Obowiązujące zmiany planu ogólnego - tzw. 17 zmian Logo
 

UWAGA:

1) Z dniem 14 sierpnia 2008 r. przyjmuje się za obowiązującą interpretację prawną dotyczącą obowiązywania zapisów uchwały Nr LXVI/561/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany
(korekty) miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w oparciu o wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 marca 2007 r. (sygn. akt. II S.A./Kr 796/04) tzn., że:
a) §5, §6, §71,2,3,4, §115, §136, §177, §18, §208 ww. uchwały oraz jej postanowienia o charakterze ogólnym - zachowują moc obowiązującą,
b) §8, §9, §10, §12, §14, §15, §16, §19, §21 ww. uchwały - tracą moc obowiązującą.

Wskutek prowadzonych prac planistycznych utraciły moc obowiązywania również:

1 §7 ust. 2 pkt 4 (Zał. Nr 3/4) z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SUDÓŁ DOMINIKAŃSKI" w dniu 27 listopada 2009 r.
2 §7 ust. 2 pkt 1 (Zał. Nr 3/1) z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "AZORY - PARK" w dniu 9 listopada 2017 r.
3 §7 ust. 2 pkt 2 (Zał. Nr 3/2) z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MISTRZEJOWICE - KS. KAZIMIERZA JANCARZA" w dniu 28 listopada 2017 r.
4 §7 ust. 2 pkt 2 (Zał. Nr 3/3) z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA - ETAP A" w dniu 18 października 2018 r.
4 §11 (Zał. Nr 7) z wejściem w życie miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PARK RZECZNY DRWINKA" w dniu 23 marca 2009 r.
§13 (Zał. Nr 9) z wejściem w życie miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WRÓŻENICE" w dniu 11 stycznia 2010 r.
§17 (Zał. Nr 13) z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁAGIEWNIKI" w dniu 1 maja 2014 r.
§20 (Zał. Nr 16) z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - ŁĘG" w dniu 13 października 2013 r.

2) Wyrokiem z dnia 16 września 2014 r., sygn. akt II SA/Kr 1054/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. Nr LXVI/561/00 w sprawie zmiany (korekty) miejscowego planu ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa stwierdził nieważność części tekstowej zaskarżonej uchwały w zakresie postanowień § 18 ust. 2 pkt 4.
Powyższe orzeczenie jest prawomocne od dnia 31 sierpnia 2016 r.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA

 


1. UCHWAŁA NR LXVI/561/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany (korekty) miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Nr 15, poz. 123 z dnia 7 marca 2001 r.:

dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


2. UCHWAŁA NR CV/987/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr LXVI/561/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany (korekty) miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Nr 76, poz. 1152 z dnia 14 maja 2002 r.:


dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


strona bip

WITKOWICE
(pomiędzy ulicami: Zielone Wzgórze, Głogową i Dożynkową)

strona bip

 

PRZY BALICKIEJ

strona bip

TERENY MIEJSKIEJ ZLELENI PUBLICZNEJ - UZP
(Fort "Prokocim")

strona bip

 

U ZBIEGU ULIC OJCOWSKIEJ I RADZIKOWSKIEGO
plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


Rozmieszczenie obowiązujących zmian


Rozmieszczenie aktualnie obowiązujących zmian miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa


Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip