Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-07-25 Bezpłatne znakowanie psów.

Urząd Miasta Krakowa informuje, że każdy właściciel psa zamieszkujący na terenie Krakowa może bezpłatnie oznakować swojego psa.

Metka i dziennik zmian2018-07-09 Komunikat Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie.

Zmiana osoby pełniącej funkcję urzędnika wyborczego w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2018-06-29 Przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

Przyjmowanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

 

Metka i dziennik zmian2018-06-28 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.” Dzień sportu”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13