Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-05-21 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NOWE STOISKA Z PAMIĄTKAMI I OBWARZANKAMI

36 projektów wpłynęło w konkursie na wykonanie projektu stoiska handlu obwoźnego w dwóch wariantach - dla handlu obwarzankami oraz dla handlu pamiątkami na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2018-05-21 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.” Zajęcia edukacyjno-praktyczne z zakresu treningu umiejętności społecznych dla grupy dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13