, Podgórze

Zgłoszenie budowy przenośnego wolnostojącego masztu antenowego wraz z antenami

Metka i dziennik zmian2020-05-27 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

"Zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą w ramach inwestycji pn.: Zespół hal magazynowo - logistycznych z zapleczami biurowo - socjalnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Działki nr: 400, 401/10, 401/4, 401/11, 438, 437, 173/52, 184/10, 184/11, 173/53, 173/42, 173/43, 249/1, 248/1, 248/3, 249/2, 248/4, 261/1, 261/2, 262, 263/1, 263/2, 327/15, 327/16, 298/1, 297/1, 297/2, 300/3, 300/4, 439, 185/13 obr. ew. nr 0022 Podgórze, powiat M. Kraków".