Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-09-17 „Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej” - ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych". Tytuł zadania publicznego: „Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej”. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 9 października br. o godz. 15.00. Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa 24 września br. o godz. 15.00.

Metka i dziennik zmian2019-09-17 XXV sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana XXV sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 25 września 2019 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian2019-09-16 Zaproszenie do składania ofert

Gmina zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na nabycie lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym. Termin składania ofert - 4 października 2019 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13