Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-01-21 OBWIESZCZENIE o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN wraz z traktem światłowodowym oraz studniami kablowymi na działkach nr 1093 obr. 34 Krowodrza, 1488, 1512/2, 2/1 obr. 33 Krowodrza, 748, 781, 789 obr. 24 Krowodrza przy ul. Jasnogórskiej, ul. Gaik w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2020-01-21 OBWIESZCZENIE o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa drogi pieszo-rowerowej wraz z siecią elektroenergetyczną oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa na działkach nr 1/17, 1/19 obr. 22 Krowodrza przy ul. Mirowskiej w Krakowie”.