Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-07-31 Obwieszczenie ws. AU-01-2.6740.1.841.2020.MDY

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi: wodną, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, c.o., klimatyzacji, elektryczną i niskoprądową. Zagospodarowanie terenu: dojazd, dojścia, tereny zielone. Przebudowa kolidujących elementów infrastruktury technicznej: likwidacja nieczynnego przyłącza wody, przewodów elektroenergetycznych oraz przebudowa przyłącza kanalizacji ogólnospławnej - działki: 307/17, 392/6 obr. 14 Krowodrza, przy ul. Senatorskiej i Komorowskiego w Krakowie

Metka i dziennik zmian2020-07-31 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa parku przy ul. Słona Woda w Krakowie obejmująca budowę ciągów pieszych i ciągów pieszo-rowerowych, obiektów małej architektury oraz zieleni urządzonej, na działkach nr 6/1, 18/29, 167/1, 13/1, 19/3, 7/3, 167/2, 167/3, 167/4, 1/10, 1/11, 4/1, 22/12, 22/17, 18/27, 20/3, 18/23, 19/2, 20/1, 19/1, 18/25, 18/26, 20/2, 6/5, 12/4, 12/5, 11/1, 12/1, 21/17, 10/1, 10/2, 7/1, 12/3, 18/28 obr. 58 Podgórze, 188, 141/4, 131/4, 131/5 obr. 59 Podgórze, 142/5, 143/5, 143/6, 143/4, 143/3, 142/3, 345/3, 342, 285/5, 348/1, 286/4, 282, 283, 291, 287, 348/2, 288, 285/1, 285/2, 284, 286/2, 348/4, 293, 289, 310/4, 308, 299/1, 355, 312, 310/3, 309, 310/2, 303, 290, 292, 297, 298, 300/2, 348/5, 294, 315, 306/1, 306/2, 307, 305, 264/3, 264/1, 264/4, 313, 314, 304/2, 311/1, 301, 304/1, 348/6, 302 obr. 60 Podgórze”

Metka i dziennik zmian2020-07-31 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 28-07-2020 r. znak WS-05.6131.1.194.2020.AS zezwalającej na usuniecie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości: dz. nr 341/58 obr. 51 Podgórze przy ul. Wielickiej 81, dz. nr 208/9 obr. 52 Podgórze przy ul. Wielickiej 78.

Metka i dziennik zmian2020-07-31 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej, budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz budowa sieci wodociągowej na działkach nr 9/65, 9/68 i części działek nr 269, 9/64, 9/66, 9/67, 9/62, 9/58 obr. 47 Podgórze przy ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej i Puszkarskiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-07-31 Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIA o wyłożeniach do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją dla obszarów:
- "MISTRZEJOWICE - PÓŁNOC"  (-> Odnośnik do ogłoszenia),
- "WESOŁA - ZACHÓD" - ponowione ogłoszenie (-> Odnośnik do ogłoszenia).
Wyłożenia do publicznego wglądu rozpoczną się w dniu 10 sierpnia 2020 r.