Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-09-05 "Okienka życia" dla psa i kota w Krakowie

W Krakowie właśnie uruchomiono kolejne dwa punkty, w których można pozostawić niechcianego psa lub kota.

Metka i dziennik zmian2019-09-04 Ogłoszenie o zamiarze zmiany adresu filii Biblioteki Kraków

Ogłasza się zamiar  przeniesienia siedzib następujących filii Biblioteki Kraków:

1)            Filii nr 32 z siedziby przy ul. Żywieckiej 32 do nowej siedziby przy ul. Przyzby 10 (punkt biblioteczny przy ul. Żywieckiej 32);

2)            Filii nr 42 z siedziby przy ul. Telimeny 9 do nowej siedziby przy ul. Agatowej 33 (punkt biblioteczny przy ul. Telimeny

Metka i dziennik zmian2019-07-31 Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego oraz zespołu zabudowy osiedla mieszkaniowego „Salwator”, usytuowanego na Wzgórzu Św. Bronisławy na Zwierzyńcu, w rejonie ulic Św. Bronisławy, Gontyna i Anczyca w Krakowie

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego układu urbanistycznego oraz zespołu zabudowy osiedla mieszkaniowego „Salwator” na Wzgórzu Św. Bronisławy na Zwierzyńcu, w rejonie ulic Św. Bronisławy, Gontyna i Anczyca w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2019-07-31 Obwieszczenie o wszczęciu z urzędu postępowania o wpis do rejestru zabytków Centrum Administracyjnego HTS w Nowej Hucie, budynków „S” i „Z” wraz z zespołem bramy na teren kombinatu Metalurgicznego im. T. Sendzimira, usytuowanych na dz. ew. 1/601, 1/610, 1/600, 1/604 obr. 20 Nowa Huta w Krakowie przy al. Solidarności w Krakowie

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków budynków Centrum Administracyjnego Huty Tadeusza Sendzimira w Nowej Hucie, budynków „S” i „Z” wraz z zespołem bramy na teren kombinatu Metalurgicznego im. T. Sendzimira przy al. Solidarności w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2019-07-12 Nabór projektów do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa

Nabór projektów do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12