Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-07-31 Nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Przyjmowanie wniosków w Krakowskim Centrum Świadczeń na nowy okres zasiłkowy 2019/2020.

Metka i dziennik zmian2019-07-31 Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego oraz zespołu zabudowy osiedla mieszkaniowego „Salwator”, usytuowanego na Wzgórzu Św. Bronisławy na Zwierzyńcu, w rejonie ulic Św. Bronisławy, Gontyna i Anczyca w Krakowie

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego układu urbanistycznego oraz zespołu zabudowy osiedla mieszkaniowego „Salwator” na Wzgórzu Św. Bronisławy na Zwierzyńcu, w rejonie ulic Św. Bronisławy, Gontyna i Anczyca w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2019-07-31 Obwieszczenie o wszczęciu z urzędu postępowania o wpis do rejestru zabytków Centrum Administracyjnego HTS w Nowej Hucie, budynków „S” i „Z” wraz z zespołem bramy na teren kombinatu Metalurgicznego im. T. Sendzimira, usytuowanych na dz. ew. 1/601, 1/610, 1/600, 1/604 obr. 20 Nowa Huta w Krakowie przy al. Solidarności w Krakowie

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków budynków Centrum Administracyjnego Huty Tadeusza Sendzimira w Nowej Hucie, budynków „S” i „Z” wraz z zespołem bramy na teren kombinatu Metalurgicznego im. T. Sendzimira przy al. Solidarności w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2019-07-30 OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ,  W TREŚCI KTÓREJ ZWRÓCONO SIĘ Z POSTULATEM PODJĘCIA DZIAŁAŃ, KTÓRE DOPROWADZĄ DO POWSTANIA POMNIKA "TYM, CO STAWIALI OPÓR KOMUNIZMOWI W LATACH 1944 - 1956" NA PLACU INWALIDÓW W KRAKOWIE

Metka i dziennik zmian2019-07-18 Ogłoszenie naboru wniosków zgłoszeniowych do Plebiscytu pn Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA DS. RODZINY OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW ZGŁOSZENIOWYCH DO PLEBISCYTU PN. MIEJSCE PRZYJAZNE RODZINOM Z DZIEĆMI.

Metka i dziennik zmian2019-07-12 Nabór projektów do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa

Nabór projektów do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-06-06 09:52:52
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-19 12:18:06
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-04-04 12:08:45
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-10 11:56:09
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-02-13 08:04:31
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-02-13 07:54:00
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-05-23 15:15:13
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-05-23 15:14:39
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-05-23 15:14:00
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-05-23 15:11:05
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja