Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-07-25 Bezpłatne znakowanie psów.

Urząd Miasta Krakowa informuje, że każdy właściciel psa zamieszkujący na terenie Krakowa może bezpłatnie oznakować swojego psa.

Metka i dziennik zmian2018-07-09 Komunikat Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie.

Zmiana osoby pełniącej funkcję urzędnika wyborczego w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2018-06-28 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.” Dzień sportu”.

Metka i dziennik zmian2018-06-15 Świadczenie Dobry start (300+)

Świadczenie Dobry start (300+) jest realizacją rządowego programu „Dobry start”. Jego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polegać będzie na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.

Metka i dziennik zmian2018-06-14 Odstrzał sanitarny dzików

Informacja o rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Metka i dziennik zmian2018-06-06 NIECZYNNA KASA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

SZANOWNI PAŃSTWO,

 

W DNIACH OD 6-06-2018r. DO 12-06-2018 r., KASA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI JEST NIECZYNNA.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13