Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-01-17 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci kanalizacji opadowej na działkach nr 384/5, 385/5, 386/3, 749/1, 750/1, 751, 594/11 obr.49 Podgórze przy ul. Malborskiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-01-17 OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z parkingiem podziemnym i naziemnym oraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Alei Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego w Krakowie, na działkach nr 16/12, 16/7, 21/258, 21/211, 21/210 obr. 6 Nowa Huta”

Metka i dziennik zmian2020-01-17 Podsumowanie ankiety

PODSUMOWANIE ANKIETY dotyczącej nośników reklamowych w Krakowie (listopad-grudzień 2019 r.) (-> Odnośnik do podsumowania - PDF)

Metka i dziennik zmian2020-01-17 OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.452.2019.DBO

Budowa przepompowni ścieków wraz z wjazdem, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rurociągu tłocznego na działkach nr 349/3 obr. 60 Podgórze, na dz. nr 200/5, 201/6, 201/7, 202/5, 175/7, 175/6, 174, 176/8, 176/9, 176/13, 185/2, 185/1, 192/2, 190/7, 191/6, 191/5, 193, 198/1, 199/1, 199/3, 199/4 obr. 62 Podgórze, na dz. nr 159/3, 53/3 obr. 95 Podgórze w rejonie ul. Niebieskiej oraz do Luboni w Krakowie.