Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-11-07 Raport z konsultacji dotyczący Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do zapoznania się z Raportem z konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metka i dziennik zmian2019-11-06 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące umowy użyczenia lokalu

Wykazy dotyczące umów użyczenia lokalu mieszkalnego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12