Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-07-05 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie został podany do publicznej wiadomości w dniach: 5 – 25.07.2019r. wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1410/2019 z dnia 14.06.2019 r. Wykaz nieruchomości.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11