Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-09-19 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd integracyjny – zwiedzamy Warszawę”

Metka i dziennik zmian2019-09-19 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Jubileusz 30-lecia działalności Fundacji”

Metka i dziennik zmian2019-09-18 Uzupełniający Konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił uzupełniający konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego. Termin składania ofert upływa 23 września 2019 r. o godz. 15.00.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13