Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-02-19 Obwieszczenie ws. AU-02-3.6730.2.930.2019.JĆE

Obwieszczenie w sprawie dopuszczenia Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody w postępowaniu ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (do 5 budynków) wraz z garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu, położonego na części dz.nr 1/27 obr.4 Nowa Huta, a także w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na częściach dz.nr 2/34, 302/2, 301 obr.4 Nowa Huta oraz na dz. nr 177/1 i częściach dz. nr 176/3, 176/10, 177/5 i 477obr. 3 Nowa Huta wraz ze zjazdem z działek drogowych nr 302/2 i 2/34 obr. 4 Nowa Huta na teren inwestycji kubaturowej przy ul. Gustawa Morcinka w Krakowie.”

 

 

Metka i dziennik zmian2020-02-19 ds. AU-02-5.6730.2.862.2019.EDA

„budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na działce nr 343/1 obr.3 Podgórze budowa dojścia i dojazdu na działce nr 343/1 obr.3 Podgórze, budowa odcinka drogi dojazdowej na działce nr 343/2 obr.3 Podgórze, budowa infrastruktury technicznej na działkach nr 343/2 i 194/5 obr.3 Podgórze, przy ul. Prof. Jana Ślaskiego w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2020-02-19 Obwieszczenie ds. AU-02-2.6732.139.2019.WWY

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zabudowie plombowej wraz z garażem podziemnym, na dz. nr 26/1 obr. 17 Śródmieście, z wjazdem, infrastrukturą techniczną na dz. nr 26/1, 27/4 obr. 17 Śródmieście w rejonie ulicy Grzegórzeckiej i al. Daszyńskiego w Krakowie

Metka i dziennik zmian2020-02-19 obwieszczenie do sprawy au-02-6.6730.2.1056.2017.WMA

„Budowę budynku usługowego z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach nr 205/3, 204/8 obr. 43 Podgórze w rejonie ul. Obozowej/8-go Pułku Ułanów w Krakowie”