Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-03-28 NAGRODY MIASTA KRAKOWA – 2018

Termin składania wniosków upływa w dniu 29 czerwca 2018 r.

Zobacz więęcej: Nagrody Miasta Krakowa

Metka i dziennik zmian2018-03-27 Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków elewacji frontowej kamienicy usytuowanej przy ul. Wróblewskiego 3/Pędzichów 5 w Krakowie.

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków elewacji frontowej kamienicy usytuowanej przy ul. Wróblewskiego 3/Pędzichów 5 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2018-03-22 Ogłoszenie dotyczące sposobu załatwienia petycji wielokrotnej

Ogłoszenie dotyczące sposobu załatwienia petycji wielokrotnej w treści której zwrócono się z postulatem podjęcia działań, które przyczynią się do zmiany przeznaczenia działek stanowiących własność podmiotów wnoszących petycję, a znajdujących się na obszarze objętym sporządzanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki Kostrze - Obszar Łąkowy" - odpowiedź

Metka i dziennik zmian2018-03-22 Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków budynku Seminarium Śląskiego w Krakowie.

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków budynku Seminarium Śląskiego.

Metka i dziennik zmian2018-03-15 Rozstrzygnięto konkurs ofert na Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych uprzejmie informuje, że Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem nr 634/2018 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie do realizacji w okresie od 3 kwietnia do 17 września 2018 roku w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022”.

Metka i dziennik zmian2018-03-14 Informacja dotycząca liczby wybieranych radnych

Informacja dotycząca liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego

 

Metka i dziennik zmian2018-03-13 Obwieszczenie Starosty Krakowskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego.

Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego.

 

Metka i dziennik zmian2018-03-12 Konkurs na przewóz osób pojazdami wolnobieżnymi po Parku Kulturowym Stare Miasto

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12