Obowiązujący plan DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA - ETAP A Logo
 

UWAGA:

1) W obszarach: Nr 7 i Nr 8 tego planu przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MYDLNIKI" ->
2) W obszarach: Nr 17, Nr 21, Nr 23 i Nr 24 tego planu przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZAKAMYCZE" ->
3) W obszarach: Nr 27, Nr 28, Nr 29, Nr 30 i Nr 31 tego planu przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BIELANY" ->
4) W obszarach: Nr 43 i Nr 44 tego planu przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WOLA JUSTOWSKA - HAMERNIA" ->
5) W obszarze Nr 46 tego planu przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OS. WIDOK" ->
6) W obszarze Nr 53 tego planu przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KAZIMIERZA WIELKIEGO" ->
7) W obszarach: Nr 91 i Nr 92 tego planu przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOBIERZYŃSKA" ->
8) W obszarach: Nr 57 i Nr 58 tego planu przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŻABINIEC" ->
9) W obszarach: Nr 188, Nr 191 i Nr 195 tego planu przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOMBINAT" ->
10) Wraz z wejściem w życie tego planu, utraciły moc obowiązywania:
- zmiana (tzw. 17 zmian) miejcowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa w zakresie obszaru Fortu Nr 48 a "MISTRZEJOWICE" ->
- części miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów: "UGOREK - WSCHÓD" -> i "PARK RZECZNY DRWINKA" ->

 


Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadziło BIURO ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


UCHWAŁA NR CIX/2894/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA - ETAP A" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 października 2018 r., poz. 6561 - obowiązuje od dnia 18 października 2018 r. (W skład etapu A wchodzą obszary oznaczone numerami: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 170, 171, 172, 173, 175, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215)


Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip
dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwałyObszary planu z numerami

Mapa z odnośnikami do poszczególnych obszarów planu - Etap A


RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały z odnośnikami do poszczególnych obszarów:


dokument pdf-rysunekObszar 4


dokument pdf-rysunekObszar 9


dokument pdf-rysunekObszar 17


dokument pdf-rysunekObszar 26


dokument pdf-rysunekObszar 31


dokument pdf-rysunekObszar 36


dokument pdf-rysunekObszar 41


dokument pdf-rysunekObszar 46


dokument pdf-rysunekObszar 51


dokument pdf-rysunekObszar 57


dokument pdf-rysunekObszar 62


dokument pdf-rysunekObszar 67


dokument pdf-rysunekObszar 72


dokument pdf-rysunekObszar 77


dokument pdf-rysunekObszar 82


dokument pdf-rysunekObszar 87


dokument pdf-rysunekObszar 92


dokument pdf-rysunekObszar 97


dokument pdf-rysunekObszary 102


dokument pdf-rysunekObszar 107


dokument pdf-rysunekObszar 115


dokument pdf-rysunekObszar 120


dokument pdf-rysunekObszar 125


dokument pdf-rysunekObszar 131


dokument pdf-rysunekObszar 140


dokument pdf-rysunekObszar 147


dokument pdf-rysunekObszar 152


dokument pdf-rysunekObszar 161


dokument pdf-rysunekObszar 166


dokument pdf-rysunekObszar 175


dokument pdf-rysunekObszar 189


dokument pdf-rysunekObszar 194


dokument pdf-rysunekObszar 199


dokument pdf-rysunekObszar 205


dokument pdf-rysunekObszar 212

dokument pdf-rysunekObszar 5


dokument pdf-rysunekObszar 10


dokument pdf-rysunekObszar 19


dokument pdf-rysunekObszar 27


dokument pdf-rysunekObszar 32


dokument pdf-rysunekObszar 37


dokument pdf-rysunekObszar 42


dokument pdf-rysunekObszar 47


dokument pdf-rysunekObszar 52


dokument pdf-rysunekObszar 58


dokument pdf-rysunekObszar 63


dokument pdf-rysunekObszar 68


dokument pdf-rysunekObszar 73


dokument pdf-rysunekObszar 78


dokument pdf-rysunekObszar 83


dokument pdf-rysunekObszar 88


dokument pdf-rysunekObszar 93


dokument pdf-rysunekObszar 98


dokument pdf-rysunekObszar 103


dokument pdf-rysunekObszar 108


dokument pdf-rysunekObszar 116


dokument pdf-rysunekObszar 121


dokument pdf-rysunekObszar 127


dokument pdf-rysunekObszar 132


dokument pdf-rysunekObszar 141


dokument pdf-rysunekObszar 148


dokument pdf-rysunekObszar 153


dokument pdf-rysunekObszar 162


dokument pdf-rysunekObszar 170


dokument pdf-rysunekObszar 185


dokument pdf-rysunekObszar 190


dokument pdf-rysunekObszar 195


dokument pdf-rysunekObszar 200


dokument pdf-rysunekObszar 207


dokument pdf-rysunekObszar 213

dokument pdf-rysunekObszar 6


dokument pdf-rysunekObszar 11


dokument pdf-rysunekObszar 21


dokument pdf-rysunekObszar 28


dokument pdf-rysunekObszar 33


dokument pdf-rysunekObszar 38


dokument pdf-rysunekObszar 43


dokument pdf-rysunekObszar 48


dokument pdf-rysunekObszar 53


dokument pdf-rysunekObszar 59


dokument pdf-rysunekObszar 64


dokument pdf-rysunekObszar 69


dokument pdf-rysunekObszar 74


dokument pdf-rysunekObszar 79


dokument pdf-rysunekObszar 84


dokument pdf-rysunekObszar 89


dokument pdf-rysunekObszar 94


dokument pdf-rysunekObszar 99


dokument pdf-rysunekObszar 104


dokument pdf-rysunekObszar 109


dokument pdf-rysunekObszar 117


dokument pdf-rysunekObszar 122


dokument pdf-rysunekObszar 128


dokument pdf-rysunekObszar 133


dokument pdf-rysunekObszar 142


dokument pdf-rysunekObszar 149


dokument pdf-rysunekObszar 158


dokument pdf-rysunekObszar 163


dokument pdf-rysunekObszar 171


dokument pdf-rysunekObszar 186


dokument pdf-rysunekObszar 191


dokument pdf-rysunekObszar 196


dokument pdf-rysunekObszar 201


dokument pdf-rysunekObszar 208


dokument pdf-rysunekObszar 214

dokument pdf-rysunekObszar 7


dokument pdf-rysunekObszar 12


dokument pdf-rysunekObszar 23


dokument pdf-rysunekObszar 29


dokument pdf-rysunekObszar 34


dokument pdf-rysunekObszar 39


dokument pdf-rysunekObszar 44


dokument pdf-rysunekObszar 49


dokument pdf-rysunekObszar 54


dokument pdf-rysunekObszar 60


dokument pdf-rysunekObszar 65


dokument pdf-rysunekObszar 70


dokument pdf-rysunekObszar 75


dokument pdf-rysunekObszar 80


dokument pdf-rysunekObszar 85


dokument pdf-rysunekObszar 90


dokument pdf-rysunekObszar 95


dokument pdf-rysunekObszar 100


dokument pdf-rysunekObszar 105


dokument pdf-rysunekObszar 110


dokument pdf-rysunekObszar 118


dokument pdf-rysunekObszar 123


dokument pdf-rysunekObszar 129


dokument pdf-rysunekObszar 137


dokument pdf-rysunekObszar 143


dokument pdf-rysunekObszar 150


dokument pdf-rysunekObszar 159


dokument pdf-rysunekObszar 164


dokument pdf-rysunekObszar 172


dokument pdf-rysunekObszar 187


dokument pdf-rysunekObszar 192


dokument pdf-rysunekObszar 197


dokument pdf-rysunekObszar 202


dokument pdf-rysunekObszar 210


dokument pdf-rysunekObszar 215

dokument pdf-rysunekObszar 8


dokument pdf-rysunekObszar 13


dokument pdf-rysunekObszar 24


dokument pdf-rysunekObszar 30


dokument pdf-rysunekObszar 35


dokument pdf-rysunekObszar 40


dokument pdf-rysunekObszar 45


dokument pdf-rysunekObszar 50


dokument pdf-rysunekObszar 56


dokument pdf-rysunekObszar 61


dokument pdf-rysunekObszar 66


dokument pdf-rysunekObszar 71


dokument pdf-rysunekObszar 76


dokument pdf-rysunekObszar 81


dokument pdf-rysunekObszar 86


dokument pdf-rysunekObszar 91


dokument pdf-rysunekObszar 96


dokument pdf-rysunekObszar 101


dokument pdf-rysunekObszar 106


dokument pdf-rysunekObszar 114


dokument pdf-rysunekObszar 119


dokument pdf-rysunekObszar 124


dokument pdf-rysunekObszar 130


dokument pdf-rysunekObszar 139


dokument pdf-rysunekObszar 144


dokument pdf-rysunekObszar 151


dokument pdf-rysunekObszar 160


dokument pdf-rysunekObszar 165


dokument pdf-rysunekObszar 173


dokument pdf-rysunekObszar 188


dokument pdf-rysunekObszar 193


dokument pdf-rysunekObszar 198


dokument pdf-rysunekObszar 203


dokument pdf-rysunekObszar 211


dokument pdf-rysunekMapa zbiorcza
Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip